Duidelike spanprestasieverwagtinge

Verwyder verwagtinge stel werknemers se sukses in staat

'N Gebrek aan duidelike prestasieverwagtinge word deur lesers aangehaal as 'n belangrike bydraende faktor tot hul geluk of ongelukkigheid by die werk. Trouens, in 'n meningspeiling oor wat 'n slegte baas maak - sleg, het die meerderheid van die respondente gesê dat hul bestuurder nie duidelike rigting gegee het nie.

Hierdie faktor het hul deelname aan 'n onderneming groter as hulself beïnvloed en hul gevoelens van betrokkenheid , motivering en spanwerk .

Kritiese komponente van duidelike prestasieverwagtinge

Die proses wat lei tot werknemers wat hul prestasieverwagtinge verstaan ​​en uitvoer, bevat hierdie komponente:

Kommunikasie van duidelike prestasieverwagtinge

Kommunikasie begin met die strategiese beplanningsproses van uitvoerende leiers. Hoe hulle hierdie planne en doelwitte aan die organisasie kommunikeer, is van kritieke belang om 'n organisasie te skep waarin alle komponente verbind word en in dieselfde rigting trek.

Uitvoerende leierskap moet sy verwagtinge vir die span se prestasie en verwagte uitkomste duidelik kommunikeer om elke area van die organisasie met die algehele missie en visie te belyn.

Terselfdertyd moet leierskap die organisatoriese kultuur van spanwerk wat binne die maatskappy verlang word, definieer. Of 'n departementspan of 'n produk-, proses- of projekspan spanlede moet verstaan ​​hoekom die span geskep is en die uitkomste wat die organisasie van die span verwag.

Kommunikeer duidelike prestasie rigting deur die PDP

Die Prestasieontwikkelingsbeplanning (PDP) proses vertaal hierdie hoër vlakdoelwitte in die uitkomste wat nodig is vir elke werknemer se werk binne die maatskappy. Na die kwartaallikse PDP-vergadering moet werknemers duidelik wees oor hul verwagte bydrae.

Doelwitstelling by hierdie vergaderings moet 'n prestasie-evalueringskomponent insluit, sodat die werknemer weet hoe hy of sy presteer het.

Na aanleiding van die PDP-byeenkoms, lei die werknemer se selfevaluering elke werknemer in om oor hul prestasie te dink. Die ses-en-agt doelwitte wat by die vergadering gestel is of voortgesit is van die vorige PDP, stel prestasieverwagtinge vas sonder om die werknemer te bestuur. Besluit om die doelwitte te bereik, bemagtig , betrek en motiveer die werknemer.

Die bestuurder hou die nodige kontak met die kritiese stappe in die werknemer se prestasieplan deur weeklikse vergaderings en afrigting . (Nee, dit is nie 'n vrye-vir-almal wanneer elke werknemer se werk ander werknemers raak nie en moet dit in die geheel werk.) Hierdie stap verseker ook dat werknemers aanspreeklik is vir die verrigting van hul werk.

Oorweeg dit om dieselfde proses te volg met elke span wat jy vestig vir dieselfde sin van samehang en begrip van duidelike prestasieverwagtinge.

Voortgesette ondersteuning vir duidelike prestasieverwagtinge

Jou organisasie bereik prestasieverwagtings op drie sleutel maniere.

Gebruik duidelike verwagtings om jou werknemers te help om verantwoordelike, produktiewe, betekenisvolle, deelnemende spanwerk te ontwikkel. Ek vertrou dat hierdie riglyne jou gehelp het om die rol van jou organisasie se verwagtinge in die bereiking van jou doelwitte en spanwerk te sien.