Paralegal Job Oorsig

Loopbaan Profiel van 'n Paralegal

Paralegals, ook bekend as regsassistente, is individue wat opgelei is om prokureurs by te staan ​​in die lewering van regsdienste. Hulle werk in regsfirmas , korporasies , die regering en ander praktykomgewings en moet onder die toesig van 'n prokureur werk. Paralegals kan nie regsadvies gee nie. Hulle kan nie 'n kliënt in die hof verteenwoordig nie, regskoste of dokumente teken wat by die hof geliasseer sal word.

Paralegal Job Pligte

Paralegals help prokureurs in die oplossing van regsgedinge, en as sodanig is hul pligte uiteenlopend. Hulle kan die feite van 'n saak ondersoek, kliente en getuies ondervra, regsnavorsing doen, en konsep pleitstukke, depotkennisgewings, dagvaardings, moties en onderbroek. Hulle kan die ontdekking hanteer en lêers, dokumente en uitstallings organiseer en bestuur. Hulle sal dokumente met federale en staatshowe indien en by verhore, arbitrasie, bemiddeling , administratiewe verrigtinge, sluitings en proewe help. Alhoewel wat 'n prokureur nie kan doen nie, is deur die wet vasgestel, wat sy dalk doen, is hoogs afhanklik van die prokureur waarvoor sy werk. Sommige prokureurs vind delegering makliker as ander. 'N Paralegal se primêre doel is om die prokureur se tyd vry te maak sodat hy die dinge kan doen wat net prokureurs kan doen - soos in die hof verskyn.

Paralegal Education

Alhoewel sommige paralegals geen formele prokureursopleiding het nie , beskik baie oor 'n 2-jaar-geassosieerde graad, 'n vierjarige baccalaureusgraad en / of 'n prokureurse sertifikaat.

Paralegals met 'n baccalaureusgraad in paralegale studies of 'n kollege graad in enige veld gekombineer met 'n prokureur sertifikaat het oor die algemeen die meeste loopbaan vooruitsigte.

Maar sommige paralegals werk hul pad op, begin as regssekretarisse met 'n firma en neem meer en meer verantwoordelikheid in aangesien hulle die toue leer en onontbeerlik word vir die firma.

Hulle kan nog steeds hul professionele status verbeter deur middel van 'n paralegale sertifisering . Die meeste sertifiseringsliggame vereis dat 'n prokureur 'n eksamen slaag en minstens een jaar ondervinding in die veld behaal.

Paralegale vaardighede

Paralegals moet 'n grondige kennis hê van regterminologie, federale en staatsreëls van regsproses en substantiewe reg. Hulle moet uitstekende organisatoriese vaardighede hê om volumineuse gevallelêers en uitstallings te bestuur, wat in die honderde vir 'n enkele geval kan tel. Kommunikasievaardighede is noodsaaklik omdat paralegals gereeld met kliënte, kundiges, verskaffers, hofpersoneel en ander prokureurs in wisselwerking tree. Sterk navorsings- en skryfvaardighede is ook nodig vir die opstel van pleitstukke, ontdekking, navorsingsnotas, korrespondensie en ander dokumente.

Paralegal Salaries

Paralegal salarisse hang af van baie faktore, insluitend ondervinding, onderwys, praktykomgewing en geografiese ligging. Die mediaan-prokureur salaris is $ 52,549 vanaf 2017, met 'n wissel van $ 46,468 tot $ 59,334. Paralegals werk vir metropolitaanse maatskappye verdien gewoonlik meer as diegene wat in landelike gebiede werk. Sommige ervare paralegals met spesiale vaardighede en / of bestuursverpligtinge kan jaarliks ​​meer as ses syfers verdien, terwyl intreevlakparalegals in landelike gebiede minder as $ 20,000 per jaar kan verdien.

Paralegal Job Outlook

Aangewys as een van die 20 beste bane in Amerika deur CNN Money, is geleenthede in die paralegale veld volop. Faktore wat bydra tot groei sluit in werksverlies en 'n gesonde wetlike mark. As gevolg van stygende regskoste, vereis meer kliënte die gebruik van paralegals oor bekostigbare prokureurs waar moontlik. Toenemende gevalle het aangemoedig om prokureurs te delegeer take wat voorheen gereserveer is vir prokureurs en professionele personeel, en skep meer geleenthede vir paralegals.

Die Buro vir Arbeidsstatistiek verwag dat paralegale posisies vanaf 2014 tot 2024 met 8 persent sal styg.

Meer oor Paralegal Loopbane

Vir meer inligting oor paralegale beroepe, kontak die Nasionale Vereniging van Regsassistente of die Nasionale Federasie van Regsverteenwoordigers.