Werknemer Handboek Inleiding

Jou Werknemer Handboek verskaf leiding vir werknemers

Hierdie (u maatskappy se naam), (hierna verwys as ("u maatskappy se naam" of "die maatskappy") werknemer handboek stel beleid, prosedures, voordele en werksomstandighede vas wat deur u werknemers (u maatskappy se naam) gevolg sal word toestand van hul diens by die maatskappy.

Die Standaarde van Gedrag beskryf die verwagte optrede en gedrag van werknemers terwyl hulle sake doen.

Hierdie (u Maatskappynaam) Werknemerhandboek is nie 'n dienskontrak nie en is nie bedoel om kontraktuele verpligtinge vir die Maatskappy van enige aard te skep nie.

Die beleide en prosedures wat in hierdie handleiding uiteengesit word, sal na goeddunke van (u maatskappy se naam) toegepas word. (U maatskappy se naam) behou die reg voor om af te wyk van die beleid, prosedures, voordele en werksomstandighede wat in hierdie handleiding beskryf word.

Verder behou die Maatskappy die reg voor om die polisse, prosedures, voordele en werksomstandighede wat in hierdie handleiding beskryf word, te onttrek of te wysig, te eniger tyd, vir enige rede en sonder vooraf kennisgewing.

Die Maatskappy sal alles in die werk stel om werknemers in kennis te stel wanneer 'n amptelike verandering in beleid of prosedure aangebring is, maar werknemers is verantwoordelik vir hul eie up-to-date kennis oor Maatskappybeleid, prosedures, voordele en werksomstandighede.

Geen voorsiening in hierdie werknemerhandboek en verwagte standaarde van gedrag kan van die hand gewys word sonder skriftelike toestemming van die maatskappy se president of ontwerper nie.

So 'n kwytskelding, indien toegestaan, is slegs van toepassing op die werknemer vir wie die kwytskelding toegestaan ​​is ten tye van die afstanddoening.

(U maatskappy se naam) streef daarna om 'n werkvriendelike omgewing te voorsien waarin doelgerigte individue floreer aangesien hulle steeds meer uitdagende uitdagings bereik. U onderneming se verbintenis om kliënte te dien en om kwaliteit produkte teen mededingende pryse te lewer, is onwrikbaar.

Hierdie beleid, prosedures en werksomstandighede bied 'n werkomgewing waarin beide kliëntbelange en werknemersbelange bedien word.

(U maatskappy se naam) waardeer die talente en vermoëns van ons werknemers en beoog om 'n oop, koöperatiewe en dinamiese omgewing te bevorder waarin werknemers en die maatskappy kan floreer. Die maatskappy bied 'n oop deur beleid waarin werknemers aangemoedig word om probleme op te neem na die volgende vlak van bestuur indien hulle nie 'n situasie met hul direkte toesighouer kan oplos nie.

(U maatskappy se naam) is 'n gelyke geleentheid werkgewer . Godsdiens, ouderdom, geslag, nasionale oorsprong, seksuele oriëntasie, ras of kleur beïnvloed nie verhuring, bevordering , ontwikkelingsgeleenthede, betaal of voordele nie. (U maatskappy se naam) maak voorsiening vir billike behandeling van werknemers op grond van meriete. Die maatskappy voldoen aan alle toepaslike federale, staats- en plaaslike arbeidswette .

Werk by (u maatskappy se naam) is op ' n salarisgrondslag , wat beteken dat u, die werknemer of (u maatskappy se naam) die diensverhouding te eniger tyd om enige rede met of sonder rede kan beëindig.

Slegs 'n skriftelike ooreenkoms, onderteken deur die voorsitter van (u maatskappy se naam), kan die "willekeurige" aard van die indiensneming van enige individu verander.

Hersien asseblief die beleide, prosedures, werksomstandighede en voordele wat in hierdie handleiding beskryf word. U sal gevra word om te bevestig dat u gelees, verstaan ​​het, ingestem het om te voldoen aan en erken u ontvangs van hierdie werknemerhandboek en werknemerstandaarde van gedrag.

groete,

Maatskappy President

Vrywaring:

Hierdie steekproefbeleid word slegs vir leiding verskaf. Die verskafde inligting, of beleide, prosedures, monsters, voorbeelde of riglyne, terwyl gesaghebbend, word nie gewaarborg vir akkuraatheid en wettigheid nie. Terwyl ek alles doen om akkurate, wettige en volledige inligting te verskaf en te skakel, kan ek nie waarborg dat dit korrek is vir my wêreldwye gehoor nie. Soek asseblief regshulp, of hulp van staats-, federale of internasionale regeringshulpbronne om seker te maak dat u regsuitleg en besluite korrek is.

Hierdie beleid is slegs vir leiding.