Hoe om te vra waarom jy nie die werk gekry het nie

Werksoekers is dikwels nuuskierig hoekom hulle nie vir 'n werk gekies is nie , maar dit kan moeilik wees om uit te vind waarom 'n ander kandidaat oor jou gekies is. Werkgewers sal gewoonlik nie veel, indien enige, sinvolle terugvoer met kandidate deel nie, veral as hulle bang is vir 'n regsgeding. Werkkandidate kan werkverskaffer diskriminasie-eise inskryf by die Gelyke Indiensnemingsgeleentheidskommissie (EEOC) teen werkgewers wat hulle verwerp het, en beweer dikwels dat hulle nie gehuur word as gevolg van hul geslag, ras, 'n gestremdheid of hul godsdiens nie.

So, baie maatskappye is baie versigtig om terugvoering oor onsuksesvolle onderhoude te deel.

'N Versoek om inligting wat afgelewer word op 'n manier wat die geldigheid van hul huurbesluite lyk, sal slegs dien om alle kommunikasie te sluit.

Dit gesê, jy het niks te verloor deur strategies te vra vir terugvoer nie. Ergste geval scenario, sal die werkgewer nie reageer nie. Beste geval scenario, u kan dalk nuttige inligting kry wat u kanse om die volgende keer aangewend sal word, verbeter: óf deur hierdie werkgewer (moet u 'n toepaslike werk in die toekoms hê) óf deur 'n ander.

Hoe om te vra waarom jy nie gehuur is nie

Soms sal werkgewers terugvoer deel met kandidate wat 'n werklike belangstelling in die verbetering van hul werksoek kommunikasie verteenwoordig. Jy sal beter geluk hê as jy nie direk vra waarom jy nie gehuur is nie.

Stel eerder spesifieke vrae vir insette in, soos: "Het jy enige sleutelkwalifikasies vir hierdie werk geïdentifiseer wat in my agtergrond ontbreek?" of "Het jy voorstelle oor hoe ek op my CV en voorblad kan verbeter?" of "Het jy gevoel dat my werkverwysings sterker kon gewees het?"

Werkgewers sal oor die algemeen meer geneig wees om terugvoering mondelings te deel as in 'n e-pos weens die besorgdheid dat enige skriftelike reaksie as getuienis teen hulle gebruik kan word indien 'n verhuringsbesluit wettig betwis word.

Een manier om terugvoer te kry, is om 'n gesprek te begin deur 'n kort e-pos of LinkedIn-boodskap te stuur wat vra of jy telefonies kan praat om opbouende insette te kry om jou vaardighede te verbeter.

Voorbeeld e-pos boodskap vra vir werkgewer se terugvoer

Onderwerp: Bemarkingsassistent Posisie

Geagte Mev. / Me. Van,

Dankie dat jy die tyd geneem het om my te ondervra vir die bemarkingsassistent se posisie op [Datum invoeg]. Ek het die geleentheid waardeer om die werk met u te bespreek. Ek waardeer jou ook om my te laat weet dat ek nie vir hierdie pos gekies is nie.

Aangesien ek jou menslike hulpbronne kundigheid en die professionaliteit wat jy tydens ons onderhoud aangedui het, respekteer, wil ek graag 'n guns van jou vra. Sal u beskikbaar wees vir 'n baie kort telefoonoproep om te bespreek hoe ek op my kandidatuur kan verbeter vir werk? Enige terugvoering wat u kan deel, sal verwelkom word.

Weereens, dankie vir u tyd en oorweging.

Beste wense,

Naam van
Foon
e-pos
LinkedIn

Wat om te doen as jy 'n terugvoer-onderhoud gegee het

As u onderhoudvoerder dit eens is om u onsuksesvolle onderhoud met u te bespreek, wees dan bly! Dit sal nie net 'n geleentheid wees om terugvoering te kry nie, maar kan u selfs help om 'n finale positiewe indruk te maak wat die deur kan oopmaak vir uiteindelike indiensneming by die maatskappy indien 'n toepaslike posisie in die toekoms oopgemaak word.

U moet vooraf voorberei sodat u die gesprek so kort en op die punt kan hou.

Soos hierbo genoem, moet die vrae wat u vra, so geraam word dat hulle bloot raad vir die toekoms vra. hulle moet nie direk oor jou prestasie in die onderhoud self vra nie. Begin jou foonoproep deur die onderhoudvoerder te bedank vir hul tyd, en stel vrae soortgelyk aan die volgende. Probeer om, indien moontlik, jou belangstelling in die werkgewer te bevestig:

Sluit die gesprek af deur weer die onderhoudvoerder te bedank vir hul tyd en as hulle terugvoering grotendeels positief is, deur u hoop uit te spreek dat hulle u sal oorweeg vir 'n toekomstige posisie.

Meer oor werkverwerping: Hoe om werk soekverwerping te hanteer | Hoe om aansoek te doen vir 'n werk wanneer jy verwerp is