Veranderingsbestuur: Voorneme is die derde fase in die bestuur van verandering

Gebruik veranderingsbestuursplaaie om u pogings in die bestuur van verandering te bestuur

In die Intention stadium weeg die veranderingsagente die alternatiewe en besluit hulle oor 'n spesifieke aksieplan. Hulle formuleer 'n visie vir die organisasie.

Die Intention stadium eindig met die keuse van 'n benadering om die organisasie te verskuif deur die nodige veranderinge asook die opsies in strategieë vir veranderingstrategieë en taktiek . Strategieë wat die benadering tot gevolg sal hê, word ook bepaal.

Tot op hierdie punt het jy baie deeglike oorweging gedoen van die probleme wat jou organisasie ervaar.

U het die behoefte geïdentifiseer om veranderinge aan te bring. En jy het die opsies wat jy vir die verandering het, oorweeg.

As u die aanbevole optrede tot dusver volg, het u ook die gereedheid en bereidwilligheid van die werknemers in u organisasie geassesseer om die verloop van aksie en die nodige veranderinge na te streef.

Fase 3: Intensie

In die Intentions stadium moet veranderende agente al die volgende doen om sukses te verseker.

Sien my stadiums in veranderingsbestuur .

Meer verwant aan veranderingsbestuur