Bemagtiging in aksie: Hoe om jou werknemers te bemagtig

Definisie en Voorbeelde van Bemagtigde Gedrag Van Werknemers

Is jy geïnteresseerd in jou eie persoonlike bemagtiging of die bemagtiging van jou werknemers? Werkgewers en werknemers het albei onrealistiese persepsies oor wat bemagtiging is en hoe dit veronderstel is om in reële tyd te werk.

Bemagtiging is die proses om individue in staat te stel of te magtig om te dink, op te tree, op te tree en werk en besluitneming oor hul werk op outonome, onafhanklike, selfgerigte maniere te beheer.

Dit is die toestand van selfbemagtiging om beheer oor jou eie lot te neem.

Bemagtiging voel in beheer van jou werksomgewing en dat jy toestemming het om besluite te neem in die areas wat jy beheer en verantwoordelik is vir jou werk.

As jy oor empowerment in die menslike verhoudings dink, probeer om dit te vermy as iets wat een persoon vir 'n ander doen. Dit is een van die probleme wat organisasies ondervind met die konsep van bemagtiging. Mense dink dat iemand, gewoonlik die bestuurder, bemagtiging moet gee aan die mense wat aan hom of haar rapporteer.

Gevolglik wag die verslaggewende personeellede vir die bemagtiging van bemagtiging, en die bestuurder vra waarom mense nie op gemagtigde maniere sal optree nie. Hierdie toewyding en wagting het gelei tot 'n algemene ongelukkigheid, meestal onverdiend, met die konsep van bemagtiging in baie organisasies. Moenie dat in jou organisasie gebeur nie.

Jou beste sukses sal voortspruit uit bemagtigde werknemers wat aksie doen - nie wag vir toestemming nie.

Dink aan bemagtiging, eerder as die proses van 'n individu wat homself in staat stel om op te tree en werk en besluitneming op outonome maniere te beheer. Bemagtiging kom van die individu.

Die organisasie het die verantwoordelikheid om 'n werksomgewing te skep wat die vermoë en begeerte van werknemers bevorder om bemagtig te word.

Die werkorganisasie het die verantwoordelikheid om hindernisse te verwyder wat die vermoë van personeel beperk om op gemagtigde maniere te handel.

Dink ook aan bemagtiging as 'n werknemersfilosofie en -strategie wat organisasies voordeel trek uit aanneming. Bemagtigde werknemers, wat binne 'n organisasie se strategiese raamwerk werk wat missie en doelwitte insluit , verhoog die produktiwiteit en doeltreffendheid van die werkplek.

Hulle word in staat gestel om hul werk doeltreffender en doeltreffender uit te voer sonder om te voel asof hulle op 'n besluit wag en wag vir die reg om te optree. Hulle word meer verantwoordelik en aanspreeklik wanneer selfrigting die norm is.

Bemagtiging is ook bekend as:

Werknemersbetrokkenheid en deelnemende bestuur word dikwels gebruik om bemagtiging te beteken. Hulle is nie regtig uitruilbaar nie. Elkeen beskryf 'n ander kenmerk van 'n effektiewe werkplek.

Voorbeelde van bemagtiging

Dit is voorbeelde van bemagtiging in aksie.

1. Die bestuurder van die departement Menslike Hulpbronne het weke by die proses van die aanstelling van nuwe werknemers gevoeg deur sy sogenaamde bemagtigde personeellede te vereis om sy handtekening te verkry op elke dokument wat verband hou met die verhuring van 'n nuwe werknemer. Gevolglik het dokumente op 'n paal op sy lessenaar gesit totdat hy tyd gehad het om dit te hersien.Toe die tydsprobleem onder sy aandag gebring is en die feit dat optrede bemoeilik is, belemmer bemagtiging deur werknemers te vertel dat hulle nie meer sy handtekening nodig het nie, tensy die huur buitengewone omstandighede of 'n uitvoerende pos gehad het.

2. John het homself bemagtig om die loopbaandoelwitte wat hy met sy toesighouer wou volg, te bespreek. Hy het eerlik gesê aan sy toesighouer dat indien die geleenthede nie in sy huidige maatskappy beskikbaar was nie, hy na 'n ander maatskappy sou gaan.

3. Mary het haar loopbaan aangewend deur haar bemagtigingsbewustheid te vernuwe toe sy 'n loopbaanpadplan ontwikkel het , haar bestuurder ontmoet het om haar te help om dit te bereik en doelwitte te stel vir sy prestasie in haar prestasieontwikkelingsplan .

4. Die maatskappy se bestuurstyl het die doelwitte behels, die verwagtinge en raamwerk van elke werknemer met die werknemer gedeel, en dan het die werkgewer die vermoë gehad om doelwitte te stel, hul doelwitte te bereik en te bepaal hoe om hul werk te doen.

5. Die organisasie het in 'n spangebaseerde struktuur bedryf waarin elke ontwikkelingspan die gesag en outonomie gehad het om die eienskappe en vermoëns van hul produk te bepaal. Hulle het dit gedoen in samewerking met die algehele tegnologie leierskap en met ernstige insette van die bemarkingspan.

Bemagtiging is 'n wenslike bestuurs- en organisatoriese styl wat werknemers in staat stel om outonomie te beoefen, hul eie werk te beheer, en hul vaardighede en vermoëns te gebruik om hul organisasie en hulself te bevoordeel. Ek beveel aan bemagtiging.