Moet weet wat in 'n werknemerhandboek gaan?

Hier is 'n Werkboek Handboek Inhoudsopgawe vir u gebruik

Hier is die beleid, prosedures, voordele, verwagtinge van die diensverhouding, professionele gedragsverwagtinge, en meer wat dikwels in 'n werknemerhandboek voorkom . Hierdie steekproef inhoudsopgawe dek ook betaal, prestasieverwagtinge en regskwessies.

Gebruik asseblief hierdie monsters as riglyne vir die ontwikkeling van die beleide en inhoud van u eie werkershandboek. Hierdie inhoudsopgawe en die gekoppelde beleide, artikels en ander materiaal mag nie herdruk word aanlyn of gebruik word vir publikasie sonder skriftelike toestemming van Susan Heathfield nie.

As daar addisionele bronne beskikbaar is op 'n spesifieke handboekitem, het ek bykomende artikels, beleide, kontrolelyste en vorms hier vir sentrale belang gekoppel.

Oorsig en Indiensnemingsverhouding

Algemene Indiensnemingsinligting

Bywoning by die werk

Werkplek Professionalisme en Maatskappyverteenwoordiging

Vergoeding en Voordele

Payroll Information

voordele

Werknemer Tyd af van werk

Gebruik van Maatskappyapparatuur en Elektronika

Monitering in die werkplek:

Prestasieverwagtinge en -evaluering

Disclaimer: Let asseblief daarop dat die inligting wat verskaf word, gesaghebbend is, nie gewaarborg word vir akkuraatheid en wettigheid nie. Die webwerf word gelees deur 'n wêreldwye gehoor en dienswette en regulasies verskil van staat tot land en land.

Soek asseblief regshulp, of hulp van staats-, federale of internasionale regeringshulpbronne, om seker te maak dat u regsuitleg en besluite korrek is vir u plek. Hierdie inligting is vir leiding, idees en hulp.