Bestuursvaardigheidslys en voorbeelde

Lys van Bestuursvaardighede vir CV's, Dekbriewe en Onderhoude

Besigheidsbestuur is meer as om net werknemers te vertel wat om te doen. Bestuurders moet besigheidsorganisasie, finansiering en kommunikasie verstaan, asook 'n deeglike begrip hê van hul spesifieke mark en relevante tegnologieë en beleide. Terwyl bestuurders nie noodwendig die belangrikste mense in die organisasie is nie, is hul werk van kritieke belang om almal te help om naatloos saam te werk.

Bestuur vs Leierskapvaardighede

Bestuursvaardighede oorvleuel met leierskapsvaardighede , aangesien beide probleemoplossing , besluitneming , beplanning, delegering, kommunikasie en tydsbestuur behels. Goeie bestuurders is dikwels goeie leiers. En tog is die twee rolle duidelik.

Oor die algemeen gaan bestuur oor organisasie. Daar mag iets meganies daaroor wees, nie in die negatiewe sin van 'n "meganiese prestasie nie", maar eerder in die fokus op die tegniese "hoe" van die uitvoering van take. Leiers, in teenstelling, fokus op die "waarom," motiveer en inspireer hul ondergeskiktes. Leierskap gaan oor mense. Nie alle leiers het die vaardigheid om bestuurders te wees nie, en nie alle bestuurders het die vaardighede om leiers te wees nie.

Die kritieke rol van 'n bestuurder is om te verseker dat 'n maatskappy se baie bewegende dele almal behoorlik saam werk. Sonder hierdie integrasie kan probleme ontstaan ​​en probleme kan deur die krake val. "

Hoe om vaardighede te gebruik

Bestuursvaardighede is belangrik vir baie verskillende posisies, op baie vlakke van 'n maatskappy, van die beste leierskap tot intermediêre toesighouers.

Soos u 'n beroepsoektog doen, kan posbeskrywings die woorde "Bestuurder" of "Bestuur" in hul werkstitels gebruik. Dit sal aan u wees om die posbeskrywing noukeurig te lees om vas te stel watter vaardighede u voornemende werkgewer eintlik soek.

Om die maatskappy noukeurig te ondersoek, is ook belangrik om uit te vind watter bestuurstyl die besigheid tipies gebruik - en miskien watter soort nuwe vaardighede die maatskappy nodig het.

Sodra jy weet wat die organisasie soek, kan jy hierdie vaardighede in jou aansoekmateriaal en tydens jou onderhoud wys.

Berei voorbeelde voor van hoe jy elkeen van hierdie bestuursvaardighede beliggaam het sodat jy die onderhoudsvrae so vlot kan beantwoord.

Alhoewel maatskappye verskil in wat hulle soek en wat hulle benodig, kan jy die volgende inligting gebruik om 'n idee te kry van watter vaardighede jy dalk moet hê. Dit is moontlik dat u meer van hierdie gesogte vaardighede het as wat u gedink het.

Voorbeelde van Bestuursvaardighede

Die meeste bestuursvaardighede hou verband met vyf basiese, fundamentele funksies: beplanning, organisering, koördinering, regie en toesig.

Beplanning
Individuele bestuurders mag of mag nie persoonlik betrokke wees by die opstel van maatskappypolitiek en -strategie nie, maar selfs diegene wat nog nie moet kan beplan nie . U kan sekere doelwitte kry en dan verantwoordelik wees vir die ontwikkeling van maniere om daardie doelwitte te bereik. Jy moet dalk iemand anders se plan aanpas by nuwe omstandighede. In elk geval moet jy verstaan ​​wat jou hulpbronne is, tydtafels en begrotings ontwikkel, en take en verantwoordelikhede toewys.

Relevante vaardighede : Ontleding van besigheidsprobleme, Ontleding van uitgawes, Kritiese denke , Toewysing van planne vir nuwe ondernemings, Ontwikkeling, Entrepreneurialisme, Identifisering van die belange en voorkeure van belanghebbendes, Microsoft Office , Voorstelle vir oplossings vir besigheidsprobleme, Navorsing, Kwalitatiewe vaardighede, Strategiese beplanning , Strategiese denke , Aanlê van inligtingstegnologie om besluitneming te maak, skryf voorstelle vir sake-inisiatiewe of projekte, visie.

organisering
Organisering beteken oor die algemeen die skep van strukture om 'n plan te ondersteun of te bereik. Dit kan behels die skep van 'n nuwe stelsel van wie verslae aan wie 'n nuwe uitleg vir die kantoor ontwerp, of die bou van strategie en beplanning van hoe om deur 'n projek te beweeg, hoe om na spertye te beweeg en hoe om mylpale te meet.

