Gebruik 'n Werknemer se selfevaluering

'N Werknemer se selfevaluering sal die prestasiebestuursproses verbeter

Wil jy meer deelname aan prestasie evaluering en loopbaanbeplanning van jou werknemers aanmoedig? Die werknemer se selfevaluering is een van die beste metodes om werknemers te betrek in die proses om prestasie te verken en beide werks- en loopbaandoelwitte te stel.

Die werknemer se selfevaluering verseker dat werknemers deeglik voorberei vir hul prestasie-ontwikkelingsbeplanning of -evalueringsvergadering met hul bestuurder.

Dit bied 'n nuttige geleentheid vir die werknemers om hul vlak van prestasie en bydrae ernstig te oorweeg.

Dit is veral belangrik as jy jou werknemers wil aanmoedig om strekdoelwitte te stel. Selfrefleksie oor die moontlikhede kan hul vermoë verbeter om verder, hoër en slimmer te rig. Dit is nie dieselfde as wat die bestuurder meer van hulle verwag nie. Dit is baie beter vir prestasie as dit die werknemer is wat die verwagtinge verhoog .

'N Werknemer se selfevaluering is 'n loopbaanbevorderingsinstrument

Die werknemer se selfevaluering moedig werknemers aan om na te dink oor en beplan vir hul toekoms by jou organisasie. Hulle kan hul volgende geleentheid rig, moontlike promosies, verskillende werkgeleenthede wat hulle wil probeer, en kruisopleiding wat hulle graag wil bekom. Die selfevaluering is ook 'n geleentheid vir werknemers om oor hul loopbane te dink, met jou maatskappy of met 'n ander werkgewer.

Gebruik u maatskappy 'n tradisionele prestasiebeoordelingsisteem? Of volg u maatskappy 'n vooruitdenkende prestasiebestuursproses?

Wat ook al die metode wat jou maatskappy gebruik om werknemers se prestasieontwikkeling aan te moedig, oorweeg om 'n werknemer se selfevaluering 'n integrale komponent in die proses te maak.

U werknemers sal die geleentheid vir insette waardeer en u bestuurders sal verdere insig kry in wat die werknemer motiveer en opgewonde maak.

Hoekom Gebruik 'n Werknemer Selfevaluering?

In 'n selfevaluering reageer 'n werknemer op 'n reeks vrae wat die werknemer help om sy of haar prestasie gedurende die evalueringsperiode te evalueer. Dit lei die werknemer deur 'n gedagteproses wat hom of haar in staat stel om te fokus op die vele aspekte en nuanses van prestasie.

Die werknemer word gevra om oor al die komponente van prestasie te dink, van die posbeskrywing tot die doelwitte wat bereik is en professionele ontwikkeling in die mengsel in te sluit. Hierdie gestruktureerde benadering tot prestasiebestuur en beplanning help die werknemer om sy huidige en gewenste vlak van bydrae te bekyk.

Hierdie selfevaluering maak die gesprek tussen 'n werknemer en die bestuurder tydens die prestasie-evalueringsvergadering oop. Die daad van selfevaluering en die gelyktydige introspeksie veroorsaak dat 'n werknemer doelwitte hersien, vordering evalueer en deurdagte oorwegings vir werks- en loopbaangroei oorweeg.

Doel van Prestasie Evaluering

Die primêre doel van 'n prestasie-evaluering is om kommunikasie oor werkverrigting tussen die bestuurder en sy of haar verslagdoeningspersoneel aan te moedig.

Daarbenewens is die prestasie-evalueringsvergadering 'n ideale tyd om te bespreek:

Aanbevole benadering tot werknemer selfevaluering

Gebruik hierdie selfevalueringsvrae om voor te berei vir u prestasie-oorsig en evalueringsvergadering met u bestuurder. Om hierdie selfevaluering te doen sal verseker dat jy:

Gebruik hierdie aanbevole selfevalueringsvrae om deeglik voor te berei vir die prestasieontwikkelingsgesprek.

Na aanleiding van u deurdagte voorbereiding, stuur u afskrifte van u selfevaluering aan u bestuurder en die departement Menslike Hulpbronne voor u prestasieontwikkeling en evalueringsvergadering.