Loopbaan Profiel: Regsekretaris

Wat is 'n regsekretaris?

Regsekretarisse, ook administratiewe assistente, regsassistente of uitvoerende assistente, voer die daaglikse kantoorfunksies uit wat nodig is vir die doeltreffende bedryf van 'n regskantoor. Behalwe die gewone liassering, tik-, diktee- en telefoonverantwoordelike pligte van die sekretaresse, beskik regsekretarisse oor gespesialiseerde vaardighede wat uniek is vir die regsberoep .

Regsekretarisse begin soms as wettige ontvangsdames voordat hulle in 'n sekretariële rol beweeg.

Ervare sekretarisse word dikwels bevorder tot senior sekretariële posisies of paralegale posisies binne die regsfirma of organisasie.

Regsekretaris Werkspligte

Regsekretarisse berei korrespondensie op en tik regsdokumente, insluitend pleitstukke , moties, onderbroek, ontdekkingsdokumente en dagvaardings. Hulle handhaaf komplekse dossierstelsels om die talle regstermyne te hou. skep sigblaaie; indekseer en werk pleisters en ontdekkingsbande; skedule deposito's , terrein inspeksies, verhore, sluitings en vergaderings.

Regsekretarisse ontwerp ook korrespondensie- en roetine-regsdokumente soos deposito-kennisgewings en regsfakture. Regsekretarisse help ook met regsnavorsing en kommunikeer met prokureurs, kundiges, opponerende raad, verkopers en ander personeel.

Regsekretarisvaardighede

Vertroudheid met wetlike terminologie, staats- en federale hof liassering reëls, basiese regsprosedure en wet kantoor protokol is belangrik vir die regsekretaris.

Benewens uitstekende tik- en diktasievaardighede moet regssekretarisse uiters deadline-georiënteerd wees, aangesien 'n indieningstermyn ontbreek, 'n verstekvonnis kan veroorsaak (outomaties 'n saak verloor).

Aangesien kantoor- en regsprosesse meer outomaties word , moet regssekretarisse oor uitstekende rekenaarvaardighede beskik en vaardig wees met woordverwerking, sigblad, regsnavorsing, aanbieding en tyd- en faktuurprogrammatuur.

Benewens die kernregsekretariële vaardighede besit suksesvolle sekretaresses ook al of die meeste van hierdie 8 werkstreke .

Praktykomgewings

Die groot meerderheid van regssekretarisse werk in regsfirmas . Korporatiewe regsdepartemente , die regering, openbare belangegroepe en die regbank het egter ook regssekretarisse.

onderwys

Regs sekretariële programme word aangebied deur gemeenskapskolleges, tegniese sentrums en privaat loopbaanskole en neem een ​​tot twee jaar om te voltooi. Alhoewel sommige sekretarisse in die bedryf geen formele opleiding het nie, bestaan ​​die meeste loopbaangeleenthede vir formeel opgeleide regsekretarisse wat sommige post-sekondêre opleiding of 'n vierjarige kollege-graad voltooi het.

Sertifisering vir regssekretarisse is 'n groeiende tendens en kan werkgeleenthede verbeter. Die Nasionale Vereniging vir Regsberoepe (NALS) gee 'n ALS-aanwysing aan regssekretarisse wat 'n vier-uur, drie-delige eksamen slaag.

Regsekretaris Salarisse

Wettige sekretaressalarisse wissel afhangende van ondervinding, geografiese ligging en praktyk. Salarisse wissel van $ 28,000 vir intreevlakpersoneel wat in 'n klein firma werksaam is tot $ 65.500 vir senior regssekretarisse wat in 'n groot firma werksaam is, volgens die Internet Legal Research Group.

Job Outlook

'N toenemende vraag na regsdienste en kliëntgedrewe pogings om regskoste te verminder, moet voortgaan om werksgeleenthede vir regssekretarisse te skep. Volgens Monster.com se loopbaanadviesentrum sal regssekretariële werk voortgaan om te vermeerder, veral in die korporatiewe arena.

Bykomende hulpbronne

Die Nasionale Vereniging van Regsberoepe is 'n organisasie wat professionele ontwikkeling bied deur voortgesette regsopleiding, certificering, inligting en opleiding aan individue in die regsdienstebedryf te verskaf.