Die Vaardighede en Kwalifikasies van 'n Regsekretaris

Die rol van regsekretarisse , ook bekend as administratiewe assistente en regsassistente, het die afgelope twee dekades ontwikkel. Soos tegnologie voortgaan om die regskantoor te transformeer, het regssekretarisse tradisionele rolle van die tik en die beantwoording van telefone oortref om hoë waarde-aktiwiteite uit te voer, sodra dit vir professionele en bestuurspersoneel gereserveer is, soos die kies van verkopers, die bestuur van kliëntverhoudings en die opstel van regsdokumente.

Ten spyte van die regsekretaris se praktykomgewing, vaste grootte of regspesialiteit, het sekere kernverantwoordelikhede egter dieselfde gebly. Om te slaag in vandag se regskantoor of korporatiewe regsafdeling, moet regssekretarisse die 10 vaardighede hieronder bemeester. Vir meer oor sukses as regssekretaris of regsassistent , hersien hierdie eienskappe van 'n suksesvolle regssekretaris .

 • 01 Tegnologie Vaardighede

  Baie prokureurs het nie die tyd of kundigheid om regskantegnologie te bedryf nie. Hulle vertrou op tegniese vaardige regssekretarisse om 'n verskeidenheid rekenaargebaseerde take uit te voer, soos die skep van sigblaaie, die aanbied van voorleggings, die invoer van tyd vir faktuurdoeleindes, die skep en tik van dokumente, die handhawing van kalenders en die sperdatums.

  Daarom sal regssekretarisse wat vaardig is in 'n verskeidenheid rekenaarprogrammatuur aansoeke, die meeste loopbaangeleenthede hê . Sommige van die mees algemene tegnologieë wat regssekretarisse moet bemeester, sluit in:

  • Woordverwerking
  • Sigblad
  • Voorlegging
  • Dokumentbestuur
  • Tyd en faktuur
  • Kalender & Docking
  • transkripsie
  • Desktop Publishing
  • Video konferensie
 • 02 Interpersoonlike Vaardighede

  Regsekretarisse werk daagliks met prokureurs, paralegals, personeel, kliënte, opponerende raad, regspersoneel, verkopers en ander derde partye.

  Daarom is boonop interpersoonlike en kommunikasievaardighede noodsaaklik. Bykomend tot aangesig-tot-aangesigkontak, kommunikeer sekretarisse per e-pos, telefoon en videokonferensiesisteme.

 • 03 Skryfvaardighede

  Dink prokureurs voer al die skryfwerk uit? Dink weer. Regsekretarisse is gereeld verantwoordelik vir die opstel van roetine korrespondensie en lêer memo's asook proeflesing van regsdokumente soos pleitstukke, onderbroek, ontdekking en transaksiedokumente.

  Skryfwerk is 'n integrale deel van die regsekretaris se werk; Diegene wat sterk skryfvaardighede ontwikkel, sal onontbeerlik wees vir die prokureurs wat hulle help.

 • 04 Organisatoriese vaardighede

  Prokureurs is berug ongeorganiseerd. Aangesien regssekretarisse die prokureur se "regterhand" is, is organisatoriese vaardighede noodsaaklik om 'n regspraktyk of regsafdeling doeltreffend te bestuur.

  Regsekretarisse moet papier- en elektroniese lêers handhaaf, projekte bestuur, verskeie sperdatums hou, kalenders handhaaf, vergaderings skeduleer, geleenthede organiseer en alles ordelik en toeganklik hou.

 • 05 Transkripsievaardighede

  Transkripsievaardighede is fundamenteel tot sekretariële praktyk. Benewens 'n vinnige tikspoed (werkgewer se vereistes wissel van 50 tot 100 woorde per minuut), is daar baie luistervaardighede wat nodig is om stemdikte lêers te verstaan.

  Sterk grammatika, spelling, woordeskat en taalvaardighede is noodsaaklik sowel as begrip van regsterminologie. Daarbenewens moet sekretarisse vaardig wees in woordverwerkingsaansoeke en transkripsietoerusting.

 • 06 Aandag vir Detail

  Aandag aan detail is krities in die regsberoep. Byvoorbeeld, om $ 600,000 in 'n skikkingsaanbod te tik in plaas van $ 60,000 kan jou firma 'n kliënt kos. Regsekretarisse hanteer die minutiae van die daaglikse regspraktyk en aandag aan detail is belangrik in bykans elke sekretariële taak van die opstel en proeflees van dokumente vir die skedulering van vergaderings en kalenders.

 • 07 Vertroudheid met Regsdokumente en Terminologie

  Wat is die verskil tussen 'n sekretaresse en 'n regsekretaris? Regsekretarisse is bekend met alle dinge wettig. Termyne soos dagvaarding, pro se en voir dire, bevredig hulle nie.

  Hulle verstaan ​​die nuanses van die regsproses en weet hoe om pleitstukke, ontdekking en transaksiedokumente te skep en te formateer.

 • 08 Spanwerk

  Spanwerk is noodsaaklik vir die rol van regssekretarisse in die lewering van regsdienste. In alle praktykinstellings - van groot regsafdeling tot solo-praktisyn - moet regssekretarisse saam met prokureurs, paralegals, sekretarisse, dossiers , verkopers en ander saamwerk om regsdienste effektief te lewer.

  Die mees doeltreffende regssekretarisse weet hoe om saam met mede-werkers te werk en saam met derde partye werk te kry.

 • 09 Multi-Tasking Vaardighede

  Die meeste regssekretarisse werk vir meer as een persoon op meer as een lêer. Terselfdertyd is die uitvoering van verskeie take die tweede aard van 'n bevoegde regssekretaris.

  Hulle weet hoe om verskeie opdragte en mededingende prioriteite te jongleren en hoe om groter werkladings te bestuur in vandag se besige regskantoor waar een persoon gereeld die werk van drie verrig.

 • 10 Navorsingsvaardighede

  Regsekretarisse doen internetnavorsing vir 'n verskeidenheid take soos aanwysings, die insameling van kliëntinligting, die ondersoek van die kompetisie en die vind van deskundige getuies.

  Baie regssekretarisse, veral dié in klein regskantore, voer ook regspligte uit, insluitende regsnavorsing, aanhaling en opsporing van die regspraak. Die leer van regsnavorsingsplatforms soos Westlaw of Lexis / Nexis kan u 'n mededingende voordeel gee.