Onderrigbystand

Hoe skoolvergoeding werk gewoonlik vir werknemers

Onderrighulp, of onderrigvergoeding, soos bekend, is 'n werkgewer- voordele - werknemersvoordeel wat 'n wen-oorwinning vir jou werkplek is. In 'n onderrigbystandsprogram betaal 'n werkgewer alle of 'n deel van 'n werknemer se koste om kollege- of universiteitsklasse by te woon.

Onderrigbystand help werkgewers om werknemers se lojaliteit en lang lewe te bou . Onderrigbystand is 'n werkerretensiehulpmiddel . Dit is ook 'n werwingsinstrument wat werkgewers bevoordeel met hoë potensiële werknemers wat op groei en leer gefokus is.

Onderrigbystand is 'n voordeel wat baie potensiële werknemers soek.

Onderrigbystand stel werknemers in staat om voort te gaan om hul kennis en vaardighede uit te brei terwyl hulle werk. Werkgewer se voortgesette ontwikkeling is beslis 'n pluspunt vir die werkgewer. Die werkgewer baat by enige leer wat 'n werknemer nastreef, selfs al is dit indirek deur middel van soorte faktore soos behoud en toewyding.

Watter vakke word gedek?

Onderrigbystand kom in verskillende formate, afhangende van die werkgewer. Sommige werkgewers sal die koste dek van enige klas wat 'n werknemer neem, selfs al is die klas heeltemal buite onderwerp vir die werknemer se werk. Ander werkgewers dek slegs die koste van klasse wat relevant is vir die werknemer se huidige of volgende posisie.

In die eerste plek neem die werkgewer die standpunt dat enige klas wat die werknemer leer en ontwikkel, 'n wen-oorwinning vir die werkgewer is. Hierdie werkgewers waardeer ook die behoudsvoordele om werknemers toe te laat om hul eie leer te kies.

In die tweede plek fokus die werkgewer op die waarde van die klaskamer wat die werknemer se spesifieke werk leer.

Een of ander manier werk nie vir elke werkgewer nie, maar ek beveel aan om 'n benadering te volg wat minder beheer oor die verdere bemagtiging en toewyding van werknemers .

Hoe Onderrigbystand werk

Baie werkgewers, wat 'n onderrigbystandsprogram aanbied, betaal die volle koste van die werknemer se onderrig, laboratoriumgeld en boeke.

Ander betaal 'n gedeelte van die opvoedkundige uitgawes van die werknemer. Wanneer 'n klas deur 'n werkgewer vereis word, betaal die werkgewer gewoonlik die volle koste en sluit dikwels kilometers terug .

Wanneer onderrigbystand beskikbaar is, is die mees algemene metode vir die administrasie van die program om van werknemers te vereis om vir hul eie onderrig en boeke te betaal wanneer hulle vir klasse registreer. Die werknemer word dan vergoed wanneer hy of sy die kwitansies en bewys ontvang om 'n C of hoër graad te behaal na afloop van die klas.

Werknemers moet gereeld kopieë van hul transkripsie of graadverslagskrifte inskryf om hul onderrigvergoeding te ontvang. Die rede waarom onderrigbystandsprogramme byna altyd vereis dat die werknemer 'n slaagsyfer van C of beter doen, is om te verseker dat die werknemer die werkgewer se geld verstandig bestee.

In die meeste gevalle slaan werkgewers die hoeveelheid onderrighulp beskikbaar vir werknemers. Werkgewers stel ook 'n perk in terme van dollars beskikbaar per werknemer per jaar, of hulle bepaal die aantal klasse wat hulle per jaar per werknemer sal betaal deur middel van onderrigbystand.

Onderrigbystand betaal terug

In sommige gevalle, waar uitgebreide fondse aan onderrigbystand bestee word, vereis die werkgewer dat die werknemer 'n ooreenkoms moet teken om die onderrigbystand terug te betaal indien hy of sy die organisasie binne 'n sekere tyd verlaat.

In hierdie gevalle vergewe die werkgewer 'n persentasie van die onderrigbystand vir elke jaar wat die werknemer by die organisasie bly na aanwending van die onderrigbystand. Die aantal jare wat 'n werknemer moet werk vir 'n werkgewer kan wissel van twee tot vyf jaar.

Dit word nie aanbeveel dat die tydsduur hierdeur groter is nie. Werkgewers wil nie negatiewe, verpligte werknemers behou wat aanhou om hul monetêre verpligtinge na te kom nie.

Ondernemings het byvoorbeeld onderriggeld belowe om die koste van 'n langtermyn-gewaardeerde werknemer se MBA te dek. Aangesien dit $ 100,000 of meer kos, wil werkgewers seker maak dat hulle 'n opbrengs op hul belegging ervaar. Indien die werknemer binne 'n bepaalde tydperk verlaat, moet die werkgewer die werkgewer vir alle of 'n gedeelte van hul onderrigbystand verskuldig wees.

Dit is oor die algemeen 'n skriftelike kontrak dat die werknemer wettiglik verplig is om te skei van sy onderrigfinansieringswerkgewer.

Onderrigbystand word dikwels in 'n dienskontrak onderhandel. In 'n poging om hard-to-talent te lok, kan hierdie onderrigbystand bo en behalwe wat ander werknemers in onderrigbystand in dieselfde organisasie ontvang.

Onderrigbystand maak sin vir werkgewers omdat jy jou werknemers in staat stel om voort te gaan om te groei en hul kennis te ontwikkel . U werknemers bly in die praktyk van leer en universiteitsbywoning bevorder 'n omgewing by die werk dat onderwys oor die algemeen werkersleer ondersteun.