Tipes Pre-Employment Tests

Is dit reg vir werkgewers om voor-indiensnemingstoetse en agtergrondkontrole op werkverskaffers te doen? Die kort antwoord is ja. Maatskappye kan aansoekers vir indiensneming toets. Die langer antwoord is dat die toetse nie-diskriminerend moet wees en die toetse behoorlik geadministreer moet word.

As jy vir 'n werk oorweeg word en gevra word om 'n soort toets te doen, kan jy wonder wat die toets is, hoe dit jou kanse om gehuur sal beïnvloed, en miskien of dit selfs wettig is.

Hier, om te help om sulke vereistes in perspektief te stel, is 'n kort oorsig van voor-indiensneming toetsing.

Wetlikheid en Funksie van Voor-indiensnemingstoetsing

Werkgewers gebruik dikwels toetse en ander keuringsprosedures om aansoekers vir huur te skerm. Sommige van hierdie toetse is nou gefokus op werksverwante vaardighede en vermoëns, maar ander versamel persoonlike inligting vir verskillende doeleindes en is ietwat omstrede.

Alhoewel daar regmatige bekommernisse bestaan, is die toetse vir die indiensneming wettig, mits die maatskappy nie die toetsuitslae gebruik om op grond van ras, kleur, geslag, nasionale oorsprong, godsdiens, gestremdheid of ouderdom te diskrimineer nie (dit wil sê om slegs aansoekers uit te sluit omdat hulle 40 jaar of ouer is). Dienstoetse moet geldig wees, en moet verband hou met die werk waarvoor jy aansoek doen.

'N groot uitsondering is leuen detector toetse , wat in die meeste omstandighede onwettig is, beide voor en tydens indiensneming, danksy die Wet op die Beskerming van Werknemers Poligraphes (EPPA).

Die tipe toets wat hier bespreek word, verskil van die toets wat nodig is om professionele certificaties en lisensies te verdien. Die verskil is dat certificaties en lisensies word vereis deur die wet of deur die industrie standaarde, en maak geen deel uit van die verhuren proses vir individuele werkgevers.

Tipes indiensnemingstoetse

Indiensnemingstoetse kan kyk na wie werk kandidate is, wat hulle kan doen, of of hulle die fisiese take van die werk veilig kan verrig.

Ideaal gesproke dien hierdie toetse as gereedskap vir die verhuringsbestuurder, en 'n manier om vooroordeel in die verhuring te voorkom.

Persoonlikheidstoetse
Persoonlikheidstoetse evalueer die mate waartoe 'n persoon bepaalde eienskappe of ingesteldhede het of die waarskynlikheid dat 'n persoon in sekere optrede betrokke sal raak, voorspel. Die ideaal is om te bepaal of 'n kandidaat goed geskik sal wees vir die werk en die maatskappy. Persoonlikheidstoetse word gewoonlik op so 'n manier geskryf dat hulle enige poging tot oneerlikheid openbaar. Die doel van indiensneming persoonlikheid toets is om mense te huur wat pas by die profiel van die ideale werknemer wat die organisasie soek.

Talent Assesseringstoetse
Talent assesserings word aangewend om te help met die voorspel van 'n nuwe huur se werkprestasie en behoudbaarheid. Die fokus is op potensiële vaardighede en vermoëns, afgesien van óf persoonlikheid of ontwikkelde vaardighede wat deur 'n aansoeker se werksgeskiedenis geopenbaar word. Hierdie tipe toetse help om vrae te beantwoord oor die vraag of die aansoeker suksesvol sal wees as hy of sy gehuur word.

Kognitiewe toetse
Kognitiewe toetse word gebruik om 'n kandidaat se redenasie, geheue, perseptuele spoed en akkuraatheid te meet, en vaardighede in rekenkundige en leesbegrip, asook kennis van 'n bepaalde funksie of werk. Kognitiewe funksie is ongeveer wat die meeste mense met "intelligensie" beteken, alhoewel ware intelligensie ook baie ander aspekte het.

Emosionele Intelligensietoetsing
Emosionele intelligensie (EI) is 'n individu se vermoë om sy of haar eie emosies en emosies van ander te verstaan. Sterk emosionele intelligensie is belangrik vir die meeste werk en krities vir sommige, aangesien emosioneel-intelligente mense die vermoë het om goed met kollegas te werk, met die publiek te kommunikeer, en op 'n volwasse en professionele wyse teleurstellings en frustrasies te hanteer.

Voor-indiensneming Fisiese Eksamens
Werkgewers mag 'n fisiese ondersoek vir indiensneming vereis om die geskiktheid van 'n individu vir 'n fisieke veeleisende of potensieel gevaarlike werk te bepaal. Voor-indiensnemingsfiksse word gebruik om te bepaal of 'n aansoeker die fisiese vermoë en stamina het wat nodig is om die werk te doen.

Fisiese vermoë toetse
Fisiese vermoë toetse meet die fisiese vermoë van 'n aansoeker om 'n bepaalde taak of die sterkte van spesifieke spiergroepe te verrig, sowel as sterkte en stamina in die algemeen.

Dwelmtoetse
Daar is verskeie tipes dwelmtoetse wat kandidate vir indiensneming gevra kan word. Die tipes dwelmtoetse wat die teenwoordigheid van dwelms of alkohol toon, sluit in urine dwelm toetse , hare-dwelm- of alkohol toets , speeksel dwelms skerm, en sweet dwelms skerm. Dit is belangrik om daarop te let dat alhoewel die meeste alkoholtoetse bepaal of die onderwerp dronk is, bestaan ​​daar geen gelykvormigheid vir enige dwelms nie. Dwelmtoetse bepaal of die onderwerp die afgelope paar weke of maande sekere chemikalieë gebruik het.

Engelse Vaardigheidstoetse
Engelse vaardigheidstoetse bepaal die kandidaat se Engelse vlotheid en word tipies toegedien aan kandidate wie se eerste taal nie Engels is nie.

Voorbeeld werktaak toetse
Voorbeeld werk taak toetse insluitend prestasie toetse, simulasies, werk monsters, en realistiese werk voorskoue, assesseer 'n kandidaat se prestasie en bekwaamheid oor spesifieke take. Dink aan hierdie as iets soos 'n oudisie.

Toetse vir Restaurant Jobs
Restaurante kan werk aansoekers toets as deel van die siftingsproses om vas te stel hoeveel hulle van die besigheid weet en hoe goed hulle die werk kan hanteer.

Agtergrond Tjeks en Krediet Tjeks

Agtergrond- en Kredietkontrole
Kriminele agtergrond tjeks verskaf inligting oor arrestasie en skuldigbevinding geskiedenis. Krediet tjeks verskaf inligting oor krediet- en finansiële geskiedenis. Hier is hoekom, wanneer en hoe werkgewers werkversoekers nagaan.