Museum Kurator vaardigheidslys en voorbeelde

Museum Kurators vaardighede vir CV's, werksaansoeke en onderhoude

Museum kurators verkry en beskerm museum versamelings en bied hierdie voorwerpe aan die publiek voor. Baie maak ook geld vir hul museum en skep opvoedkundige materiaal wat verband hou met hul versamelings. Kurering behels 'n baie wye verskeidenheid take en vereis beide baie diep en baie breë kundigheid.

Alhoewel betaal soms kan wees, en ure kan lank en gevarieerd wees, vertoon kurators dikwels baie hoë vlakke van werkstevredenheid.

Hulle kry werk aan vakke waaroor hulle passievol is en hulle weet wat hulle doen, maak 'n werklike verskil vir gemeenskappe en vir die samelewing.

Kuratorwerk kan baie wissel, afhangende van die soort museum in kwessie. Kurators by kunsmuseums moet kundiges wees in kuns, kunsgeskiedenis en kunsverifikasie en bewaring. Kurators by geskiedenismuseums moet geskiedkundiges wees. Kurators by wetenskapmuseums moet wetenskaplike opleiding hê. Maar alle kurasie het sekere verantwoordelikhede gemeen en vereis dus sekere konsekwente vaardighede.

Hoe om 'n Museum Kurator te word

Alhoewel sommige klein plaaslike museums deur selfstudie-vrywilligers gekurineer kan word, benodig professionele kurasie 'n meestersgraad in enige van verskeie relevante velde. Studente wat nog nie hul grade voltooi het nie, vind dikwels werk as assistent-kurators. Hierdie studente werk kan kritiek wees om later 'n suksesvolle beroep te hê, maar dra dikwels min of geen geld.

Om 'n hoof-kurator by 'n groot museum te wees, vereis beide 'n Ph.D. en ten minste vyf jaar ervaring in die veld. Die proses kan lank en moeilik wees, en tog het baie kurators nie ingestem om glad nie op te staan ​​nie. Baie het oorspronklik opgelei vir 'n ander loopbaan, soos wetenskaplike navorsing of onderrig, en het ontdek dat hulle per ongeluk eers gekwalifiseer het as 'n geleentheid oopgemaak is.

Voorbeelde Museum Kuratorvaardighede

Tegniese vaardighede
Tegniese vaardighede wissel afhangende van watter soort materiaal 'n museum versamel. Byvoorbeeld, die kurator van 'n kunsmuseum sal moet weet hoe om skilderye te verifieer, terwyl die kurator van 'n natuurhistoriese museum moet weet hoe om die ouderdom van fossiele te bepaal.

Geskrewe en Mondelinge Kommunikasie
Kommunikasie is 'n groot deel van die kurasie. Nie net moet museumpersoneel goed werk as 'n span wat goeie interne kommunikasie vereis nie, maar kurators moet beide die publiek leer en uitreik na potensiële skenkers. Grant skryf het 'n groot deel van die werk geword, aangesien openbare befondsing vir museums in die afgelope dekades geval het. Skryf vir die publiek kan alles insluit van die skep van eksemplaaretikette om pamflette en selfs boeke te produseer.

Kurators bied ook gesprekke oor die versameling of trein aan en hou toesig oor diegene wat dit doen. Selfs die skep van uitstallings is 'n vorm van kommunikasie. Die meeste kommunikasie met die publiek val onder die algemene opskrif van interpretasievaardighede.

Navorsingsvaardighede
Museumkurateurs is verantwoordelik om soveel moontlik inligting oor die versameling te leer, sodat hulle behoorlik kan versorg en sodoende die inligting aan die publiek kan deurgee.

Kurators moet ook in staat wees om te erken of 'n voorwerp belangrik genoeg is dat die museum dit moet bekom en of voorwerpe ewe reg is.

Al hierdie take vereis beide direkte ondersoek van die voorwerpe self, en uitgebreide veldnavorsing en leeswerk. Kurators moet ook saam met wetenskaplikes of geleerdes werk wat met die materiaal van die museum werk of materiaal voorberei wat die museum moontlik wil verkry of op lening aanvaar.

Bestuurs vaardighede
Groot museums gebruik groot kuratoriese personeel. Die hoofkurateur moet die hele span bestuur . Dit sluit in afvaardiging, prioriteitstelling, begroting, koördinering, handhawing van standaarde en behoorlike opleiding van nuwe spanlede. Kreatiewe probleemoplossing is belangrik aangesien enigiets van plaagbesmettings tot personeelgeskille andersins die versameling of die opvoedkundige missie van die museum kan bedreig.

Baie hoofkurateurs doen baie min direkte werk op die versamelings. Die meeste van hul tyd en energie hou by wat ander spanlede doen en verseker dat alle nodige basisse gedek word.

Museum Kurator vaardigheidslys

Hier is 'n lys van vaardighede wat benodig word vir die museumhervorming. U kan hierdie lys gebruik om te bepaal of u die potensiaal het om in hierdie lyn van werk te kry.

A - D

E - L

M - P

R - W