Voorbeeld Interne Indiensneming Aansoek

Interne werksaansoekprosedure verduidelik

Hierdie aanwysings verskaf leiding vir werknemers wat vir interne werk binne u organisasie wil aansoek doen. Hulle vergesel die twee-deel interne werk aansoek, bladsye twee en drie van hierdie funksie. Voel asseblief vry om die formaat te gebruik en / of te verander om aan u organisasie se behoeftes te voldoen.

Interne werk aansoek

(U Organisasie Naam) is toegewyd om werknemers te help om hul professionele doelwitte te bereik deur interne bevorderings- en oordraggeleenthede.

Een van die gereedskap wat die maatskappy aan werknemers beskikbaar stel om hul loopbaan te bestuur, is (jou organisasie) interne posplasing. Hierdie prosedure stel huidige werknemers in staat om aansoek te doen vir enige beskikbare posisies voor of op dieselfde tyd wat die posisie buite die maatskappy geadverteer word.

Interne werksgeleenthede word gereeld op die bulletinbord "Career Opportunities" aan die regterkant van die middagete geplaas. Werksopnames word ook teen die tydskrifte op die "Algemene Inligting" -bord geplaas.

Om aansoek te doen vir 'n opening:

Stap 1: Maak seker dat jy aan die volgende vereistes voldoen.

Stap 2: Voltooi 'n Interne Werksaansoekvorm.

Aansoeke is beskikbaar by Menslike Hulpbronne, die ontvangsarea van die voorkantoor en in die vormbakke aan die regterkantse muur van die middagete.

Heg jou CV, as jy een het, by die voltooide aansoek.

Stap 3: Dien die Interne Werksaansoek by jou studieleier in vir goedkeuring.

Stap 4: Dien u voltooide en goedgekeurde Interne Werksaansoek in by Mnr.

Stap 5: Kandidate wat gekwalifiseerd is, sal deelneem aan 'n eerste onderhoud met die toesighouer van die pos indien hulle nie die afgelope ses maande met die betrokke toesighouer onderhoude gevoer het nie. Finaliste sal deelneem aan twee addisionele onderhoude, met 'n MH-verteenwoordiger en met 'n interne kliënt van die pos of 'n bestuurder. Die gekose persoon sal deur die toesighouer van die pos in kennis gestel word.

Interne Werksaansoekvorm

Geplaasde Posisie: _________________

Vandag se datum: ____________________

Naam: ______________________

Adres: ___________________________________________________________

Datum van Huur: _____________________ Huidige Posisie: _________________

Werk Telefoon: ____________________ Tyd in Huidige Posisie: _____________

Huisfoon: ___________________ Selfoon: ________________________

Beskryf asseblief u kwalifikasies (u agtergrond en ervaring) wat u 'n goeie kandidaat vir hierdie pos maak. (Gebruik die rug as jy meer spasie benodig.)Beskryf u opvoedkundige agtergrond, insluitende hoofvakke, minderjariges en gebiede van spesiale belangstelling of studie.

Hoogste Graad Verdien: ________________Skool: _____________________

Lys werkverwante opleiding en certificaties.Hoekom wil jy posisies verander?Toesighouer Afmeld: ________________________Datum: _____________________

Aansoek Self-Identifikasie Vorm

Geplaasde Posisie: _________________

Vandag se datum: ____________________

Naam: ______________________

Adres: ___________________________________________________________

Datum van Huur: _____________________ Huidige Posisie: _________________

Werk Telefoon: ____________________ Tyd in Huidige Posisie: _____________

Huisfoon: ___________________ Selfoon: ________________________

Beskryf asseblief u kwalifikasies (u agtergrond en ervaring) wat u 'n goeie kandidaat vir hierdie pos maak. (Gebruik die rug as jy meer spasie benodig.)

Die verskaffing van hierdie inligting is streng vrywillig van u kant en is nie nodig om u Aansoek om Indiensneming te voltooi nie.

Ook, sal die inligting verskaf of nie die inligting verskaf wat jou aansoek beïnvloed nie.

Federale regering regulasies vereis (organisasie naam) rekords van werk aansoekers na geslag en ras te handhaaf. Daarbenewens versamel ons hierdie inligting om te verseker dat ons ons eie sukses moniteer om verskillende aansoekers aan te moedig.

Help ons asseblief deur die verlangde inligting te verskaf. Die verskaffing van hierdie inligting is streng vrywillig van u kant en is nie nodig om u Aansoek om Indiensneming te voltooi nie.

Vroulik manlik_______

1. _______ Afro-Amerikaanse / Swart (nie van Spaanse oorsprong nie)

2. _______Asiese of Stille Oseaan-eiland (insluitend Indiese Subkontinent)

3. _______American Indian of Alaskan native

4. _______ Spaans / Latino (Spaanse kultuur of oorsprong, ongeag ras)

5. _______White (persone wat nie van Spaanse oorsprong is nie, wat oorsprong het in enige van die oorspronklike volke van Europa, Noord-Afrika, of die Midde-Ooste)

6. Ras nie ingesluit hierbo nie

Spesifiseer asseblief_______________________________________

Is jy multi-rasse of multi-etniese (ouers van twee of meer van die bogenoemde groepe)?

Ja______ No______

Indien wel, spesifiseer asseblief ________________________________________________________

Dankie vir jou hulp.