Skep 'n werkomgewing wat werknemerbetrokkenheid aanmoedig

Jou bestuurders is die sleutel wanneer jy betrokke werknemers wil hê

Bevorder u werkplek werknemerbetrokkenheid? Waarskynlik nie. Maar dit moet. Dit is 'n kragtige faktor in jou besigheidsukses. Betrokke werknemers is meer produktief, kliëntgerig en winsgewend en werkgewers is meer geneig om hulle te behou .

Volgens die Gallup-organisasie is werknemersbetrokkenheid 'n noodsaaklike strategie vir maatskappye wat in die mark wil slaag.

Werknemersbetrokkenheid is nie 'n Menslike Hulpbronne- inisiatief wat bestuurders herinner word om een ​​keer per jaar te doen nie.

Dit is 'n belangrike strategiese inisiatief wat die werknemer se prestasie, prestasie en deurlopende verbetering die hele jaar lank bestuur. Dit is die resultaat van hoe jou organisasie met mense kommunikeer om besigheidsresultate te bestuur.

Net soos organisasies nie werknemersbemagtiging , werknemersmotivering of werknemerstevredenheid kan skep nie , is betrokkenheid by jou volwasse werknemers wat besluite neem en keuses maak oor hoe betrokke hulle by die werk wil wees. Werknemers maak keuses in verhouding tot hul bemagtiging, motivering en tevredenheid. Hierdie keuses val nie aan jou nie, die werkgewer.

Wat is die werkgewer se verantwoordelikheid om egter 'n kultuur en omgewing te skep wat bevorderlik is vir werknemers wat die keuses maak wat goed is vir jou besigheid. En, betrokke werknemers is goed vir jou besigheid .

Betrokke werknemers is goed vir besigheid

Die Gallup Organisasie se navorsing dui daarop dat "Die gemiddelde werkende bevolking verhouding van verloofde aan aktief ontkoppelde werknemers is naby 2: 1.

Aktief ontkoppelde werknemers erodeer 'n organisasie se bottom line terwyl hulle die geeste van kollegas in die proses breek. " Aktiewe ontkoppelde werknemers is soos 'n kanker wat deur jou werkplek versprei word. Jy moet dit genees of jou organisasie se drome en doelwitte kan doodgaan.

Binne die Amerikaanse werksmag het Gallup beraam dat hierdie koste vir die onderste lyn van werkgewers meer as $ 300 miljard in verlore produktiwiteit alleen is.

Wat lei tot 'n omgewing wat bevorderlik is vir verbintenis?

Gallup se navorsing sê ook dat organisasies aandag moet skenk aan spesifieke prioriteite om werknemers te betrek. Werknemers is meer geneig om werklik betrokke te raak en betrokke te raak in hul werk as u werkplek hierdie faktore verskaf.

Gallup dui daarop dat wanneer hul kliënte aktief betrokke was by werknemersbetrokkenheid deur hierdie faktore, het werknemersbetrokkenheid 'n verhouding van 9: 1 werknemers van 2: 1 werknemers met gelyktydige verbeterings in die sakesukses toegeneem.

Hoekom is organisasies so sleg by werknemersbetrokkenheid?

As werknemerbetrokkenheid so belangrik is vir die sukses van 'n organisasie, waarom doen organisasies dit so ondoeltreffend? Die antwoord op die vraag is dat die inkorporeer van 'n besigheidstrategie soos werknemersbetrokkenheid harde arbeid is wat baie werkgewers nie dadelik kan sien nie.

'N Opeenvolging van werknemerbetrokkenheidsplanne en -programme het die afgelope jaar die aandag van bestuurders en organisasies gekry.

Werknemersbetrokkenheid, werknemerbemagtiging, deurlopende verbetering, doelgerigte bestuur - as jy vir enige tyd gewerk het, kan jy aan baie meer pogings dink - almal het dieselfde noodlottige fout in die implementering gehad.

Wat is die noodlottige fout in werknemersbetrokkenheidsprogramme en -planne?

Die meeste organisasies het hulle geïmplementeer as 'n program wat aanvanklik tot die werklike besigheid was. Deur te dink aan werknemerbetrokkenheid as 'n beplande besigheidstrategie met verwagte en gemeet besigheidsresultate, kan miskien werknemerbetrokkenheid ontsnap van die feit dat dit net nog 'n lekker-om-doen-HR-program is.

Met hierdie in gedagte neem werknemersbetrokkenheid as 'n suksesvolle besigheidstrategie effektiewe bestuurders wat verbind is tot:

Bykomende kritieke faktore om werknemersbetrokkenheid te verseker

Hierdie faktore beïnvloed ook die gewilligheid van werknemers om betrokke te bly en by te dra.

Werknemersbetrokkenheid word bevorder deur 'n werksomgewing wat hierdie eienskappe vertoon. Wil jy vordering maak? Begin werk in elk van hierdie areas. U sukses word verseker.

Meer verwant aan werknemerbetrokkenheid