Wat is werk?

Kyk noukeuriger na wat dit beteken om in diens te wees

Ons gebruik die woord werknemer al die tyd en die meeste volwassenes het 'n begrip van wat dit beteken om in diens te wees. Tog is daar 'n baie spesifieke definisie van indiensneming en dit is 'n goeie idee vir beide werkgewers en werknemers om dit van tyd tot tyd te hersien.

Wat beteken dit om in diens te wees?

Werkgeleentheid is 'n ooreenkoms tussen 'n werkgewer en 'n werknemer dat die werknemer sekere dienste op die werk sal lewer.

'N Werkooreenkoms vir 'n individuele werknemer kan mondeling wees, geskryf in 'n dokument soos 'n e-pos-, brief- of werkaanbodbrief. Die aanbod van indiensneming kan geïmpliseer word in 'n vergadering of onderhoud of geskryf word in 'n formele, amptelike dienskontrak .

Tyd en vergoeding van indiensneming

Werkgeleenthede kan die omvang van tydverbintenisse en vergoedingsplanne verrig. Geen twee werksgeleenthede is noodwendig dieselfde nie, afhangende van die verskillende indiensnemingsreëlings wat 'n werkgewer en werknemer mondelings of skriftelik ooreenkom.

Byvoorbeeld, indiensneming kan wees:

Solank die werkgewer sy einde van die verantwoordelikheid dek om die werknemer te betaal en die werknemer wil bly werk vir sy werkgewer, sal die diensverhouding voortgaan.

Dit sluit in die feit dat die opstel van die diensvoorwaardes grootliks in die hande van die werkgewer is. Individuele werknemers kan onderhandeld word, maar die plek, dae, werksure, die werksomgewing en selfs die organisasiekultuur word deur die werkgewer bepaal.

Werknemers mag die poging aangaan om enige van die diensvoorwaardes te beding, maar het die werk oor die algemeen aanvaar met 'n duidelike begrip van wat die werkgewer bied. Die beste tyd om te onderhandel is voordat u 'n werkaanbod aanvaar indien opsies soos ' n buigsame werkskedule verlang word.

Indiensneming eindig op die voorreg van die werkgewer of die werknemer. Veral in plekke wat reg is om werk te hê, sal werkgewers diens kan beëindig of werknemers kan ophou om enige rede of enige rede wat hulle kies.

Die werk en die werkplekomgewing

In diens bepaal die werkgewer die waar, wanneer, hoe, hoekom en wat van die werk wat deur die werknemer uitgevoer word. Die mate van insette, outonomie en selfgerigtheid wat 'n werknemer ervaar, is 'n neweproduk van 'n werkgewer se filosofie van bestuur en werk.

Werkplekke wissel van outoritêre met 'n sterk gesentraliseerde ketting van opdrag tot werknemers-sentriese omgewings waarin werknemers insette lewer en besluite neem .

Elke persoon wat 'n werk wil kry en in diens bly, moet 'n omgewing vind wat met sy of haar behoeftes vir outonomie, rigting, bemagtiging en bevrediging ooreenstem.

As 'n werknemer onenigheid met 'n werkgewer in die privaat sektor het, kan die werknemer die ongelukkigheid met sy bestuurder bespreek, na die Departement Menslike Hulpbronne gaan, met sy bestuurder se bestuurder praat of kennis gee .

In besonder onaangename situasies kan die werknemer ook hulp soek van 'n werkgewer- wetgewende prokureur of sy staatsdepartement van arbeid of ekwivalent. Maar daar is geen versekering dat sy standpunt sal oorheers in enige moontlike kontak met sy werkgewer of in 'n regsgeding nie.

In die indiensneming van die openbare sektor kan 'n onderhandelde kontrak met die vakbond die vermoë van die werknemer bepaal om gewenste veranderings te onderhandel.

Maar die werknemer het nog steeds die geleentheid om met sy bestuurder en die organisasie se HR-afdeling te praat. Maar weer, met 'n kontrak in plek, het werkgewers 'n moeilike tyd om werknemers anders te behandel.

Die regering se rol in indiensneming

In die Verenigde State word baie van 'n werkverhouding tussen 'n werkgewer en werknemer beheer deur die behoeftes, winsgewendheid en bestuursfilosofie van die werkgewer. Die diensverhouding word ook aangedryf deur die beskikbaarheid van werknemers in die mark en die verwagtinge van werknemers oor hul werkgewers van keuse.

In toenemende mate word federale en staatswette vasgestel wat die werkverhouding reguleer en die outonomie van werkgewers verminder. Dit is belangrik dat werkgewers op die huidige regulasies op hoogte bly van die federale en staatsregerings.

Regeringsentiteite soos die Departement van Arbeid (sowel op federale as staatsvlakke) is ook beskikbaar vir werknemers. Hierdie organisasies het die taak om werkstatistieke op te spoor en kan werknemers in geskille met hul werkgewers help.