Amerikaanse Departement van Arbeid (DOL)

Die Amerikaanse Departement van Arbeid (DOL) is die federale agentskap wat belas is met die bevordering van die beste belange van loonwerkers, werksoekers en afgetredenes. Die DOL doen dit deur hul werksomstandighede te verbeter, hul geleenthede vir winsgewende indiensneming te bevorder , hul aftrede- en gesondheidsorgvoordele te beskerm, werkgewers te help om werkers te vind, bevordering van gratis kollektiewe bedinging en om veranderinge in indiensneming, pryse en ander nasionale ekonomiese metings te volg.

Om hierdie missie uit te voer, administreer die DOL federale arbeidswette wat betrekking het op indiensneming, insluitende uurlikse loon en oortydbetaling, werker se reg op veilige werksomstandighede, indiensnemingsdiskriminasie en werkloosheidsversekering.

Groot wette geadministreer: Departement van Arbeid

Die Wet op Billike Arbeidsstandaarde (FLSA) stel standaarde vir die basiese minimumloon en oortydbetaling, rekordhouding en kinderarbeid. Die FLSA affekteer die meeste private en openbare sektor indiensneming, insluitend die regering.

Bykomende wette wat toegedien word, sluit in:

Verskeie Bykomende Onderwerpe: Departement van Arbeid

Begin jou soektog by die Departement van Arbeid (DOL) vir inligting oor werk en werkloosheid.

Ook bekend as: DOL