Organisasiestruktuur Uitvoerbaarheidstudie

Wat is die doel van 'n Organisatoriese Uitvoerbaarheidstudie? Om die regs- en korporatiewe struktuur van die onderneming te definieer. 'N Organisatoriese Haalbaarheidstudie kan ook professionele agtergrondinligting insluit oor die stigters en prinsipale van die onderneming en watter vaardighede hulle kan bydra tot die besigheid.

U organisatoriese haalbaarheidstudie moet insluit:

Beskrywing van u besigheidstruktuur

Hierdie afdeling bevat 'n vertelling beskrywing van die wetlike vereistes vir die vestiging van u besigheid en waarom u van mening is dat dit die regte struktuur vir u besigheid is. Bespreek die voor- en nadele van verskillende besigheidstrukture.

Byvoorbeeld, 'n eenmansaak laat die eenmansaak oop vir beide finansiële en wettige aanspreeklikheidsrisiko's. 'N Hoërisiko-onderneming moet nooit as eenmansaak opgerig word nie, want dit sal dit moeilik maak om beleggers sowel as kliënte en kliënte te lok. Dit is ook die moeilikste en duurste vorm van besigheid om te verseker.

As u 'n belastingvrye organisasie wil word, moet u die belastingvrystelling by die IRS (en in sommige gevalle in u eie staat) inkorporeer en 'n raad van direkteure en beamptes van die korporasie opstel.

U sal ook moet besluit of u organisasie 'n lidmaatskap of nie-lidmaatskap organisasie moet wees.

Organisasiestruktuur

Bespreek u besigheid se organisasiestruktuur. Een van die beste maniere om hierdie inligting aan te bied, is met 'n organisasiekaart.

'N Organisasiekaart toon die hiërargie of ketting van opdrag in jou besigheid.

Dit bevat belangrike posisies en ondergeskikte posisies onder departementshoofde, toesighouers en bestuurders.

Beginsels en Praktyke van die Besigheid

Elke onderneming moet 'n gepubliseerde etiese en prinsipale kode hê wat bepaal hoe die maatskappy sy besigheid bedryf. In hierdie afdeling sluit beide interne en eksterne prinsipale van bedrywighede in.

Interne Bedryfsbesigheidsbeginsels en -praktyke

Eksterne sakepraktyke en -beginsels

Het u 'n kliënt beleid of filosofie? Voorbeelde van kliënt- / kliëntfilosofieë sluit in:

Professionele vaardighede en hervatings

'N Besigheid se sterk punte kom uit die talent, vaardighede en ondervinding van diegene wat die maatskappy bestuur. In hierdie afdeling gee u 'n kort oorsig van alle stigters, werknemers en vennote wat betrokke is by die besigheid wat hul vaardighede sal bydra en insette lewer in hoe die besigheid bedryf word. U moet ook enige raadslede, direkteure en beamptes insluit.

Sluit in u lys van prinsipale (belangrikste persone in u besigheid of organisasie), 'n kort oorsig van hoe hul spesifieke vaardighede die besigheid sal dien. U kan ook prestasies insluit wat met die besigheid verband hou.

Dit is ook voordelig om herdenkings te heg vir ten minste die top drie prinsipale wat gelys is.