Diskrimineer jy teen ouer werkers - selfs subtiel?

Met soveel mense wat wêreldwyd werkloos is, raak sekere onderwerpe belangrik in die Menslike Hulpbronne-wêreld. Uit die oogpunt van die werkgewer, die werknemer en die werkloses wil jy weet hoe om ontslae te raak van ontsettings , hoe om vas te hou aan die werk wat jy het en hoe om ' n werkgaping te oorkom wanneer werkloosheid in maande strek en selfs jare , vir baie.

Ons het onlangs aan die werklose miljoene gedink.

Een bevolking wat spesiale werk soek probleme in hierdie omgewing ervaar is die ouer skare. Aangesien "ouer" so jong as 40 kan beteken, is dit nogal 'n persentasie van die werklose miljoene. Hulle val in twee ouderdomsgroepe, Baby Boomers , en Generation X.

Generation Xers is mense wat tussen 1965 en 1976-1980 gebore is, afhangende van die bron. Gen Xers is onafhanklik, geniet informaliteit, is entrepreneuries en soek emosionele volwassenheid. Hulle wil 'n repertoire van vaardighede en ervarings bou wat hulle kan saamneem as hulle dit nodig het, en hulle wil hul loopbaanpad voor hulle uitlê - of hulle sal loop.

Gen Xers soek nou ook balans in hul lewens - nie wanneer hulle aftree nie. Hulle soek tyd om hul kinders op te voed en wil nie 'n oomblik misloop nie - soos hul ouers, die Baby Boomers, gedoen het. Gen-Xers wil ook onmiddellike en eerlike terugvoering hê. Steeds meer as Baby Boomers aftree, is jou ouer werkers Gen X.

Ouderdomsdiskriminasie in werkloosheid

Ons lees onlangs dat ouderdomsdiskriminasie regsgedinge teen werkgewers bo 18% is - die vinnigste opkoms van enige diskriminasieproses. In 'n tyd waarin baie werkgeleenthede vir ewig verdwyn (dink administratiewe assistente, ontvangsdame, landlynfooninstalleerders, poswerkers, landbouwerkers, data-invoeroperateurs en verskillende vervaardigingswerkgeleenthede om te begin), speel ouderdom 'n rol in of Mary die werk .

Ouderdomsdiskriminasie is onwettig in enige fase van die indiensnemingsverhouding, insluitende posberigte, posbeskrywings, onderhoude, verhuring, salarisse, werksopdragte, merieteverhogings , prestasiebestuur en evaluering, opleiding, dissiplinêre aksies, bevorderings , demoties , voordele, indiensneming, en losgelaat.

Enige aksie wat 'n werkgewer tref wat 'n oneweredige aantal werknemers op ouderdom 40 beïnvloed, is ook 'n ouderdomsdiskriminasie. U moet die ouderdom van die werknemers wat die impak van enige indiensnemingsbesluit soos ontslag, afleggings en indiensneming beëindig, in ag neem.

Terwyl die meeste werkgewers nie in hul werksprosesse diskrimineer nie, is 'n paar herinneringe in orde. As 'n ouer werknemer onderworpe is aan prestasieafrigting en dissiplinêre optrede as gevolg van prestasie, maak seker dat u dieselfde vereistes aan alle werknemers toepas ongeag ouderdom.

As jy die prestasie van enige werknemer dokumenteer, maak seker dat jy die prestasie van alle werknemers wat daardie werk verrig, dokumenteer. Elimineer die moontlikheid van ouderdom diskriminasie deur alle verwagtinge en behandelings eweredig toe te pas.

As jy ouer werknemers anders behandel, loop jy die potensiaal van 'n ouderdomsdiskriminasie regsgeding, selfs al is jou bedoelings en optrede bo verwyt.

Ook toon ouer werknemers 'n sterker neiging om te dagvaar in 'n indiensnemingsomgewing wat werksgeleenthede bied wat hoofsaaklik onderbetaalde en diens-tipe minimum loonverband is.

Vir ouer werkers in hierdie omgewing is werk moeilik om te kom. Dit is baie makliker om 'n werkgewer te betaal; jy weet nooit hoe 'n jurie jou dissiplinêre optrede of versuim om te huur sal sien nie. Moenie die deur oopmaak vir 'n onderliggende probleem nie.

Tweedens, in u verhuring, verwyder enige aanwyser van die ouderdom van die aansoeker uit aansoekmateriaal wat u met bestuurders en personeel betrokke by huurgeld deel. Jy wil nie hê dat jou bestuurders subtiel - en dikwels met onbewustheid - diskrimineer oor kandidate wat vir onderhoude gekies is nie.

Met werkloosheid so hoog en die moontlikheid van regsgedinge dreigende, maak seker dat jou indiensnemingsverhoudinge nie-diskriminerend en onberispelik is.

Is u 'n werknemer bo 40? U het die geleentheid om die beste jare van u loopbaan te skep. Maar jy moet jou professionele relevansie op enige ouderdom handhaaf. Hier is hoe.

Meer oor die handhawing van toepaslikheid by die werk