Leer oor kognitiewe vaardighede met voorbeelde

Byna alle bane, selfs diegene wat hoofsaaklik handarbeid behels, vereis werkers om hul kognitiewe vaardighede uit te oefen - hul "denkvaardighede", met ander woorde. Alhoewel nie alle werkgewers die term "kognitiewe vaardighede" in posbeskrywings gebruik nie, is dit belangrik dat werksoekers kan demonstreer dat hulle die tipes kognitiewe vaardighede wat die werkgewers wil hê.

Wat is kognitiewe vaardighede?

Kognitiewe vaardighede sluit in die vermoë om kennis te leer, te verwerk en toe te pas, te analiseer en te redeneer, en om te evalueer en te besluit.

Hulle is oor die algemeen gebaseer op vermoëns wat blykbaar ingebore is, omdat sommige mense vermoëns ontwikkel wat ander nie kan hê nie, ten minste nie met soortgelyke pogings nie. En tog moet kognitiewe vaardighede ontwikkel en beoefen word om hul volle potensiaal te bereik. Met ander woorde, dit is moontlik om vaardiger te word, met 'n bietjie werk.

Voorbeelde van Kognitiewe Vaardighede in die Werkplek

Werkgewers sal waarskynlik in 'n toegepaste vorm kognitiewe vaardighede soek. Dit is, niemand sal in 'n onderhoud vra "kan jy dink?" Maar die onderhoudvoerder mag vra hoe goed die kandidaat spesifieke take kan doen wat denke vereis.

Die volgende is dus 'n gedeeltelike lys van toegepaste kognitiewe vaardighede soos dit in 'n posbeskrywing voorkom. Wanneer jy vir 'n onderhoud voorberei, moet jy vir elke taak wat jy wil beklemtoon, spesifieke voorbeelde van geleenthede voorberei wanneer jy die taak in 'n professionele konteks gedoen het. Moenie van die onderhoudvoerder verwag om jou woord daarvoor te aanvaar dat jy sekere vaardighede het nie.

Digest leesmateriaal
Dit beteken om teks te lees en te verstaan, daaroor te dink of dit te ontleed. Die bestudering van literatuur in wetenskaplike sin is een voorbeeld. Om 'n handleiding te lees en dan die prosesse wat in 'n nuwe situasie beskryf word, aan te pas, is 'n ander.

Verwante Kognitiewe Vaardighede : Besigheid Storievertelling , Navorsing .

Teken afleidings uit patrone van gebeure
As die kopieerder elke Vrydag breek, wat veroorsaak die probleem? Iets is, want so 'n patroon sal waarskynlik nie toevallig voorkom nie. As jy die patroon kan sien en die probleem kan identifiseer en oplos, kan jy jou onderneming tyd, geld en frustrasie bespaar. Hierdie soort redenasie kan vir 'n werkgewer baie waardevol wees.

Verwante Kognitiewe Vaardighede : Kreatiewe Denke , Deduktiewe Redes , Logiese Denke .

Ontleed probleme en evalueer opsies
Enigeen kan 'n standaardoplossing op 'n standaardprobleem toepas, maar om te besluit watter van die moontlike oplossings gepas is, neem 'n paar werklike denke, soos om te besluit watter van die volgende probleme eers probeer oplos.

Verwante Kognitiewe Vaardighede : Analitiese , Kritiese Denke , Probleemoplossing , Strategiese Beplanning .

Dinkskrum oplossings
Dinkskrum beteken om met 'n lang lys moontlike oplossings te kom sonder om te stop om te analiseer watter een korrek is. Alhoewel analise self 'n goeie en nodige vaardigheid is, is dit ook belangrik om dit tydelik op te skort. Dinkskrum lei tot oplossings en vergesel gewoonlik idees soos kreatiwiteit en spanbou.

Verwante Kognitiewe Vaardighede : Kommunikasie , Konflikoplossing , Besluitneming , Mondelinge Kommunikasie .

Fokus aandag aan 'n taak
Bly gefokus is 'n onderwaardeerde vaardigheid wat nie almal het nie. Vir sommige mense, bly gefokus beteken om slegs een taak op 'n slag by te woon. Ander kry beter resultate deur 'n groep take te jongleren, of omdat almal verwant is en mekaar op een of ander manier benodig, of omdat vinnige fietsry onder verskillende take verveling verlig.

In beide gevalle is die belangrike ding om doeltreffend te kan werk totdat die taak of take gedoen word.

Verwante Kognitiewe Vaardighede : Gedragsvaardighede , Sagte Vaardighede .

Let op Phenomena
Waarneming is nog 'n ondergewaardeerde vaardigheid. Daar is 'n paar gespesialiseerde vorme van waarneming wat geleer kan word, soos om 'n wetenskaplike protokol te volg of 'n verkyker te gebruik, maar die kognitiewe vaardigheid van waarneming beteken bloot dat jy iets kan sien en dan aandag daaraan gee.

Dikwels is waarneming makliker as jy vertroud is met die verskynsels in die vraag. Byvoorbeeld, 'n opgeleide voëltjie kan dikwels die aantal voëlspesies wat in 'n koor sing, tel, al is die spesie onbekend, waar 'n ongetrainde persoon net ongedifferensieerde geraas hoor.

Verwante Kognitiewe Vaardighede : Aktiewe Luister , Nieverbale Kommunikasie , Skryfwerk .

Wanneer jy werk soek

As jy werk soek, neem die tyd om te ontdek watter kognitiewe vaardighede die werkgewer soek. In baie gevalle vind u hulle as "sleutelwoorde sinne" onder die "Voorkeurkwalifikasies" -afdeling in die posplasing. Verwys na die vaardighede wat u het, wat nou ooreenstem met die werkgewer se vereistes in u CV en dekbriewe en tydens werksonderhoude.

Hier is hoe om jou kwalifikasies by 'n werk te pas . Skandeer die lyste hierbo om jou te help om die vaardighede te identifiseer wat die kwalifikasies vir 'n voornemende werk die beste benader. Aangesien baie werkgewers outomatiese aansoekersopsporingstelsels gebruik om die CV's wat hulle ontvang, te bepaal, probeer om soveel van hierdie "sleutelwoorde" kognitiewe vaardighede in u CV te noem.