Dekbriewe vir 'n interne posisie of bevordering

Bevordering Dekbrief Skryf Wenke en Voorbeelde

As u oorweeg word vir 'n interne pos of 'n promosie, moet u dalk 'n dekbrief skryf om amptelik aansoek te doen vir die nuwe pos in u maatskappy. Wat moet jy in 'n dekbrief skryf vir 'n werk by 'n maatskappy waar jy reeds werk? Wat is die beste manier om jou referenties te maak om 'n promosie te beveilig?

Wat moet in u omslagbrief ingesluit word

'N Werksbevorderingsbrief moet jou belangstelling in die werk duidelik verduidelik en bepaal hoe jy gekwalifiseer is vir die pos .

Die brief moet ook die ervarings wat u gehad het, hersien, u kennis van u werkgewer se huidige missie en behoeftes en die progressiewe groei wat u in die maatskappy geniet het.

Moenie aanvaar dat die huurbestuurder of departementshoof wat u kwalifikasies hersien nie, u agtergrond sal ken, net omdat u vir die maatskappy werk. Dit is veral waar by die aansoek om 'n posisie by 'n groot maatskappy. Deur die spesifieke besonderhede van jou geskiedenis met die organisasie te deel, sal dit help om jou CV nader te kyk en te verseker dat jou kwalifikasies opgemerk word. Wees ook bereid om hierdie kwalifikasies tydens werksonderhoude te bespreek.

Kyk hieronder vir 'n algemene dekbrief vir 'n werkbevordering, sowel as een geskryf vir 'n kleinhandelposisie.

Voorbeeld Dekbrief vir 'n Interne Posisie of Promosie

Geagte Meneer of Mev. Van,

Ek wil formeel aansoek doen vir die Assistent Kommunikasiebestuurder se pos in die Korporatiewe Kommunikasie Departement.

Soos u weet, het ek uitgebreide ondervinding gehad met [voeg Naam van Maatskappy in], begin toe ek deelgeneem het aan u somer-redaksionele internprogram terwyl ek nog in die kollege was in [Voeg Jaar in].

Sedertdien is ek gevorder deur progressiewe meer verantwoordelike posisies in beide die Menslike Hulpbronne- en Bemarkingsdepartemente.

Gedurende my ampstermyn het ek uitsonderlike skryf- en redigeervaardighede ontwikkel en het hoogs suksesvolle kommunikasiestrategieë op departementele vlak ontwerp en geïmplementeer.

Ek het ook my vermoë getoon om met leiers te werk oor sake-eenhede en meervoudige besigheidslyne, wat konsekwent deur my toesighouers voorbeeldige tellings verdien op my jaarlikse prestasie-evaluerings.

Daarbenewens was ek verantwoordelik vir voordele kommunikasie en werkverhoudinge, asook om met die maatskappy se kliënte en verkopers te skakel om te verseker dat alle projekte deur gevestigde mylpale voltooi word.

Hierdie is slegs 'n paar voorbeelde van my prestasies en bydraes tot ons maatskappy. Ek hoop dat u sal vind dat hierdie kort oorsig, in kombinasie met die aangehegte CV, 'n toegewyde werknemer van ABCD beskryf met die ervaring en vaardighede om te voldoen aan of die vereistes van die pos van Assistent Kommunikasiebestuurder oorskry.

Ek waardeer u oorweging en sien uit daarna om hierdie geleentheid vir bevordering met u te bespreek. Laat my asseblief weet of daar enige ander inligting is wat ek kan verskaf wat my kandidatuur sal ondersteun vir hierdie promosie.

Beste wense,

Jou naam

Werksbevorderingsbrief vir 'n kleinhandel

Hier is 'n voorbeeld van 'n brief of e-pos boodskap wat gebruik word om aansoek te doen vir 'n bevordering van werk na 'n bestuursposisie by 'n kleinhandelwinkel.

Onderwerp: Aansoek vir Bestuurder - Skoenafdeling

Geagte [voeg naam van HR-kontak in],

Dit was met groot belangstelling dat ek lees dat Human Resources aansoeke vir 'n nuwe bestuurder in die Skoenafdeling aanvra. Aanvaar asseblief my CV vir hersiening en oorweging vir hierdie rol.

Ek was al vir vier jaar by Casy's, twee in my huidige pos van Assistentbestuurder in die Kinderdepartement, en twee as 'n verkoopsassosiasie in die Junior Departement. Voordat ek by Casy's aangekom het, het ek vir Mears gewerk as 'n verkoopsassosiasie in die skoenafdeling sowel as in die mansafdeling.

Met my ervaring in verskillende afdelings voel ek dat ek hier 'n bate as 'n bestuurder by Casy's sal wees. In my hoedanigheid as Assistentbestuurder het ek verlede jaar suksesvol baie van die Bestuursverpligtinge in die Kinderdepartement aangeneem toe Suzy Smith op kraamverlof was, en ek sal die geleentheid verwelkom om dieselfde stabiliteit, energie en toewyding aan die Skoen Departement binne die vakature geskep deur Amy Jenner se skielike vertrek.

Ek waardeer jou oorweging vir hierdie posisie. Dit was 'n groot plesier om elke dag na die werk te kom werk, en ek sien dus uit om voort te gaan groei in my loopbaan by Casy's.

Beste wense,

Naam van
Titel
e-pos
Foon

Meer oor om bevorder te word

As jy besig is om 'n promosie te kry, kan dit dalk baie moeite doen om deur bestuur opgemerk te word. Daar is maniere hoe jy jou bevorderbaarheid en suksesvolle verloop van die loopbaan leer kan verbeter. Neem die tyd om te verseker dat jy in 'n perfekte posisie is om die beste indruk op die werk te kry en om daardie bevordering te kry wat jy soek .