Leer oor die rol van 'n litigasie-prokureur

Prokureursprokureurs bied 'n waardevolle hulp aan prokureurs in die litigasieproses . Litigasie-prokureurs is die ruggraat van die proefspan, wat die duisende besonderhede koördineer wat vooraf, tydens en na 'n verhoor uitgevoer moet word.

Die belangrikste pligte en verantwoordelikhede van die litigasie-prokureur (wat begin met die ondersoekfase en eindig met die appèlfase) sluit die volgende in:

Ondersoek

Litigasie-prokureurs neem dikwels leiding in die voor-eis ondersoek. Die prokureur se rol kan behels die opspoor en onderhoud van getuies, getuienisverklarings, die versameling van dokumente en bewyse, die skep van gevalondersoeknotaboeke, die organisering van dokumente en die skep van 'n chronologie van feite. Prokureursverteenwoordigers op die eiser se kant kan aanvanklike kliëntonderhoude voer en aanvanklike gevalle assesserings uitvoer.

pleitstukke

Prokureursverteenwoordigers op die eiser se kant kan help met die opstel van pleitstukke insluitend die dagvaarding, klagte en ondersteunende beëdigde verklarings. Paralegals op die verdediging kan saam met die kliënt die bewerings ondersoek en antwoorde formuleer. Prokureursprokureurs word gereeld aangekla van die taak om pleitingsindekse en indiening van pleitstukke by die hof te skep en te onderhou. Paralegals is ook verantwoordelik vir die dag van die dag van die kalender en die indiening van sperdatums by die hof.

Discovery

Die meerderheid van 'n litigasie-prokureur se tyd word bestee aan die ontdekkingsfase. Litigasie-prokureurs help prokureurs in die opstel van ondervragings, versoeke om produksie, versoeke vir toelatings en ander ontdekking. Paralegals aan die verdediging kan gevra word om kundige persone binne die kliëntorganisasie op te spoor om antwoorde op ondervragings en ander ontdekkingsversoeke te help ontwikkel.

Paralegals skep en handhaaf ook ontdekkingsindekse; organiseer volumineuse gevallelêers; kalender ontdekking deadlines; Organiseer, hersien en ontleed dokumente vir produksie; opstel opsommings op te stel; organiseer, som op en ontleed mediese rekords, en help met e-ontdekking .

Prokureursprokureurs voer gereeld regsnavorsing uit, analiseer kwessies en teken regsnavorsingsnota's. Diegene wat in hierdie werk werk, is ook verantwoordelik vir 'n paar van dieselfde verantwoordelikhede as 'n tipiese joernalis. Hulle moet feitelike navorsing doen en toepaslike inligting versamel uit 'n verskeidenheid hulpbronne soos koerante, biblioteke, polisie en vuurwerke, handelsverenigings en tradisionele en sosiale media.

Pre-verhoor

Die litigasie-prokureur se kommunikasie- en organisasievaardighede is van onskatbare waarde in die voorproefnemingsfase van litigasie. Litigasie-prokureurs organiseer en verken uitstallings, berei verhoorbinders voor, en bestuur dokument-intensiewe lêers.

Litigasie-prokureurs dien ook as 'n skakeling tussen die proefspan en derde partye soos getuies, kliënte, verkopers, kundige getuies en hofsaalpersoneel. As die verhoor plaasvind, word litigasie-prokureurs dikwels verplig om sodanige logistiek te koördineer soos die opstel van die oorlogskamer, die aanbied van hotelkamers en kantoorruimte, en die huur of aankoop van nodige toerusting.

verhoor

Gedurende die verhoor fase is litigasie-prokureurs so noodsaaklik as die prokureur se regterhand. Paralegals organiseer uitstallings, dokumente en bewyse. Hulle vervoer ook lêers en uitstallings in die hofsaal. dagvaarding voor te berei en uit te reik; help met die voorbereiding van getuies; ondersoek en evalueer voornemende juriste, en dien as 'n skakeling tussen kliënte, getuies, kundiges, verkopers en die proefspan.

In die hofsaal help litigasie-prokureurs met voir dire en jurie seleksie. Hulle hanteer ook uitstallings; trek nodige dokumente saam; prep getuies; berei getuie lêers voor; die jurie waarneem; notas namens die prokureur neem; bestel en hersien proefskrifte, en kommunikeer met kliënte, verkopers, kundiges en hofsaalpersoneel. Paralegals kan ook help om jury instruksies op te stel en na-verhoor onderhoude van die jurylede te voer.

nedersetting

Prokureursprokureurs help gereeld prokureurs met saaklike nedersettings. Hul rol kan insluit insameling en organisering van data en inligting wat benodig word vir nedersetting; skep nedersettingsbrosjures; verspreiding van verklarings of onderhandelinge kontrolelyste; opstel van nedersettingsooreenkomste en -vrystellings, en bystand by voorverrigtinge konferensies.

Appélleer

Prokureursprokureurs help om probleme vir appèl te identifiseer; versamel en organiseer dokumente vir 'n rekord op appèl en / of 'n gesamentlike aanhangsel; Indeksgevalle vir 'n tafel van owerhede; help in die navorsingsfase; hulp in die opstel van appellate dokumente, en lêer dokumente by die hof.

Hoe word jy 'n prokureur?

Een van die mees algemene bekommernisse vir almal wat belangstel in hierdie veld is die hoeveelheid onderwys wat nodig is, asook hoe lank dit neem om 'n prokureur te word. Alhoewel die pad na 'n prokureur baie verskillend kan wees van een persoon na die volgende, sê die Buro vir Arbeidsstatistiek (BLS) dat die algemeenste opvoedkundige pad wat as prokureur werk, 'n Associate se graad is, wat gewoonlik sowat twee jaar duur om te verdien. As jy reeds 'n Baccalaureus- of Associate-graad in 'n ander veld verdien het, kan 'n Paralegal-sertifikaatprogram jou die gespesialiseerde kennisbasis bied wat jy nodig het vir die werk sonder dat jy meer jare van opleiding nodig het.

Wat maak 'n prokureur?

Die mediaan jaarlikse salaris vir paralegals in 2016 was $ 49.500, volgens die BLS. Dit is $ 12.500 meer as die nasionale gemiddelde van $ 37,000 vir alle beroepe. Dit is redelik bemoedigend vir 'n werk wat nie 'n baccalaureusgraad vereis nie, of wat moontlik gevaarlike handarbeid vereis.