Leer oor die stappe in die werksonderhoudsproses

Dit is nie altyd vinnig en maklik om gehuur te word nie. Die werksonderhoudsproses kan lank wees. Om een ​​keer 'n onderhoud te voer en 'n werkaanbod te kry is tipies 'n ding van die verlede. Vandag het baie maatskappye 'n betrokke onderhoudsproses wat begin met siftingsonderhoude, wat dikwels op die telefoon plaasvind, gevolg deur in-persoon onderhoude, tweede onderhoude en selfs derde onderhoude.

Benewens 'n huurbestuurder, ontmoet jy met bestuurders, werknemers en ander personeel. Hoe gehuur word hanteer hang af van die werkgewer en die stelsels wat hulle in plek het vir die ondersoek en evaluering van potensiële nuwe huurgeld. Hier is 'n oorsig van elke stap in die onderhoudsproses, saam met advies oor die beste manier om elke tipe onderhoud te hanteer terwyl u die onderhoudslader vorder na 'n werkaanbod.

 • 01 Screening Onderhoud

  'N Siftingsonderhoud is 'n tipe werksonderhoud wat uitgevoer word om vas te stel of die aansoeker die kwalifikasies het wat nodig is om die werk waarvoor die maatskappy aan te bied, te doen. 'N Siftingsonderhoud is tipies die eerste onderhoud in die verhuringsproses indien die maatskappy nie met oop onderhoude begin waar verskeie kandidate by 'n oop huurgeleentheid gekeur word nie.
 • 02 Telefoon Onderhoud

  Werkgewers gebruik telefoononderhoude om kandidate vir indiensneming te identifiseer en te werf. Telefoongesprekke word dikwels gebruik om die aansoekers te vergemaklik wat uitgenooi sal word vir in-persoon onderhoude. Vir afgeleë werksgeleenthede, telefonies onderhoud, Skype of video kan wees hoe jy gehuur word.
 • 03 Eerste Onderhoud

  Die eerste in-persoon werksonderhoud is tipies 'n een-tot-een-onderhoud tussen die aansoeker en 'n huurbestuurder. Die onderhoudvoerder sal vrae vra oor die aansoeker se ervaring en vaardighede, werkgeskiedenis , beskikbaarheid en die kwalifikasies wat die maatskappy in die optimale kandidaat vir die werk soek.
 • 04 Tweede Onderhoud

  'N Tweede onderhoud kan 'n meer in-diepte een-tot-een-onderhoud wees met die persoon met wie jy oorspronklik onderhoude gevoer het, of dit kan 'n dag lange onderhoud wees wat vergaderings met maatskappypersoneel insluit. U kan ontmoet met bestuur, personeel, bestuurders en ander maatskappy werknemers. Sodra jy vir 'n tweede onderhoud geskeduleer is, is jy waarskynlik ernstig in stryd met die werk.
 • 05 Derde Onderhoud

  As jy dit deur die eerste onderhoud gedoen het , dan kan jy 'n tweede onderhoud dink jy is klaar met die onderhoudsproses en jy sal gou uitvind of jy 'n werkaanbod sal ontvang. Dit is nie noodwendig die geval nie. U moet moontlik na die derde onderhoud en moontlike meer onderhoude daaroor deelneem. 'N Derde onderhoud behels tipies 'n finale vergadering met die verhuringsbestuurder en kan die geleentheid bied om meer van u voornemende kollegas te ontmoet.
 • 06 Dineren Interview

  Eet met werkers kan werkgewers jou kommunikasie- en interpersoonlike vaardighede , sowel as jou tafelmaniere, in 'n meer ontspanne (vir hulle) omgewing hersien. Afhangende van die onderhoudsproses van die maatskappy waarby u onderhoud voer en die tipe werk waarvoor u aansoek doen, kan u genooi word vir 'n middagete of aandete.
 • 07 Finale onderhoud

  Die finale onderhoud is die laaste stap in die onderhoudsproses en die onderhoud waar jy kan uitvind of jy 'n werkaanbod gaan kry of nie. Hier is inligting oor die voorbereiding vir 'n onderhoud wanneer u al verskeie kere met die maatskappy vergader het, en raad oor hoe om 'n finale onderhoud te hanteer.
 • 08 Hersien Onderhoudsvrae en antwoorde

  Ongeag waar jy in die onderhoudsproses is, is dit belangrik om onderhoudvoering te oefen en voorbereid te wees vir die tipiese onderhoudvrae wat jy tydens elke stap in die proses gevra sal word. Dit is ook belangrik om vrae te hê om die onderhoudvoerder te vra.
 • 09 Opvolg Na Elke Stap In Die Onderhoudsproses

  Alhoewel dit baie werk lyk, veral as jy na verskeie onderhoude gegaan het, is dit belangrik om op te volg na elke stap in die onderhoudsproses. Trouens, die belangrikste ding wat jy kan doen is om op te volg en jou belangstelling in die posisie te herhaal en om die onderhoudvoerder te bedank vir die tyd om met jou te ontmoet.
 • 10 Agtergrondstoets

  U kan 'n werkaanbod ontvang wat afhang van 'n agtergrond tjek en / of ' n krediet tjek . Of ' n agtergrond kontrole kan uitgevoer word voordat 'n maatskappy 'n werk aanbied . Wat die maatskappy leer tydens die agtergrond-tjek, kan lei tot die feit dat jy nie 'n werkaanbod kry of in die werksaanbod teruggetrek word nie.
 • 11 Werkaanbod

  As jy dit deur die slegter onderhoudproses gemaak het, sal die finale stap 'n werkaanbod wees. Die werkaanbod kan voorwaardes hê , dus hersien die terme noukeurig. Voordat jy aanvaar, is dit belangrik om die vergoedingspakket te evalueer, te oorweeg of jy 'n teenoffer wil maak, en dan skriftelik die werkaanbod aanvaar of weier.