Voorbeeld Werknemer Handboek Ontvangs van ontvangs

Ken die doel en die redes vir die skep van 'n werknemerhandboek

Elke werkgewer benodig 'n werknemerhandboek. In hierdie artikel leer jy die doel en redes waarom jy 'n werknemerhandboek benodig. Dan word 'n steekproefbewys van 'n werknemerhandboek ontvang en 'n steekproefwysiging aan die werknemerhandboek verskaf.

Hoe dra 'n Werknemer Handboek by?

'N Werknemerhandboek is 'n waardevolle hulpmiddel vir die werkgewer wanneer dit akkurate inligting vir werknemers verskaf.

'N Deurdagte, goedgeskrewe handboek moet ook verseker dat die werkgewer kan bestuur op 'n manier wat voldoen aan sy besigheidsdoelwitte.

Die handboek moet genoeg leiding verskaf om die konsekwente en regverdige hantering van werknemers te verseker, maar laat ruimte vir bestuurders om diskresie uit te oefen, gebaseer op die omstandighede.

Op die korrekte wyse geskryf, kan die werknemer se handboek u daarvan hou om met werknemer se regseise wat verband hou met inkonsekwente of diskriminerende behandeling te hanteer . 'N Ander doel van die werknemerhandboek is om jou besigheid te beskerm teen werkverskaffings wat veroorsaak is deur onopsetlike weglatings of swak woordgebruik wat die vermoë van die handboek beperk het om die werkgewer se beste belange te ondersteun.

Aanbevole Regsoorsig

Soos met enige dokument wat u aan werknemers versprei, moet u u werknemerhandboek hersien deur 'n prokureur vir indiensneming . Dit is te maklik om onbewustelik kontrakte te skep wat jou vermoë om jou werkplek te bestuur, beperk.

Dit is ook maklik om taal te gebruik wat nie behoorlik beskerming vir die werkgewer bied teen eise nie.

U wil ook u verhouding met u werknemers wettig, eties en met konsekwente interaksie bestuur sodat u nie waargenome favoritisme skep nie. Daarbenewens is die doel van 'n werknemer handboek om werknemers te laat weet wat verwag word sodat hulle die geleentheid het om effektief te presteer.

Werknemersontvangste en Erkenning

In alle gevalle wil u 'n werknemer se handboek ontvangs en die vorm van erkenning vir werknemers teken en dateer. Hierdie kwitansie moet erken dat die werknemer die beleide en riglyne wat in die handboek aangebied word, gelees en verstaan ​​het.

Verder moet hierdie stelling die werk-tot-sal- status van die werk van elke werknemer bevestig. Ten slotte moet die verklaring 'n vrywaring bevat, soortgelyk aan die vrywaring in die werklike werkboek, dat die werknemer verstaan ​​dat die inhoud eenvoudig beleid en riglyne is, nie 'n kontrak of geïmpliseerde kontrak met werknemers nie.

Die werknemer se handboek ontvangs moet in die werknemer se personeellêer geliasseer word, tesame met ander dokumente wat verband hou met sy of haar diens.

Inhoud van 'n Werknemer Handboek

Op soek na idees oor die inhoud van 'n omvattende werknemerhandboek? Hier is 'n lys van die beleid, prosedures en professionele gedragsverwagtinge wat in baie werknemerhandboeke voorkom. Hierdie steekproef inhoudsopgawe dek ook betaal, voordele, prestasieverwagtinge en regskwessies.

Voorbeeld van erkenning van ontvangs van die werknemerhandboek

Ek erken dat ek 'n afskrif van die (u maatskappy se naam) Werknemerhandboek gedateer ontvang het: (datum).

Ek verstaan ​​dat hierdie werkershandleiding enige en al voorafgaande skriftelike en skriftelike mededelings oor (u maatskappy se naam) werksomstandighede, beleid, prosedures, appèlprosesse en voordele vervang.

Ek verstaan ​​dat die werksomstandighede, beleide, prosedures, appèlprosesse en voordele wat in hierdie handleiding beskryf word, vertroulik is en mag nie versprei word of bespreek word met iemand wat nie 'n werknemer van (u maatskappy se naam) is nie.

Ek het die inhoud van hierdie handboek gelees en verstaan ​​en sal in ooreenstemming met hierdie beleide en prosedures as 'n voorwaarde van my indiensneming met (u maatskappy se naam) optree.

Ek het die standaarde van gedrag wat deur u maatskappy se naam verwag word, gelees en verstaan ​​en ek stem ooreen om te voldoen aan die standaarde van gedrag as 'n voorwaarde van my indiensneming deur (u maatskappy se naam).

Ek verstaan ​​dat as ek enige tyd vrae of kommentaar het oor die handboek of die standaarde van optrede, sal ek my direkte toesighouer, die toesighouer se bestuurder, die personeel van die personeel of die voorsitter vir verduideliking raadpleeg.

Ek erken ook dat die handboek 'n bepaling van werk-tot-sal bevat wat bepaal:

Ten slotte verstaan ​​ek dat die inhoud van hierdie werkershandleiding eenvoudig polisse en riglyne is, nie 'n kontrak of geïmpliseerde kontrak met werknemers nie. Die inhoud van die werknemer se handboek kan te eniger tyd verander.

Lees asseblief hierdie Handboek en hierdie werknemerstandaarde sorgvuldig om hierdie diensvoorwaardes te verstaan ​​voordat u hierdie dokument onderteken.

______________________________________________________________

Werknemer handtekening

____________________________________________

datum

_______________________________________________

Werknemer Naam (asseblief Druk)

Wysigings aan die Beleid van die Werknemer Handboek

As u u werknemershandboek wil wysig, hoef u nie weer die handboekontvangst-erkennings proses met u werknemers te begin nie. U moet net 'n vorm gebruik wat erken dat hulle die wysiging ontvang het.

Wysigings aan Handboek:

Die Maatskappy behou die reg en diskresie om die voordele, vergoeding en polisse na goeddunke van die Maatskappy te wysig, te verwyder, af te wyk of te verander. Wysigings is effektief vanaf die datum van hul voorkoms.

Uitsonderings tot die Wysigings aan die Handboekbeleid:

Slegs die President van die Maatskappy, in 'n skriftelike dokument wat deur hom onderteken is, het die magtiging om enige ooreenkomste in stryd te bring met die bepalings van hierdie Maatskappywerknemerhandboek.

Vrywaring: Neem asseblief kennis dat Susan Heathfield alles in die werk stel om akkurate, gesonde verstand, etiese Menslike Hulpbronbestuur, werkgewer en werkplekadvies op hierdie webwerf aan te bied, maar sy is nie 'n prokureur nie en die inhoud op die webwerf moet nie as wettig beskou word nie. advies. Die webwerf het 'n wêreldwye gehoor en dienswette en regulasies wissel van staat tot land en land, sodat die webwerf nie definitief op almal vir u werkplek kan wees nie. As jy twyfel, soek altyd regsadvies. Die inligting op die webwerf word slegs as riglyne verskaf, nooit as regsadvies nie.