Beste maniere om werknemers se tevredenheid en betrokkenheid te verbeter

Sleutels vir die verbetering van werknemerstevredenheid en -betrokkenheid

Voordat jy die bevrediging van werknemers en werknemersbetrokkenheid kan verbeter, moet jy weet wat om te verbeter. Die jaarlikse Vereniging vir Menslikehulpbronbestuur (SHRM) 2016 Werknemersbelystellings- en Betrokkenheidsopname identifiseer die faktore wat belangrik is in werknemerstevredenheid en werknemerbetrokkenheid soos deur werknemers waargeneem.

Die doel van die opname is om werkgewers te help om die regte programme en praktyke te ontwikkel wanneer hulle probeer om 'n impak op hierdie twee faktore te hê wat van kritieke belang is vir werknemers se moraal en motivering .

Om werknemersvoorkeure te verstaan, verskaf leiding vir die kundige toekenning van hulpbronne.

Anders kan werkgewers duisende dollars spandeer op programme en praktyke wat hul werknemers eintlik nie wil hê nie. En hier is 'n geheim wat jy moet weet, afgesien van hierdie amptelike opname resultate wat leiding gee.

Jy sal die meeste leer oor wat jou werknemers sal betrek en bevredig deur hulle te vra wat hulle die meeste wil hê. Dan, as jy kan, redelikerwys akkommodeer en voorsien wat hulle soek. Jou werkplek sal floreer wanneer werknemers aan hul behoeftes voldoen.

Die Werknemersvoldoening Opname

Die opname het 35 aspekte van werkstevredenheid verken, verdeel in vier onderwerpareas-loopbaanontwikkeling, verhouding met bestuur, vergoeding en voordele en werksomgewing. Bygevoeg in 2011, het die opname ook werknemerbetrokkenheid ondersoek.

Tevredenheidsopname resultate

Volgens hierdie studie,

Bevindinge deur die Gallup-organisasie oor ontkoppelde werknemers is in die Wall Street Journal uitgelig. Gallup het bevind dat 19% van die 1000 mense wat ondervra is, gevoel het "aktief ontkoppel by die werk".

Hierdie werkers kla dat hulle nie die gereedskap het wat hulle nodig het om hul werk te doen nie. Hulle weet nie wat van hulle verwag word nie. Hulle base luister nie na hulle nie.

Top 10 bydraers tot werknemerstevredenheid

Werknemers het hierdie faktore geïdentifiseer as hul top 10 belangrikste bydraers tot hul werkstevredenheid.

Rangskik 11-20 op die opname: die werk self (dit is interessant, uitdagend, opwindend, ens.) (48%), bestuur se erkenning van werknemer se werkverrigting (terugvoer, aansporings, belonings) (48%), kommunikasie tussen werknemers en senior bestuur (48%), loopbaanbevorderingsgeleenthede binne die organisasie (47%), outonomie en onafhanklikheid om besluite te neem (46%), bestuur se kommunikasie van organisasie se doelwitte en strategieë (45%), algemene korporatiewe kultuur (bv. werkverhouding, waardes, werksomstandighede) (44%), spanwerk binne departement / sake-eenheid (43%), betekenisvolheid van die werk (verstaan ​​hoe jou werk bydra tot die organisasie se missie) (42%) en werkspesifieke opleiding (42% ).

Generasie resultate

Terwyl Baby Boomers , Gen-X en Millennials op soortgelyke plekke in verband gebring is, het hulle ook verskille vertoon. Volgens die SHRM-verslag,

"Millennials (88%) het meer belang geheg aan loopbaanontwikkelingsgeleenthede as wat Baby Boomers (76%) gedoen het, en lede van Generation X (89%) het die organisasie se verbintenis meer dikwels genoem. tot professionele ontwikkeling as 'n bydraer tot werkstevredenheid in vergelyking met Baby Boomers (79%). "

Werkers in al drie generasies het 'n hoë waarde op vergoeding en voordele-verwante faktore geplaas. Duisendjariges het meer belang geheg aan werkspesifieke opleiding, loopbaanontwikkelingsgeleenthede en loopbaanbevordering, wat bydra tot hul werkstevredenheid in vergelyking met ouer geslagte.

Dit is nie verbasend gesien die stadium van hul loopbane nie, maar werkgewers moet opmerk dat verskille bestaan ​​nou dat duisendjariges die meeste werkers is.

18 Werknemersbetrokkenheidsvoorwaardes

Werknemersbetrokkenheid, volgens die SHRM-verslag, is meer geneig om te voorkom wanneer sekere toestande bestaan. Werkgewers kan werknemersbetrokkenheid maksimeer deur hierdie faktore te verbeter.

Die persentasies dui op die algehele tevredenheid van werknemers met die gelyste voorwaarde van betrokkenheid. Die items word in volgorde van die resultate van die werknemer opname gelys: baie tevrede tot die minste tevrede met die toestand in hul organisasie.

Met die persentasies wat in beide die bevredigingsgedeelte van die opname resultate en die aanstellingsaspekte van die opname aangetoon word, het werkgewers 'n bietjie werk om te voldoen aan en ten volle aan werknemers te voldoen. Is jy gereed vir die uitdaging?

Let daarop dat vier aspekte van werknemerloopbaan en professionele ontwikkeling in die onderste sewe val vir werknemerstevredenheid:

Lede van SHRM kan die hele verslag gratis aflaai .

Hoe om werknemers se tevredenheid en betrokkenheid te verbeter

Is jy geïnteresseerd in hoe jou organisasie jou werknemersbetrokkenheid en werknemerstevredenheid kan verbeter? Kyk gerus na hierdie addisionele bronne.