US Army Superior Unit Award

 • 01 Beskrywing

  Amptelike DOD Grafiese

  Die Army Superior Unit Award-embleem gedra vir die toekenning van die Army Superior Unit-toekenning is 1 7/16 duim wyd en 9/16 duim in hoogte. Die lint is vervat in 'n 1/16 duim wye raam met laurierblare. Die lint het vyf strepe. Die eerste streep is 17/32 duim skarlaken gevolg deur 1/32 duim geel, en 'n middelstreep van 1/4 duim groen, die volgende is 1/32 duim geel gevolg deur 17/32 duim skarlaken. Die stroompies is dieselfde patroon as die embleemlint.

 • 02 Kriteria

  Die toekenning vir die Superior-eenheid kan tydens vredestyd toegeken word vir die uitstaande verdienstelike prestasie van 'n moeilike en uitdagende missie wat onder buitengewone omstandighede uitgevoer word. Vir die doeleindes van hierdie toekenning word vredestyd gedefinieer as "enige tydperk waartydens oorlogstyd of toekennings nie geoorloof is in die geografiese gebied waarin die missie uitgevoer is nie." Buitengewone word gedefinieer as "wanneer hulle nie die normale daaglikse omstandighede verteenwoordig waaronder die eenheid normaalweg sy vredestydsopdrag verrig of wat redelikerwys verwag word om te verrig nie". Die eenheid moet sulke uitstaande toewyding en beter prestasie van buitengewoon moeilike take vertoon om dit te onderskei van bo en behalwe ander eenhede met soortgelyke missies. Die Superior Unit-toekenning kan gegee word vir operasies van 'n humanitêre karakter.

  Bataljongrootte en kleiner of vergelykbare eenhede, wat onder TOE en soortgelyke tipe organisasies georganiseer onder die TDA georganiseer is, kwalifiseer vir die toekenning van die Army Superior Unit Award. Gewoonlik sal hoofkwartietipe eenhede nie in aanmerking kom vir die toekenning nie. Seldsaam sal 'n eenheid groter as 'n bataljon voldoen aan die kwalifikasies vir die toekenning van hierdie versiering.

 • 03 Agtergrond

  'N Plan om die Army Superior Unit-toekenning te implementeer is op 18 Maart 1981 aan die weermag se bevele (MACOM) gestuur as deel van die Army Cohesion and Stability Study (ARCOST) van 1980. Die voorstel is ondersteun deur die feit dat die destydse huidige weermag Eenheidstoekennings is slegs toegeken vir gevegsdienste. Die toekenning is nie goedgekeur nie alhoewel alle MACOM \ en die meeste van die weermagpersoneel die voorstel ondersteun het.

  In 1984 is deur die Staatshoof van die Staatshoof, Army, voorgestel dat 'n eenheid vir toekenning vir vredes tyd geskep en vir goedkeuring voorgelê word. In April 1985 het die sekretaris van die leër (SECARMY) die Army Superior Unit-toekenning goedgekeur vir "verdienstelike eenheidsverrigting van 'n besonder moeilike en uitdagende missie onder buitengewone omstandighede wat die nasionale belang betrek het." Slegs een toekenning is egter met die hede goedgekeur kriteria. Dit het gegaan na 3d Bataljon, 502d Infanterie, 101ste Airborne Division. Byna 200 van die 248 soldate wat in die vliegtuigongeluk in Gander, Newfoundland, doodgemaak is, was van die bataljon en was in Desember 1985 onderweg met die multinasionale mag en waarnemers in die Sinai-woestyn. Die kriteria is in Julie 1986 deur die SECARMY verander, deur die woorde "uniek" en "nasionale belang" te skrap.

 • 04 Agtergrond "cont"

  'N Skootspeld wat deur alle ontvangers van die Army Superior Unit-toekenning gedra moet word, is deur die Adjunk-generaal (TAG) in 'n memorandum aan die Sekretaris van die Weermag op 17 September 1991 versoek. Hierdie voorstel is gegee aangesien die toekenning aan eenhede aangebied word. met aansienlike getalle burgerlikes toegewys, wat nie erken word vir hul pogings nie. Die Sekretaris van die Weermag het die voorstel op 12 Desember 1991 goedgekeur en sodoende die uitreiking van 'n embleem vir beide militêre en burgerlike personeel moontlik gemaak.

  Hierdie verandering het die uitreiking van 'n embleem vir beide militêre en burgerlike personeel moontlik gemaak. Die Sekretaris van die Weermag het op 12 Desember 1991 die aanbeveling goedgekeur.

  Alle lede van die eenheid wat vir die toekenning aangehaal word, word goedgekeur om die emblem van die Army Superior Unit Award te dra. Die embleem word beskou as 'n individuele versiering vir diegene in verband met die aangehaalde dade en word goedgekeur om gedra te word as hulle voortgaan as lede van die eenheid of nie. Ander personeel wat by die eenheid bedien word, word goedgekeur om die embleem te dra om aan te toon dat die eenheid 'n ontvanger van die Army Superior Unit-toekenning is.

  Army toekennings en versierings word goedgekeur volgens die leiding in Army Regulation 600-8-22. Reëls vir die behoorlike dra van die Army-toekennings en versierings kan gevind word in Army Regulation 670-1. Die beleid vir die vertoning van eenheidstoekennings op leiers en vlae en toevoer van streamers word in AR 840-10 aangetref.