Aspekte van organisasie kan ook beteken dat leiers onder leiding help om hul ondergeskiktes goed te bestuur. Organisasie gaan oor beplanning en versiendheid, en vereis die vermoë om die groot prentjie te verstaan.

Relevante vaardighede : akkuraatheid, administratiewe, analitiese vermoë, assessering van faktore wat produktiwiteit beïnvloed, besigheidsverhale , rame-kommunikasie na spesifieke gehore, innovasie, logiese denke , logistiek, onderhandeling , netwerke, oorreding , aanbieding , publieke praat , voorstelle vir die verbetering van produktiwiteit, tegniese kennis , Tegnologie.

koördinering
Bestuurders moet weet wat gebeur, wat moet gebeur, en wie en wat beskikbaar is om toegewysde take te verrig. As iemand miskommunikasie doen, as iemand hulp benodig, as 'n probleem oor die hoof gesien word of 'n hulpbron onderbenut word, moet 'n bestuurder die probleem opmerk en regstel. Koördinering is die vaardigheid waarmee die organisasie as 'n verenigde geheel kan optree.

Relevante Vaardighede : Aanpasbaarheid, Aanpassing van Veranderende Sakevoorwaardes, Bouproduktiewe Verhoudings, Samewerking , Kommunikasie , Teken Konsensus, Diplomasie, Emosionele Intelligensie , Empatie, Fasilitering van Groepbesprekings, Buigsaamheid, Eerlikheid, Invloed, Luister , Nieverbale Kommunikasie , Geduld, Stiptelikheid, Verhoudingsgebou , Skedulering, Screening Aansoekers vir Werk, Personeel, Tactfulness, Onderrig, Spanbou , Spanbestuurder, Spanspeler, Spanwerk , Tydbestuur .

regie
Regie is die deel waar jy beheer neem en mense vertel wat om te doen, andersins bekend as afvaardiging, bestellings en besluite neem. Iemand moet dit doen en dat iemand jou kan wees.

Relevante Vaardighede : Assertiwiteit, Konflikhantering , Konflikoplossing , Besluitneming , Delegering , Aanbiedings, Werkverdeling, Bemagtiging, Betrokkenheid, Uitvoering, Fokus, Doelwitstelling, Doelstelling, Interaksie met Individue uit Diverse agtergronde, Interpersoonlike , Leierskap , Motivering , Hindernisverwydering, Produktiviteit, Probleemoplossing , Professionaliteit, Konstruerende Kritiek, Aanbod van Kostebesparingsmaatreëls, Aanbevole Prosesverbeterings, Aanbeveel Gunstig tot Kritiek, Verantwoordelikheid, Verkoopsrigting, Onverhoorbaarheid Verwydering, Verbale Kommunikasie .

toesig
Oorsig beteken om tred te hou met wat aangaan en reg te stel enigiets wat uit die plek kom. Dit kan enige iets insluit van die hersiening van besigheidsmodelle en nagaan vir ondoeltreffendheid om seker te maak dat 'n projek betyds en op begroting is. Oorsig is die instandhoudingsfase van bestuur.

Relevante vaardighede : Doelwitte, die bereiking van vordering na departementele doelwitte, Begrotingsbestuur, Ondernemingsbestuur, Begroting vir besigheidseenhede, Finansiële verslae, Evaluering van werkkandidate, Evaluering van werknemersprestasie, Finansiële bestuur, Finansiële verslaggewing, Huur, Finansiële inligting, Tolking Regswette wat op besigheidsgebied betrekking het, ondervraging van kandidate vir werk, produkbestuur, projekbestuur, prosesbestuur, werwing van talent, sukses, opleidingswerknemers, skryf van verslae oor besigheidsaktiwiteit, verstaan ​​van finansiële state.

Bestuursposte sluit in sommige van die besoldigde, mees gesogte werksgeleenthede in die land. Om hierdie rede kan bestuur, goed of sleg, baie invloed op baie lewens hê. Jou vaardighede maak regtig saak.