Hoe om as 'n prokureur gesertifiseer te word

Die American Bar Association definieer sertifisering as 'n proses waardeur 'n nie-regeringsagentskap of vereniging erkenning verleen aan 'n individu wat aan sekere voorafbepaalde kwalifikasies wat deur daardie agentskap of vereniging gespesifiseer is, voldoen. 'Sertifisering behels gewoonlik 'n eksamen wat deur die borgorganisasie gestig is en voldoen aan gespesifiseerde opvoedkundige en / of ervaringsvereistes.

Tans is sertifisering vir paralegals 'n vrywillige proses; Geen verpligte ondersoek vir regsassistente bestaan ​​in die Verenigde State nie. Die sertifiseringsprobleem was egter 'n onderwerp van aansienlike belangstelling en debat oor die afgelope paar jaar onder paralegale organisasies, staatsverenigings en staatswetgewers.

'N Paralegale sertifisering toon aan werkgewers 'n verbintenis tot die beroep en 'n bemeestering van sekere vaardighede en kennis wat nodig is vir die veld. Vaardighede en kennis getoets deur sertifiseringseksamens sluit in 'n gevorderde kennis van regsproses, etiek en substantiewe reg, sowel as navorsings-, kommunikasie- en skryfvaardighede.

Baie paralegals kry professionele benamings nadat hulle 'n paar jaar ondervinding opgedoen het. Alhoewel sertifisering nie 'n voorvereiste vir regsverteenwoordiging is nie, kan dit jou professionele geloofwaardigheid, indiensnemingsvooruitsigte en inkomstepotensiaal verbeter.

Hieronder is 'n oorsig van verskeie algemene paralegale certificaties.

Nasionale Vereniging van Regsassistente

Uitreikingsliggaam: Die Nasionale Vereniging van Regsassistente, Inc (NALA), hoofkwartier in Tulsa, Oklahoma, het in 1976 'n sertifiseringseksamen (Gesertifiseerde Regsassistent) geborg. NALA bied ook gevorderde spesialiteitseksamens aan.

Aanwysing: Certified Legal Assistant (CLA) of Certified Paralegal (CP). Meer as 12.000 paralegals het die gebruik van hierdie professionele aanwysing verdien. In 2004 het NALA die punt "CP" geregistreer vir diegene wat verkies om die term "paralegal" in plaas van "regsassistent" te gebruik.

Toelatingsvereistes: Om in aanmerking te kom vir die CLA / CP eksamen, moet 'n regsassistent aan een van die volgende alternatiewe vereistes voldoen:

1. Graduasie van 'n regsassistentprogram wat:

2. 'n Baccalaureusgraad in enige veld plus een jaar se ondervinding as regsassistent. Suksesvolle voltooiing van minstens 15 semester ure (of 22,5 kwart ure of 225 uur) van substantiewe regshulpkursusse sal oorweeg word gelykstaande aan een jaar se ondervinding as regshulp.

3. 'n Hoërskool diploma of ekwivalent plus sewe (7) jaar ondervinding as regsassistent onder toesig van 'n Bar-lid, plus bewys van 'n minimum van twintig (20) ure van permanente regsonderwyskrediet wat voltooi is binne 'n twee (2) jaar tydperk voor die eksamendatum.

Eksamen. Die CLA / CP-eksamen is 'n twee dae omvattende eksamen gebaseer op federale wet en prosedure. Die hoofvakareas van die eksamen is Kommunikasie, Etiek, Regsnavorsing, Menslike Verhoudinge en Onderhoudstegnieke, Oordeel en Analitiese Vermoë en Regs Terminologie. Die inhoudelike regsafdeling bestaan ​​uit vyf mini-eksamens wat die Amerikaanse regstelsel dek en vier areas van die materiële reg soos deur eksaminatore gekies.

Nasionale Federasie van Paralegal Verenigings

Uitreikingsliggaam: Die Nasionale Federasie van Paralegale Verenigings, Inc (NFPA) bied die Paralegal Advanced Competence Examination (PACE).

Aanwysing: "PACE - Registered Paralegal" of "RP"

Toelatingsvereistes:

Eksamen: Die Paralegal Competence Examination (PACE) is 'n twee-grade eksamen. Tier I spreek algemene regskwessies en etiek aan. Soos dit nodig is, kan 'n afdeling vir staatspesifieke wette ook ontwikkel word. Tier II spreek spesialisafdelings.

