Werwing en Huurproses

Stappe in die Werwing en Huurproses

Hoe werk die werwingsproses? Dit hang af van die maatskappy en watter metodes die maatskappy gebruik om aansoekers vir indiensneming te vind. Die meeste groot en 'n paar klein werkgewers het egter 'n formele proses wat dit gevolg het om nuwe werknemers te werf en te huur.

Stappe in die werwing proses

Voordat 'n aansoeker vir 'n werksposisie gehuur word, gaan 'n maatskappy deur 'n stap-vir-stap verhuringsproses. Hierdie proses het drie sleutelfases, insluitende beplanning, werwing en werknemerskeuse.

Menslikehulpbronbeplanning is wanneer 'n maatskappy vestig op die aantal werknemers wat hulle wil huur en die vaardighede wat hulle van hierdie werknemers benodig. Die maatskappy moet dan hul behoeftes vergelyk met die verwagte aantal gekwalifiseerde kandidate op die arbeidsmark.

Die werwingsfase van die verhuringsproses vind plaas wanneer die maatskappy poog om 'n poel van kandidate te bereik deur middel van poste, werkverwysings, advertensies, werwing van kollegekampusse, ens. Kandidate wat op hierdie maatreëls reageer, kom dan in vir onderhoude en ander assesseringsmetodes. . Werkgewers kan die agtergrond van voornemende werknemers, sowel as verwysings, nagaan.

Werknemerskeuse is die proses waardeur 'n werkgewer inligting oor die poel van aansoekers wat gedurende die werwingsfase gegenereer word, evalueer. Na die beoordeling van die kandidate besluit die maatskappy watter aansoeker die pos aangebied sal word.

Soorte Werwing

Sommige maatskappye werk met 'n rekruteur om aansoekers te vind, veral vir hoër vlak werksgeleenthede.

Ander maatskappye sal gebruik maak van sosiale netwerk-webwerwe en LinkedIn om te werf. Benewens die gebruik van tradisionele rekruteringswese, soos inskrywings, het dit nodig om advertensies in koerante te plaas en werkgeleenthede op werksrade soos Monster of CareerBuilder te plaas.

Baie werkgewers, veral groot maatskappye, mag nie kandidate aktief werf nie, maar pos posisies op hul maatskappy se webwerf.

Werksaansoeke

Hoe aansoekers aansoek doen om werk hang ook af van die maatskappy. Sommige maatskappye gebruik talentbestuursprogrammatuur om aansoeke vir indiensneming te aanvaar en om kandidate te keur en te kies vir onderhoud.

In ander gevalle sal die aansoek om werk aansoekers vereis om 'n CV en dekbrief per e-pos in te dien. Sommige werkgewers verkies steeds dat aansoekers persoonlik aansoek doen.

As deel van die aansoekproses kan kandidate gevra word om 'n talent-assesseringstoets af te lê om te sien of hul agtergrond by die maatskappy se vereistes voldoen. Werksaansoeke en toetsuitslae sal hersien word en gekeur word. Kandidate sal vir 'n werksonderhoud genooi word.

Werksonderhoude

Aangesien kandidate deur die onderhoudproses beweeg, kan hulle 'n paar keer gevoer word voordat hulle 'n werkaanbod of 'n afkeurskennisgewing ontvang. Maatskappye sal ook agtergrond tjeks, naslaankontrole en moontlik 'n kredietkontrole as deel van die werwingsproses uitvoer.

Die kandidaat kan 'n werk aangebied word wat afhang van die uitslae van die tjeks of die tjeks kan uitgevoer word voordat die maatskappy 'n werkaanbod aan die kandidaat wat hulle vir die werk gekies het, aangebied het.

Hier is die stappe in die werwingsproses, wat sal wissel afhangende van die maatskappy se werwingstrategieë.

Hou in gedagte dat elke maatskappy sy eie werwingstrategie het, daarom is dit belangrik om 'n gesofistikeerde werksoek te doen en seker te wees dat jy werk soek waar maatskappye jou kan vind .

Stappe in die Huurproses