Kom meer te wete oor werksbevordering

'N Promosie verhoog die werknemer se status en gesag

Die bevordering van 'n werknemer van een werksposisie na 'n ander werksposisie met 'n hoër salarisreeks , 'n hoër vlak van werk , en dikwels meer en hoër vlak werksverantwoordelikhede in 'n organisasie, word 'n bevordering genoem. Soms lei 'n bevordering tot 'n werknemer wat verantwoordelikheid aanvaar vir die bestuur of toesig oor die werk van ander werknemers. Besluitnemende gesag is geneig om ook met 'n bevordering op te staan.

Anders as in ' n laterale skuif , kan die bevordering meer status binne die organisasie tot gevolg hê. Maar, saam met die gesag en status wat oorgedra word met die nuwe posstitel, kom addisionele verantwoordelikheid, aanspreeklikheid en uitgebreide verwagtings vir bydraes. Inderdaad, een standaard grap in organisasies wat werknemers bevorder. "Wees versigtig waarvoor jy wens..."

Visueel beweeg 'n promosie 'n werknemer se werk op een vlak op 'n organisasiekaart . Die nuwe rapporteringsverhoudings word vertoon as vertikale lyne na bokse onder die nuwe vlak van die werknemer na die bevordering.

'N Promosie word deur werknemers beskou as wenslik omdat die impak wat 'n bevordering op betaal, gesag, verantwoordelikheid en die vermoë het om breër organisatoriese besluitneming te beïnvloed. 'N Bevordering verhoog die status van die werknemer wat 'n bevordering ontvang wat 'n sigbare teken van agting van die werkgewer is.

As 'n teken van die waarde en waardering wat 'n werknemer deur die werkgewer inhou, is die bevordering 'n sigbare aksie wat ander werknemers sien. In alle gevalle van bevordering, werk die werkgewer aan ander werknemers die soort aksies, gedrag en waardes wat hy graag in hul houdings, sienings, bydraes en toewyding wil sien.

Bevorderingsdilemas

Die eerste dilemma wat 'n werkgewer gesigte het, is of 'n vakature intern , ekstern of albei moet plaasvind. Interne werknemers moet voel asof hulle die geleentheid het om te bevorder of hulle begin voel asof hul loopbane in die wiele is en daar is nêrens vir hulle om te vorder nie, tensy hulle jou organisasie verlaat.

Eksterne aansoekers bring kennis en ervaring van buite jou organisasie wat nodig is vir die organisasie om voort te gaan groei en ontwikkel. Die meeste werkgewers besluit op 'n mengsel, tensy 'n beroep vereis dat vaardighede wat die werkgewer weet nie intern beskikbaar is nie .

Of 'n werkgewer tyd het om 'n interne kandidaat op hoogte te kry van die vaardighede wat nodig is, speel ook 'n rol in of 'n interne kandidaat vir 'n bevordering oorweeg word.

Nie alle werknemers wil 'n promosie hê nie

'N Bevordering is nie noodwendig die regte aksie om met elke werknemer te neem nie. Sommige werknemers wil nie hoër vlakke van verantwoordelikheid en gesag hê nie. Hulle is gelukkig om op die werk te werk as gewaardeerde individuele bydraers.

'N Bevordering is 'n vorm van erkenning vir werknemers wat beduidende en effektiewe werksbydraes maak. Gevolglik ontstaan ​​'n tweede dilemma in organisasies aangesien herhalende promosies gewoonlik 'n werknemer in 'n bestuursrol plaas .

Organisasies het egter bevorderings die primêre metode vir werknemers gemaak om hul betaal en gesag te verhoog. Werkgewers word uitgedaag om alternatiewe loopbaanpaaie te bied vir werknemers wat die voordele en erkenning van 'n bevordering verdien, maar nie streef om die werk van ander werknemers te bestuur nie.

Individuele bydraers moet in aanmerking kom vir promosies wat hul rol as bydraers erken en beloon. Beide sigbaar en as 'n informant vir die res van die organisasie, toon hierdie erkenning wat die werkgewer waardeer.

Byvoorbeeld, in 'n werkplek met ontwikkelingspersoneel, kan dit sin maak om werktitels soos Ontwikkelaar 1, Ontwikkelaar 2, Ontwikkelaar 3 en Senior Ontwikkelaar aan te bied om erkenning en bevordering vir werknemers wat nie in 'n bestuur of span belangstel nie, te verskaf. leiersrol.

'N Bevordering is 'n kragtige kommunikasie instrument oor wat binne 'n organisasie gewaardeer word. So, 'n bevordering moet beskikbaar wees vir werknemers wat enige rol speel in die bydrae van werk en waarde.

Voorbeelde van 'n bevordering in die werkplek

Dit is voorbeelde van 'n bevordering binne HR. Promosies lyk soortgelyk in ander departemente in u organisasie. Bemarkingsbestuurder word byvoorbeeld bevorder tot bemarkingsdirekteur.