Wat is 'n span?

Vorm spanne om 'n doel of doel met interafhanklike werknemers na te streef

As mens spandeer ons ons hele lewe oor spanne . Ons begin met spanne wat vier of vyf by die sokker en sokker speel, en ons spanvereniging eindig nooit. Skole het sportspanne, wiskunde spanne en debatspanne. Ons kies kollege- en professionele sportspanne wat ons toegewyde volg.

As jy egter in 'n werk land, is jy ook op 'n span. Die definisie van 'n span is basies 'n groep mense wat georganiseer word om interafhanklik en saam te werk om 'n doel of doel te bereik.

Jy kan aan baie verskillende spanne by die werk deelneem, en jy doen dit waarskynlik alreeds. Maar jou mees basiese span is gewoonlik jou departementspan, die groep met wie jy georganiseer is om 'n produk of diens te lewer. U eindproduk dien die maatskappy se eksterne kliënte direk of die interne kliënte wat u ondersteun in die vervaardiging van die produk wat die kliënte direk bedien.

Hoe wen sakespanne?

'N Sportspan wil natuurlik wen. 'N Besigheidspan wil ook wen - maar sy oorwinning is nie so duidelik soos dié van 'n sportspan nie. Hoe wen 'n span? Deur te bereik wat die span uiteengesit het om te bereik.

Spanne word geskep vir beide langtermyn- en korttermyninteraksie. 'N Produkontwikkelingspan, 'n uitvoerende leierskapspan en 'n departementele span is langdurige beplanning en bedryfsgroepe. Hul manier van wen is om voort te gaan om kwaliteit werk te lewer en om voortgesette waarde aan die maatskappy te bied.

Hulle kan hul waarde bereik deur sterk verkope (in die geval van 'n verkoopspan) of deur die vermindering van koste (soos 'n HR-span wat werk om omset te verminder). Spanne kan ook wen as hul nuwe produk (vir 'n produkontwikkelingspan) beter presteer as die kompetisie. As jy dink dat jy vir 'n produksiespan wen, is die opstel van rekords op vervaardigde dele gewen.

Organisasies het dikwels spanne wat nie toegewyd is aan die verskaffing van 'n produk of diens aan die eksterne kliënt nie. Inteendeel, hulle doel is om 'n werksomgewing te skep wat werknemers se geluk, betrokkenheid , welstand en veiligheid bevorder.

Spanne beperk gewoonlik die terme van hul lede tot 'n jaar, sodat baie werknemers die geleentheid het om te dien en idees na hierdie spanne te bring. Voorbeelde van hierdie spanne sluit in die werkgewers-komiteekomitee, die gesondheidsveiligheidspan, 'n groen omgewingspan , die werknemerswelkomskomitee, 'n aktiwiteitskomitee en 'n werknemermotivering en moraalkomitee.

Korttermynspanne kan 'n span insluit om ' n werknemer aan boordproses te ontwikkel, 'n span om die jaarlikse maatskappypartytjie te beplan, 'n span wat 'n stelsel van data-insameling opstel oor kliënte om die kwaliteit van die diens te assesseer, of 'n span om te reageer op 'n spesifieke kliëntprobleem. of klagte.

Hierdie korttermynspanne wen deur hul doelwitte te bereik. Was die maatskappypartytjie 'n sukses? Is die nuwe aan boord proses beter as die ou?

Watter grootte span is optimaal vir werksprestasie?

Die spangrootte wat optimum vir spanprestasie is, is 'n onderwerp wat baie nagevors en bespreek word. Die probleem is dat u 'n aantal faktore moet oorweeg wanneer u optimale span grootte bepaal.

Faktore wat optimale span grootte beïnvloed, sluit in:

Dus, optimale span grootte is nie 'n maklike antwoord nie. Uit ervaring en navorsing is die optimale span grootte 5-7 lede. Die spangrootte wat steeds doeltreffend funksioneer, is 4-9 lede. Spanne is bekend om samehangend te funksioneer met 'n grootte van tot 12 lede.

