Vyandige Omgewing Eise: Nie Beperk tot Seksuele Teistering

Teistering Basics

Die meeste werkgewers is bewus van probleme wat verband hou met en het beleid aanvaar wat seksuele teistering verbied. 'N Werkgewer wat sy pogings om teen teistering beperk tot eise van seksuele teistering egter, doen dit op sy eie risiko.

Beide die Gelyke Indiensnemingsgeleentheidskommissie (EEOC) en die Michigan Departement van Burgerregte (MDCR) het die standpunt ingeneem dat gedrag wat teistering uitmaak op grond van enige beskermde klas onwettig is.

Hulle het ook bepaal dat die analise wat in seksuele teisteringsgevalle gebruik word, toegepas moet word op gevalle van teistering weens ras, geslag, godsdiens, nasionale oorsprong, ouderdom en gestremdheid. (Kyk na die wette en posisies van regeringsentiteite in u eie land of land.)

Voorbeeld van werkplek-teisteringsbesluite

Onlangse hofbesluite is in ooreenstemming met die standpunt van hierdie administratiewe agentskappe. Voorbeelde van sulke besluite oor werkplek teistering sluit in:

Proaktiewe hantering van teisteringsprobleme in die werkplek moet 'n prioriteit vir alle werkgewers wees. Om werkgewers met hierdie proses te help, het die EEOC uitgereik riglyne wat verskeie vorme van teistering aanspreek. Hierdie inligting is beskikbaar op die webwerf van die EEOC.

Belangstellende in die stappe wat 'n werkgewer moet doen as 'n werknemer teistering aankla?

Die eerste gedeelte van hierdie artikel spreek die regsgrondslag van werkplek teistering aan en bied voorbeelde van werkplek teister.

Die volgende is maatreëls wat 'n werkgewer moet neem om teistering op die werkplek aan te spreek:

Onlangse hofbeslissings illustreer die noodsaaklikheid dat werkgewers alle vorme van teistering verhoog na die lys van belangrike kwessies in die werkplek. Werkgewers wat aangewend word om teisteringsvraagstukke en toegewyd is aan die uitwissing van werkplek teister, kan hul blootstelling aan hierdie tipe eise verminder.

Die eerste gedeelte van hierdie artikel spreek die regsgrondslag van werkplek teistering aan en bied voorbeelde van werkplek teister.

Disclaimer: Hoewel Mel Muskovitz 'n prokureur is, omdat hierdie webwerf deur mense van alle lande en van lande regoor die wêreld gelees word, is die advies wat aangebied word korrek, maar verskillende wette kan jou benaderings tot menslike hulpbronne bepaal. Gaan asseblief met 'n regsadvokaat in om vas te stel wat u besluite, beleid en praktyke voldoen aan die wetlike standaarde waar u woon en praktiseer.

Hierdie artikel bevat 'n oorsig. Dit is nie bedoel om 'n omvattende bespreking van die onderwerp te wees nie. Verder, aangesien elke stel feite en omstandighede verskillende regskwessies kan opduik, is hierdie artikel nie bedoel om as 'n regsmening beskou te word nie.