Die Nasionale Vereniging vir Regsberoepe (NALS)

Uitreikingsliggaam: Die NALS (voorheen bekend as die Nasionale Vereniging vir Regsekretarisse), bied drie certificerings: die ALS (sy basiese sertifisering), die PP (vir paralegals) en die PLS ('n gevorderde sertifisering).

Aanwysings: ALS, PP, en PLS

Toelatingsvereistes:

ALS - Om in aanmerking te kom vir die ALS-eksamen, moet jy een van die volgende voltooi het:

PP - Om vir die PP-sertifiseringseksamen te sit, moet 'n nie-ontslagde prokureur vyf jaar se ervaring hê om paralegale / regsassistente pligte te verrig. 'N Paralegaal met 'n post-sekondêre graad, ander sertifisering of 'n prokureursertifikaat moet net vier jaar ondervinding hê, terwyl 'n kandidaat met 'n prokureurse graad slegs drie jaar ondervinding het.

PLS - Enige persoon met drie jaar ervaring in die regsgebied mag die eksamen aflê. Lidmaatskap in NALS is nie 'n vereiste nie. 'N gedeeltelike afstanddoening van die drie jaar wettige ondervinding vereiste kan toegestaan ​​word vir post-sekondêre grade, suksesvolle voltooiing van die ALS eksamen of ander certificaties. Die maksimum afstanddoening is een jaar.

eksamen:

ALS - Die ALS is 'n 3-deel eksamen wat geskrewe kommunikasie dek; kantoorprosedures en regskennis; en menslike verhoudings en oordeel.

PP - Die PP-sertifiseringseksamen word in vier dele geadministreer en dek geskrewe kommunikasie, regskennis en vaardighede, etiek en oordeelvaardighede en inhoudelike reg. Kandidate mag enige mislukte gedeeltes van die eksamen herhaal.

Hersertifisering word elke vyf jaar vereis, maar kan bereik word deur die opeenhoping van voortgesette regsopvoedingsure en -aktiwiteite

PLS - Die PLS-eksamen is 'n een-dag, vier-delige eksamen wat soos volg afgebreek word: Deel 1 - Skriftelike Kommunikasie, Deel 2: Kantoorprosedures en Tegnologie, Deel 3: Etiek en Oordeel en Deel 4: Regskennis en Vaardighede .

Amerikaanse Alliansie van Paralegals

Uitreikingsliggaam: Die Amerikaanse Alliansie van Paralegals, Inc. (AAPI)

Aanwysing: AACP

Kwalifikasievereistes: Elke prokureur wat die Amerikaanse Alliansie sertifisering soek, moet nie minder as vyf (5) jaar van substantiewe paralegale ervaring hê nie en voldoen aan een (1) van die volgende drie (3) opvoedkundige kriteria:

(a) 'n Baccalaureus of Gevorderde Graad in enige dissipline van 'n geakkrediteerde instelling; of

(b) 'n Geassosieerde graad in prokureurstudies uit 'n ABA-goedgekeurde prokureursprogram of 'n program wat 'n steminstitusionele lid van die Amerikaanse Vereniging vir Paralegale Onderwys is; of

(c) 'n Sertifikaat van 'n ABA goedgekeurde prokureursprogram of 'n program wat 'n steminstitusionele lid van die Amerikaanse Vereniging vir Paralegale Onderwys is.

Om te bewys dat u aan die vereistes voldoen, vereis die AAPI dat kandidate saam met 'n verwerkingsfooi 'n gesertifiseerde afskrif van amptelike opvoedkundige transkripsies en 'n beëdigde verklaring of verklaring van 'n prokureur moet inlewer wat aan u substantiewe werkservaring bevestig.

Eksamen: Geen

Onderhoud / Hertiging: Om die Amerikaanse Alliansie-sertifisering te handhaaf, moet elke AAKP sy / haar sertifiseringsstatus elke twee (2) jaar hernu en agtien (18) ure aanhoudende regsopleiding ("CLE") voltooi, met twee (2) Die agtien (18) ure is in etiek. Bewys van voltooiing van die vereiste CLE tesame met die tweejaarlikse hernuwingsgeld wat ten tye van hernuwing in werking tree, word aan die Kommissie voorgelê. Ten tyde van hernuwing moet 'n AAKP as 'n prokureur aangestel word.