Konflikbestuursvaardighede Lys en voorbeelde

Dit is moeilik om konflik heeltemal te vermy, beide in die werkplek en elders in die lewe. Dis die menslike natuur om nie saam te stem nie. Trouens, die uitskakeling van konflik sal heeltemal sy eie probleme veroorsaak: daar sal geen meningsverskil wees en geen manier vir ons om foutiewe planne en beleide op te vang en reg te stel nie.

Maar swak kommunikasie of interpersoonlike spanning kan maklik eenvoudige meningsverskille veroorsaak om in wrok of erger te ontvlam.

Konflikte wat toegelaat word om te groei en te groei, sal uiteindelik produktiwiteit verminder en personeelmoralis beskadig. Dit is waarom werkgewers werknemers soek met die vaardighede om konflik te bestuur en te versprei.

Tipes Konflik op die werkplek

Nie alle konflikte is gelyk nie, en hulle kan ook nie bestuur word asof hulle gelyk het nie. 'N Konfrontasie met 'n kwaad kliënt is baie anders as 'n persoonlike tiff tussen mede-werkers of wrywing met jou eie toesighouer. Net so kom sommige konflikte voor wanneer mense nie saamstem oor hoe om die regte ding te doen nie, terwyl ander behoorlike boosheid behels. Die sleutelvraag is gewoonlik wie meer mag in die maatskappy het en of enige party regstreekse gesag oor die ander het.

Konflikte kan direk deur die betrokke partye aangespreek word, of met die ingryping van toesighouers, personeellede, vakbondamptenare of professionele bemiddelaars. Die proses kan 'n toevallige gesprek of die indiening van 'n formele grief behels.

In feitlik alle gevalle behels hantering van konflik dieselfde kern van vaardighede.

Wees voorbereid om voorbeelde te deel

Sterk konflikbestuursvaardighede is 'n voordeel in baie posisies; Ten minste, 'n werknemer wat sulke vaardighede het, veroorsaak minder konflik vir ander mense om te bestuur, en dit skep 'n gladder werksomgewing.

Huurbestuurders kan of dalk nie eksplisiet na konflikbestuursvaardighede soek nie, maar baie van hierdie selfde vermoëns kan onder ander opskrifte val, soos spanwerk of leierskap . Gaan na die posbeskrywing vir aanduidings van hoe jy moet raam wat jy kan doen as jy gaan om jou CV en dekbrief te skryf.

As 'n werk 'konflikbestuur' spesifiseer in die beskrywing, wees bereid om spesifieke voorbeelde te deel van hoe u konflikte by die werk tydens die werksonderhoud hanteer het. Hersien hierdie voorbeelde van konflikbestuursvaardighede vir idees van wat om te noem.

Voorbeelde van konflikbestuursvaardighede

Konflikbestuursvaardighede draai om om seker te maak almal voel gehoor en gerespekteer terwyl hulle onderhandel oor 'n wedersyds voordelige oplossing wat almal betrokke kan aanvaar. Dit behels nie noodwendig almal nie, of enige enigste meningsverskil verwyder word. Konflik kan nodig en goed wees, en die doel van konflikbestuur is om seker te maak dat enige meningsverskil produktief en professioneel bly.

Kommunikasie vaardighede
Baie onnodige konflik kan vermy word net met duidelike, akkurate skriftelike en verbale kommunikasie ; 'n Verlore e-pos kan lei tot mislukte planne en wys vingers.

Aannames oor wat ander mense reeds ken, dink of beoog, kan wrok of erger maak. Baie mense argumenteer bloot omdat hulle gehoor wil voel. Om net 'n goeie luisteraar te wees, kan genoeg wees om vertroue te inspireer en gevoelens te beseer.

Emosionele intelligensie
Emosionele intelligensie is die vermoë om jou eie gevoelens en dié van ander te verstaan ​​en om die gevoelens goed te hanteer. Mense met 'n hoë emosionele intelligensie is goed om ander se behoeftes te identifiseer en te ontmoet terwyl hulle verantwoordelikheid vir hul eie behoeftes en gevoelens aanvaar.

empatie
Empatie beteken om te voel wat ander voel. Die vermoë om iemand anders se standpunt te sien, om hul behoeftes, motivering en moontlike misverstande te verstaan, is van kritieke belang vir effektiewe konflikbestuur. Sommige mense is natuurlik meer empaties as ander, maar empatie kan ontwikkel word.

In sy nuttigste word empatie aangevul deur 'n intellektuele begrip van die ander se situasie, aangesien emosionele empatie alleen soms ingewikkelde probleme kan veroorsaak. Empatie word die beste toegepas in 'n werksomgewing wanneer dit gepaardgaan met kritiese denke, emosionele intelligensie en ander tipes onderskeiding.

Kreatiewe probleemoplossing
Begrip en kommunikasie is almal baie goed en goed, maar help nie veel as jy nie 'n oplossing vir die onderliggende probleem het nie, ongeag die probleem. Konflik gebeur dikwels omdat niemand met 'n werkbare oplossing kan kom nie, dus is die oplossing van die konflik afhanklik van die skep van 'n oplossing. Dit maak probleemoplossing van ' n in-aanvraag-vaardigheid vir werkgewers.

Konflikbestuursvaardigheidslys

As 'n werk 'konflikbestuur' spesifiseer in die beskrywing, wees bereid om voorbeelde van hoe jy konflikte by die werk hanteer het tydens werksonderhoude te deel. Hersien hierdie voorbeelde van konflikbestuursvaardighede vir idees oor wat om te noem.

A - I

L - Z

Verwante vaardighede:

Konflikoplossing

Vaardighede Lyste:

Indiensnemingsvaardighede Aangebied deur Job
Lys van vaardighede vir hervat

Verwante artikels:

Sagte teen harde vaardighede
Hoe om sleutelwoorde in u CV in te sluit
Lys van sleutelwoorde vir CV's en Dekbriewe