Voorvereiste Fisiese Eksamenvereistes

Is u gevra om 'n fisiese eksamen te slaag, of voordat 'n werkgewer 'n werkaanbod of tydens die onderhoudsproses verleng het? Afhangende van die tipe eksamen, die aard van die werk en ander faktore, is dit dikwels wettig dat 'n voornemende werkgewer kandidate vra om 'n fisiese eksamen af ​​te lê. Maar daar is voorwaardes vir wat die werkgewer kan vra, watter tipe eksamen gedoen kan word en wanneer eksamens kan plaasvind.

Die meeste van die reëls met betrekking tot voor-indiensneming fisiese eksamens word gedek deur die Americans With Disabilities Act . Die ADA is van toepassing op private maatskappye met 15 of meer werknemers, sowel as staats- en plaaslike regering werkgewers, diensagentskappe en arbeidsorganisasies.

Hierdie wetgewing maak dit onwettig om teen werknemers of werksoekers te diskrimineer op grond van gestremdheid. Dit dek ook 'n aantal ander moontlike diskriminasie areas, soos vervoer, openbare verblyf en toegang tot staats- en plaaslike dienste.

Regsriglyne

Om werkversoekers teen diskriminasie te beskerm, verbied die ADA om 'n mediese ondersoek te vereis voordat 'n werkaanbod verleng word. Werkgewers word egter toegelaat om voornemende werknemers te vra om 'n mediese eksamen af ​​te lê nadat 'n voorwaardelike werkaanbod gemaak is, solank hulle vereis dat alle aansoekers vir dieselfde werk 'n eksamen moet ondergaan. Hulle kan ook werkversoekers vra om te beskryf of te demonstreer hoe hulle spesifieke werksfunksies sal uitvoer voordat hulle 'n aanbod verleng.

Om 'n fisiese geslaag te word, kan 'n voorwaarde van indiensneming wees. Indiensnemingseksamens mag fisiese eksamens en gesondheidsondersoeke insluitend dwelm- en alkoholtoetse, sielkundige toetse en fisiese of geestesgesondheidsassesserings insluit.

Daarbenewens kan werknemers van fisiese aard verwag word as gesondheid of fiksheid 'n werkvereiste is; Polisiebeamptes of brandweermanne kan byvoorbeeld gevra word om fisieke fiksheid te demonstreer wat nodig is om die funksies van hul werk te verrig.

Werkgewers wat deur federale wette gediskrimineer word teen diskriminasie oor ongeskiktheid, kan 'n fisiese ondersoek vir indiensneming vereis om die geskiktheid van 'n individu vir 'n werk te bepaal. Dwelm toetse en fisiese vermoë toetse kan ook vereis word as 'n voorwaarde van indiensneming.

vereistes

'N Fisiese ondersoek kan deur 'n maatskappy vereis word vir nuwe huurgeld indien alle ander kandidate vir dieselfde beroepskategorie ook 'n eksamen moes aflê.

Die uitslae van die eksamen self kan nie teen die werker diskrimineer nie, en sy of haar mediese rekords en geskiedenis moet vertroulik gehou word en van hul ander rekords afgesonder word. Daar word ook verwag dat die persoon wat die toets of assessering uitvoer, die verwagtinge van die werk ten volle sal verstaan ​​om te bepaal of die potensiële werknemer in staat sal wees om die pligte wat deur daardie werk vereis word, te voltooi.

Werkgewers moet ook "redelike akkommodasie" vir kandidate met gestremdhede maak om hulle in staat te stel om vir 'n werkopening oorweeg te word. Hulle kan nie weier om kandidate met gestremdhede wat akkommodasie benodig, te oorweeg nie.

Dwelm- en alkoholtoetse

Werkgewers administreer dwelmtoetse om verskeie redes, insluitend afname in afwesigheid en ongevalongelukke, die verbetering van produktiwiteit en die vermindering van aanspreeklikheid vir die maatskappy.

Daar is verskeie tipes dwelmtoetse wat kandidate vir indiensneming gevra kan word . Dit sluit in urine dwelm sifting , hare dwelm of alkohol toets, speeksel dwelm sifting, en sweet dwelm screening.

Fisiese vermoë toetse

Fisiese vermoë toetse meet die fisiese vermoë van 'n aansoeker om 'n bepaalde taak of die sterkte van spesifieke spiergroepe te verrig, sowel as sterkte en stamina in die algemeen.

Fisiese vermoë toetse kan uitgevoer word vir potensiële werknemers in die handleiding en fisiese arbeidssektore. Vermoëns soos stamina, buigsaamheid en sterkte word gewoonlik oorweeg. Byvoorbeeld, werkgewers kan werksoekers vra om te bewys dat hulle 'n vaste hoeveelheid gewig kan ophef, as dit so deel vorm van die roetine pligte van die werk.

Sommige dele van 'n fisiese vermoë toets kan spier spanning en krag, uithouvermoë, kardiovaskulêre gesondheid, buigsaamheid, balans en houding onder fisiese spanning insluit.

Fisiese vaardigheidstoetse is dikwels die basis van baie regeringsgevegte. Vroue, minderhede en bejaardes is dikwels onderworpe aan ongelykheid of ongelyke toetsing. Verder word sekere toestande soos asma, hoë bloeddruk, hartprobleme en ander gesondheidsprobleme anders onder die Americans With Disabilities Act aangehaal.

Laastens kan werkgewers ook aanspreeklik wees vir enige besering wat tydens 'n fisiese vermoë toets opduik.

Voorgestelde leeswerk: Wet op Arbeidsdiskriminasie | Indiensnemingstoetstoetse