Die 2 belangrikste bestuursgeheime: Pygmalion en Galatea Effects

Die krag van die toesighouer se verwagtinge en die krag van jou eie

Jou verwagtinge van werknemers en hul verwagtinge van hulleself is die sleutel faktore in hoe goed mense by die werk presteer. Bekend as die Pygmalion-effek en die Galatea-effek onderskeidelik, kan die krag van verwagtinge nie oorskat word nie. Of dit bewustelik of onbewustelik toegepas word, beïnvloed die verwagtinge van die produktiwiteit en bydrae van u werknemers.

Die Pygmalion-effek en die Galatea-effek is die eerste keer geïdentifiseer terwyl die effek van verwagtinge op kleuterskoolkinders gemeet word.

Volgens J. Sterling Livingston, skryf vir die "Harvard Business Review", "Self-vervullende profesieë, blyk dit net so algemeen in kantore soos in kleuterskool-klaskamers. As 'n bestuurder oortuig is dat die mense in haar groep is eersteklas, hulle sal betroubaar beter presteer as 'n groep waarvan die bestuurder die omgekeerde glo - selfs al is die aangebore talent van die twee groepe soortgelyk. "

Klink opwindend en intrigant? Jy wed. Dit is die fundamentele beginsels wat u kan toepas op prestasieverwagtinge en hul uitkoms: moontlike prestasieverbetering by die werk.

Die Pygmalion Effect: Die Krag van die Bestuurder se Verwagtinge

U kan die Pygmalion-effek, wat dikwels bekend staan ​​as die krag van verwagtinge , opsom deur dit te oorweeg:

Die Pygmalion-effek is deur Livingston selfs vroeër beskryf in die Harvard Business Review van September / Oktober 1988. "Die manier waarop bestuurders hul ondergeskiktes behandel, word subtiel beïnvloed deur wat hulle van hulle verwag," het Livingston in sy artikel "Pygmalion in Management" gesê.

Die Pygmalion-effek stel personeel in staat om te presteer in reaksie op die bestuurder se boodskap dat hulle in staat is om suksesvol te wees en na verwagting suksesvol sal wees. Die Pygmalion-effek kan ook die prestasie van personeel ondermyn wanneer die subtiele kommunikasie van die bestuurder hulle die teenoorgestelde vertel.

Hierdie aanwysings is dikwels subtiel. Byvoorbeeld, die toesighouer versuim om 'n personeellid se prestasie te prys soos hy geprys het vir die prestasie van ander. In 'n ander voorbeeld praat die toesighouer minder aan 'n spesifieke werknemer. In 'n ander geval, die bestuurder versuim om die bydraes van al die lede van 'n span te erken, dankie net 'n paar sleutel mense.

Livingston het verder gesê oor die toesighouer: "As hy ongeskoold is, laat hy littekens op die loopbane van die jong mans (en vroue), sny diep in hul selfbeeld en verdraai hul beeld van hulleself as mense.

"Maar as hy vaardig is en hoë verwagtinge van sy ondergeskiktes het, sal hul selfvertroue groei , hul vermoëns sal ontwikkel en hul produktiwiteit sal hoog wees . Meer dikwels as wat hy besef, is die bestuurder Pygmalion."

Kan jy jou voorstel hoe prestasie sal verbeter as jou toesighouers positiewe gedagtes oor mense na mense kommunikeer ?

As die toesighouer eintlik glo dat elke werknemer die vermoë het om 'n positiewe bydrae in die werkplek te lewer, beïnvloed die telegrafering van die boodskap, op 'n bewustelike of onbewustelike wyse, die werknemer se prestasie.

Die effek van die toesighouer word nog beter. Wanneer die toesighouer positiewe verwagtinge oor mense hou, help sy individue om hul selfkonsep te verbeter, en dus hul selfbeeld. Werknemers wat deur hul toesighouer in hoë agting gehou word, is geneig om hul potensiaal vir bydrae te lewer en sukses in die werkplek te behaal.

Mense glo dat hulle kan slaag en bydra, en hul prestasie styg dan na die vlak van hul eie verwagtinge-om jou beste, suksesvolste, beter werknemers te skep.

Die Galatea-effek: die krag van selfverwagtinge

Selfs kragtiger as die Pygmalion-effek, is die Galatea-effek 'n dwingende faktor in werknemerprestasie. Die bestuurder wat werknemers kan help om in hulself en hul doeltreffendheid te glo, het 'n kragtige prestasieverbeteringsinstrument aangewend.

U het gehoor van die dikwels herhaalde en verwysende woorde, "selfvervulende profesie." Aangewend as die Galatea-effek, beteken hierdie woorde dat die individu se mening oor haar vermoë en haar selfverwagtinge oor haar vertoning haar prestasie grootliks bepaal.

As 'n werknemer dink sy kan slaag, sal sy waarskynlik slaag.

Gevolglik kan enige aksies wat die toesighouer kan neem wat die werknemer se gevoelens van positiewe selfwaarde verhoog, die werknemer se prestasie verbeter.

Die bedoeling is nie om hierdie konsep te oorverlig nie. Baie ander faktore dra ook by tot die vlak van 'n werknemer se prestasie, insluitend jou maatskappy kultuur , die werknemer se lewenservarings, opvoeding, gesinsondersteuning en verhoudings met medewerkers. Positiewe toesig is egter een van die belangrikste faktore wat goeie werknemers op die werk sal behou .

Hoe om kragtige selfverwagtinge in u werknemers aan te moedig

Dit is maniere waarop jy positiewe, kragtige selfverwagtinge in 'n werknemer kan aanmoedig:

Gebruik die krag van die werknemer se selfverwagtinge om kragtige, produktiewe, verbeterende en suksesvolle werkverrigting te verseker. Jy sal gelukkig wees en beloon word wanneer die werknemers jou verwagtinge oortref, en hulle s'n.