As u effektiewe insette soek, wissel die optimale span grootte van meer as 2 tot 18-20 lede, maar hierdie individue word nie verwag om 'n samehangende, hoogs onderling gekoppelde span te vorm nie.

Dit is baie meer waarskynlik dat spanne van 'n groot grootte subspanne en werksgroepe vorm om die werklike werk van 'n projek te bereik.

Hierdie groter groepe is effektief, as voorbeelde, vir strategiese beplanning insette, algehele projekkommunikasie, bouondersteuning vir 'n idee, ensovoorts.

Gemeenskaplike spanne in organisasies

Drie algemene tipes spanne sluit in funksionele of departementele, kruis-funksionele, en selfbestuurende.

Funksionele of Departementele Spanne

Groepe mense uit dieselfde werksarea of ​​departement wat gereeld ontmoet om kliënte se behoeftes te analiseer, probleme op te los, lede aan te bied met ondersteuning, deurlopende verbetering te bevorder en inligting te deel.

Dit is die spanne wat jy waarskynlik die bekendste in die werkplek is. Jy mag nie eers die term span gebruik nie, maar eerder sê departement, maar dit is regtig 'n span. Hulle werk saam om 'n doel te bereik.

Om saam te werk beteken nie noodwendig dat daar konstante interaksie tussen spanlede is nie. Byvoorbeeld, in 'n werkverhoudingspan kan u sewe werkverhoudings spesialiste hê wat sewe verskillende afdelings (of ander spanne) ondersteun.

Hulle mag baie onafhanklik werk. Maar 'n goeie span deel suksesse om spanlede te help om beste praktyke te bou. 'N Goeie span deel ook mislukkings sodat die ander spanlede kan leer en help om oplossings te ontwikkel.

Kruisfunksionele spanne

Groepe mense wat saam van verskillende departemente of werksfunksies getrek word om 'n spesifieke produk, kwessie, kliënt probleem te hanteer, of 'n bepaalde proses te verbeter, is kruis-funksionele spanne. Dit is dikwels spanne met 'n spesifieke doel met 'n einddatum.

Byvoorbeeld, 'n maatskappy mag 'n span saamstel om 'n ontslag te hanteer. Hierdie span sal bestaan ​​uit verteenwoordigers van Menslike Hulpbronne, Finansies, Regs, die Uitvoerende Span en werknemers van geaffekteerde gebiede. Hulle werk nou saam om 'n plan te ontwikkel wat die beste werk vir die maatskappy.

Elke persoon kom met 'n ander verantwoordelikheid en 'n vereiste bydrae. Byvoorbeeld, wettig is gemoeid met nakoming, finansies is besig met begrotings, en MH wil verseker dat die beste mense behou word.

Selfbestuurspanne

Groepe mense wat geleidelik verantwoordelikheid vir selfrigting in alle aspekte van die werk aanvaar, word selfbestuurende spanne genoem . Sommige spanne het natuurlik 'n bestuurder wat met 'n ystervuis reël, maar selfbestuurende spanne werk saam om 'n doelwit te bereik sonder veel toesig.

Hierdie spanne is uiters doeltreffend wanneer u in staat is om onafhanklike werkers op die span te hê. Hulle rapporteer dikwels hul bevindings of vordering na 'n baas of spanleier, maar daardie baas speel nie noodwendig aktief in die span nie.

Afsluiting

Spanwerk bestaan ​​altyd in werkplekke, maar die klem op die naderende probleemoplossing, prosesverbetering en die bereiking van doelwitte met 'n groep werknemers, die span, het ontstaan ​​in die laat 1920's en 30's.

Die navorsing van Elton Mayo in die Hawthorne studies het onder verskillende toestande ondersoek wat gebeur het met 'n werkplekgroep. Hulle het vasgestel dat die belangrikste faktor in sukses was die bou van 'n gevoel van groepidentiteit.

Enige definisie van 'n span moet die sin van groepidentiteit insluit, saam met ander werknemers om 'n belangrike doel te bereik.