Die voordele en nadele van verdienste betaal

Merietebelastingbelonings Werknemers vir hul prestasie en bydrae

Merietebelasting is ' n benadering tot vergoeding wat die hoërprestasie-werknemers beloon met addisionele betaal- of aansporingsbetaling. Merietebelasting het voordele en nadele vir die werknemers en die werkgewer.

Maar alles-in-almal, verdienste betaal is die beste manier om die werknemers te beloon wat jy die meeste wil behou . Merietebelasting stuur 'n kragtige boodskap oor wat jy wil sien van werknemers se prestasie en bydrae.

Dit word gebruik om werknemerspogings en bydraes te erken en te beloon en te bevestig wat u die meeste waardeer van werknemers .

Deur die omvang van die beskikbare verdienste-betaal-publiek te maak, kan u werknemers sien waar hul toename in die merietebelastingvlakke val wat deur u maatskappy se betaalplan bepaal word. Dit versterk die aksies en gedrag wat u meer wil sien en verhoog die waarskynlikheid dat werknemers die volgende verdienste vir die beste verdiensteverhoging sal streef.

Wanneer werknemers gesprekke met hul toesighouers oor hul beste verdienste styg, leer hulle al die bydraes en aksies wat die meeste gewaardeer word deur die organisasie. Dit is geweldig bevestigend en versterk. Dit is ook 'n goeie geleentheid vir die bestuurder om te bevestig wat hulle waardeer in elk van hul verslaggewers.

Met werknemers wat minder as die topverhoging ontvang het, het die toesighouer die geleentheid om presies te beskryf en te bespreek hoe die werknemer sy of haar prestasie sal moet verbeter om in die volgende siklus van verhogings te kwalifiseer vir die hoogste merieteverhoging.

Hier is meer oor waarom jy dalk merietebelasting wil oorweeg en die nadele en uitdagings inherent aan 'n betaalstelsel wat op merieteverhogings fokus.

Voordele van verdienste betaal

Dit is redes waarom jy dalk merietebelasting wil oorweeg.

Nadele en uitdagings Inherent in verdienste betaal

Dit is die uitdagings wat werkgewers ervaar met verdienste betaal.

Selfs met die beperkinge wat by die toekenning van merietebelasting bestaan, is verdienste betaal steeds jou beste geleentheid om te verseker dat u uitstaande kunstenaars by u maatskappy bly en voortgaan om hul verstommende bydraes te maak. Geen stelsel is ooit 'n perfekte stelsel nie.

Opleiding van jou bestuurders en toesighouers in hoe om prestasie te dokumenteer , hoe om ' n loonverhoging te kommunikeer , en hoe om verwagtinge te stel, is die beste plek om 'n billike merietebelastingstelsel te begin skep.

Maar onthou, die belangrikste, niks demotiveer 'n vinnige kunstenaar vinniger as om te weet dat die werknemers wat baie minder bygedra het tot die organisasie, dieselfde loonverhoging of bonus ontvang het. Moenie daarheen gaan nie.

Dit sal jou pogings ondermyn om 'n beter werksmag te skep en te behou wat daarop gemik is om waarde toe te voeg, produktiwiteit te verbeter, deurlopende verbetering te beoefen en waardevolle bydraes te maak.