Wat is Talent Assessments en Hoe gebruik maatskappye hulle?

Wat is talent assesserings en hoekom gebruik werkgewers hulle? Sommige maatskappye toets aansoekers vir indiensneming om te bepaal of die kandidaat 'n goeie pas vir hul vakatures is. Maatskappye wat talent assesserings doen, soek aansoekers wat ooreenstem met hul huurkriteria.

Waarom maatskappye gebruik Talent Assessments

Talent assesserings, ook bekend as voor-indiensneming toetse of indiensneming screening toetse, word gebruik om te help werkgewers identifiseer kandidate wat sal goed geskik wees vir werk by hul maatskappy.

Talent assessments help om 'n nuwe huur se prestasie en behoudbaarheid voor te stel. So, in teorie, moet aansoekers wat die keuringstoets slaag, beter presteer as werknemers as hulle gehuur word.

Talent assesseringstoetse is gebaseer op verhuring en behoud van gevallestudies en die ontleding van werknemerdata. Die toetsuitslae sal aan die maatskappy 'n aanduiding gee van hoe naby 'n wedstryd die kandidaat wat die toets neem, sal wees vir die maatskappy se huurspesifikasies.

Maatskappye wat Talent Assessments gebruik

Talent assesserings word gebruik as deel van 'n aanlyn screening proses wat werkgewers help om te besluit watter kandidate om te onderhou. Die meeste talent assesserings word aanlyn aangebied, of in 'n maatskappy of winkelkantoor via rekenaar, of 'n huurkiosk . Hulle word tipies opgeneem in die Applicant Tracking Systems (ATS) werkgewers wat gebruik word om aansoeke op te spoor.

Baie groot maatskappye soos Macy's, PetSmart, Bloomingdales, Sears, Express Scripts, Walmart, Burger King, Neiman Marcus en Luxottica Retail Group, om net 'n paar te noem, gebruik voor-indiensneming toetse.

Tipes Talent Assesserings

Die meeste maatskappye gebruik aanlynvraelyste om te bepaal of die persoonlikheid, werkstyl, kennis of vaardighede van kandidate by die werk of die maatskappy kultuur pas.

Hoe die toetse werk

Terwyl aansoek gedoen word by een van die maatskappye wat aanlyn talent assesserings gebruik, word die hele verhuringsproses wat tot onderhoude lei, via die internet hanteer.

Posstukke word aanlyn gelys, kandidate word aanlyn via die maatskappy se webwerf aangewend , en dan die talentassessering.

Aansoekers neem ook die toets wanneer hulle aanlyn aansoek doen of gerig word, per e-pos of die maatskappy se webwerf, oor hoe om die toets te neem. Toetse kan op 'n derdeparty-webwerf aangebied word. In daardie geval word instruksies gegee oor hoe om toegang te verkry en die toets te neem.

Sommige werkgewers sal werksimulasies gebruik wat ontwerp is om te meet of kandidate take wat verband hou met die werk, kan verrig. Byvoorbeeld, 'n werkgewer kan 'n personeellid vra om rolspel scenario's met kandidate om verkope, probleemoplossing, verbale kommunikasie of beradingsvaardighede te assesseer. Kandidate vir administratiewe of klerklike personeelposte kan gevra word om take uit te voer wat hul akkuraatheid, spoed, proeflees, skryf en redigeervaardighede assesseer.

Vir werk wat fisiese vermoëns vereis, kan werkgewers simulasies opstel om sterkte, behendigheid of uithouvermoë te bepaal. Vir onderwys of ander werksgeleenthede wat openbare praatvaardighede vereis, kan werkgewers kandidate vra om 'n les te gee of 'n groepaanbieding te gee.

Talent Assesseringsgeldigheid en Uitkomste

Maatskappye wat werksbeskrywings en kandidaatprofiele ontwikkel wat gedetailleerd en in lyn is met suksesfaktore vir werk, sal die beste uitset van talentassesserings hê.

Organisasies moet versigtig wees om assesserings op 'n konsekwente, gestandaardiseerde wyse te doen om betroubare resultate te genereer. Etiese huurstandaarde bepaal dat assesserings aan alle kandidate vir 'n spesifieke werk gelewer word en nie selektief toegepas word nie.

Nadat u die toets afgelê het, kan u dadelik vertel word (Walmart se toets gee u dadelik inligting) of u geslaag het of misluk het, of u kan nie leer hoe u dit gedoen het nie.

In sommige gevalle sal u in kennis gestel word indien die maatskappy u belangstel om u te huur. In ander gevalle mag u glad nie terugkom nie, afhangende van die maatskappy se beleid ten opsigte van kennisgewende aansoekers vir indiensneming .

Terloops, slaag of misluk is 'n relatiewe term. Die resultate is gebaseer op hoe die werkgewer dink dat 'n kandidaat moet antwoord, wat nie noodwendig korreleer met u kwalifikasies vir indiensneming nie.

In baie gevalle is die maatskappy op soek na 'n sekere soort werknemer wat geskik is vir hul organisasiestruktuur.

Maatskappye het dikwels wagperiodes voordat aansoekers wat nie die toets slaag nie, dit weer kan neem. Besonderhede oor herroeping van assesserings moet op die maatskappy se webwerf beskikbaar wees.

Voorbeeld Talent Assesseringsvrae

Wat beskryf jou ervarings die beste, gee terugvoering aan ander by die werk?

Kies ooreenstemmende terme vir: ___________ is om te water soos eet is om ___________

Dit is die beste om al die feite te analiseer voordat u 'n besluit neem.

Voorgestelde leeswerk: Voorskou-ondersoek Wat is 'n vooronderhoudsvraelys