Die belangrikheid van geskrewe werkbeskrywings

Bestuur werknemers en beskerm jou besigheid

Voordat u met onderhoud begin , is dit van kritieke belang om 'n geskrewe posbeskrywing in plek te hê vir elke unieke posisie. Met 'n skriftelike beskrywing bereik baie belangrike dinge wat jou besigheid en jou werknemers beskerm.

'N Goeie werksbeskrywing

Wat moet in 'n posbeskrywing ingesluit word

'N Doeltreffende posbeskrywing verskaf besonderhede oor die primêre funksies van die werk, hoe die take uitgevoer sal word en die nodige vaardighede wat nodig is om die werk te verrig. Dit moet werknemers se groei en potensiële probleme met misverstand voorspel. Dit wil sê, 'n posbeskrywing is nie net 'n analise van die posisie nie; Dit moet ook potensiële vrae oor die posisie in die toekoms aanspreek.

'N Posbeskrywing moet die volgende insluit

'N Belangrike kenmerk om elke posbeskrywing in te voeg: "En ander pligte soos toegewys"

Die ideale situasie vir 'n werkgewer behels die huur van hoogs gemotiveerde en vaardige werknemers wat gretig is om meer te doen as net hul opdragte. Werknemers wat meer werk soek as hulle vrye tyd op hul hande vind of belangstel om nuwe vaardighede aan te leer, kan vir klein ondernemings van onskatbare waarde wees.

Maar nie alle werkers is toegewyd aan hul werk of die maatskappye wat hul salarisse skryf nie. Werknemers wat weier om meer te doen as hul posbeskrywing, spesifiek state, kan vermybare hoofpyn vir hul werkgewers skep.

Deur die byvoeging van "en ander pligte soos toegewys" aan 'n posbeskrywing, kan die werkgewer nuwe take by die posisie voeg soos benodig. In sommige gevalle kan dit voordelig wees om die algemene "ander pligte" te verduidelik en meer beskrywend te wees.

Byvoorbeeld, "ander klerklike pligte" of "ander pligte soos toegewys deur ('n bepaalde departement van pos)."

Hoër salarisse betaal nie altyd vir beter werkverrigting nie. Werkgewers en hul werkers kom altyd beter saam as wat verwag word in 'n werknemer se werkverrigting, word skriftelik uiteengesit.