Spanbou en Delegasie

Hoe en wanneer om mense te bemagtig

Werknemersbetrokkenheid skep 'n omgewing waarin mense 'n impak het op besluite en aksies wat hul werk beïnvloed. Werknemersbetrokkenheid is nie die doel nie, en dit is ook nie 'n instrument nie, soos in baie organisasies beoefen.

Inteendeel, dit is 'n bestuurs- en leierskapsfilosofie oor hoe mense die meeste kan bydra tot deurlopende verbetering en die voortgesette sukses van hul werksorganisasie.

My vooroordeel, om 35+ jaar saam met mense te werk, is om mense soveel as moontlik in alle aspekte van werksbesluite en beplanning te betrek.

Hierdie betrokkenheid verhoog eienaarskap en toewyding, behou jou beste werknemers, en bevorder 'n omgewing waarin mense kies om gemotiveerd en by te dra.

Jy kan nie genoeg belangrikheid plaas op die verskil tussen 'n werknemer wat 'n doel, projek of span besit nie en 'n werknemer wat soet was in die posisie. Werknemers wat verkoop of benodig word, bring nie dieselfde vlak van energie en entoesiasme vir hul werk as die werknemer wat die werk besit nie.

Spanbou in Delegasie

Dit is ook belangrik vir spanbou . Ek is egter nie 'n fan van konsensusbesluitneming wat tydrowend is nie en kan oplossings oplewer wat voldoen aan die laagste gemene deler waarbinne mense kan saamstem.

Hoe om werknemers te betrek by besluitneming en deurlopende verbeteringsaktiwiteite is die strategiese aspek van betrokkenheid en kan insluit metodes soos voorgestelde stelsels , vervaardigingselle, werkspanne, deurlopende verbeterings, Kaizen (deurlopende verbetering) gebeure, korrektiewe aksieprosesse en periodieke besprekings met die toesighouer.

Intrinsieke aan die meeste werknemers betrokkenheid prosesse is opleiding in span effektiwiteit, kommunikasie en probleemoplossing; die ontwikkeling van beloning en erkenningstelsels; en gereeld die deel van winste wat deur werknemerbetrokkenheidspogings gemaak word.

Werknemersbetrokkenheidsmodel

Vir mense en organisasies wat 'n model wil toepas, is die beste wat ek ontdek het, uit die werk van Tannenbaum en Schmidt (1958) en Sadler (1970) ontwikkel.

Hulle bied 'n kontinuum vir leierskap en betrokkenheid wat 'n toenemende rol vir werknemers en 'n afnemende rol vir studieleiers in die besluitnemingsproses insluit. Die kontinuum sluit hierdie vordering in.

Voeg by die Model

Om die model af te rond, voeg ek die volgende by:

Om die vlak van werknemerbetrokkenheid te verhoog, is situasioneel. Die hoeveelheid werknemerbetrokkenheid hang af van:

U kan werknemers doeltreffend betrek by besluitneming oor hul werk. Hierdie grade van betrokkenheid vertel jou hoe.

Verwysing: Tannenbaum, R., en Schmidt, W.

Hoe om 'n Leierskappatroon te kies . Harvard Business Review, 1958, 36, 95-101.

Hierdie artikel is 'n uittreksel uit die Michigan State University MENTORS Handleiding: Maandelikse Gesprekgids # 9 . Kopiereg Susan M. Heathfield en Michigan State University, 2003-2004.