Soorte skeiding uit indiensneming

Lys van tipes beëindiging en ander werkskeidings

Daar is baie maniere om 'n werk te verloor. Indiensneming skeiding vind plaas wanneer die dienskontrak of bywoningsooreenkoms tussen 'n werknemer en sy of haar maatskappy beëindig word. Sekere skeidings sal deur 'n werkgewer gedwing word, insluitende ontslag of ontslag. Ander skeidings, soos aftrede of bedanking, sal vrywillig wees.

Om te weet watter soort skeiding van werkgeleenthede jy ervaar het, is belangrik.

Dit kan bepaal of u werkloosheidsvoordele en skeidings ontvang . Dit is ook noodsaaklik om die besonderhede te ken sodat jy kan voorberei vir onderhoud vir nuwe werk. (Let wel: jy hoef nie die aard van die skeiding tydens jou onderhoudsproses te adverteer nie ... maar jy moet eerlik wees as dit kom.)

Hier is 'n paar van die algemene vorme van skeiding van werk wat u in u loopbaan kan ervaar.

Soorte Beëindiging en Ander Indiensnemingskeidings

Ontslag uit werk

Konstruktiewe ontlading
Konstruktiewe ontslag, ook bekend as konstruktiewe beëindiging of konstruktiewe ontslag, vind plaas wanneer 'n werknemer onder dwang val en glo dat hulle geen ander keuse het as om hul werkgewer te verlaat nie.

Dikwels voel hulle dat hulle gedwing is om te verlaat deur 'n werkgewer wat opsetlik hul werksomstandighede ondraaglik gemaak het. As werknemers wat op hierdie manier geskei is, hul saak kan bewys, kan hulle van dieselfde regte as 'n ontslaan werker behou.

Alhoewel dit lyk asof die werknemer vrywillig gelaat het, het hy of sy geen ander opsie gehad nie, maar om te gaan weens die baie moeilike werksomstandighede. As die werkgewer se optrede onwettig of onwettig is, kan die werknemer 'n lewensvatbare eis hê vir onregmatige ontslag.

afgedank
'N Skietery vind plaas wanneer 'n werkgewer bande met 'n werker weens swak prestasie of oortredings van maatskappybeleid.

Afhangende van die aard van indiensneming, kan 'n werkgewer met die werknemer werk om die probleemsituasie op te los of 'n proefplan as waarskuwing te verskaf. In die geval van 'n bywoning, kan 'n werknemer sonder rede of sonder waarskuwing ontslaan word.

Aflê

Afgedank
Om ontslaan te word verwys na 'n skeiding waarin die werkgewer 'n werknemer laat gaan omdat hul dienste nie meer benodig word nie. Afleggings vind plaas wanneer werkgewers 'n verminderde hoeveelheid besigheid of befondsing ervaar, of wanneer 'n herorganisasie plaasvind wat 'n werk onnodig maak. Ekonomiese veranderinge, finansiële besluite, herstrukturering, ontslag, aftrede of 'n verandering in funksie kan lei tot hierdie soort skeiding van werk. Afleggings kan met een of meer werknemers gelyktydig gebeur, afhangende van die omstandighede.

Soorte Bedanking Van 'n Werk

bedanking
'N Bedanking vind plaas wanneer 'n werknemer besluit om 'n werk vanself te verlaat. Die indiening van u bedanking is 'n amptelike kennisgewing dat u die verhouding tussen u en die maatskappy beëindig. Bedankingsetiket wissel volgens organisasie en werksoort, maar gewoonlik is skriftelike kennisgewing ten minste twee weke voor u amptelike laaste dag algemeen.

Gedwonge bedanking
'N Gedwonge bedanking beteken dat 'n werkgewer 'n werknemer 'n ultimatum aangebied het - óf bedank of ontslaan word.

Dit val soms onder die "konstruktiewe ontslag" sambreel.

Soorte Beëindiging

Beëindiging vir oorsaak
Wanneer 'n werknemer vir rede beëindig word, word hulle om 'n spesifieke rede ontslaan van hul werk. Redes kan enige soort wangedrag insluit, soos etiese oortredings, versuim om maatskappyreëls te volg, kontrakbreuk, diefstal, vervalsing van dokumente, geweld, teistering of dreigende gedrag teenoor ander, insubordinasie, ens.

Onwillekeurige Beëindiging
'N Onwillekeurige beëindiging vind plaas wanneer 'n werkgewer 'n werknemer ontslaan of ontslaan.

Tydelike werk of werkskontrak eindig
Sodra 'n dienskontrak voltooi is of 'n tydelike werk eindig, sal daar 'n skeiding wees tensy die diens verder verleng word.

Soorte Aftree

Vrywillige Beëindiging
'N Vrywillige beëindiging vind plaas wanneer 'n werknemer bedank of op sy eie wil aftree.

Beëindiging sonder vooroordeel
'N Beëindiging sonder vooroordeel beteken dat 'n werknemer losgelaat word vir ander redes as prestasie, gedrag of houding op die werk, soos in 'n ontslag. Werknemers beëindig sonder vooroordeel kom in aanmerking vir rehire in dieselfde of soortgelyke werksrol.

Beëindiging Met Vooroordeel
Beëindiging met vooroordeel dui aan dat 'n werknemer ontslaan is weens onvoldoende prestasie, swak houding of etiese / regs oortredings. Werknemers wat met vooroordeel beëindig word, is nie beskikbaar vir rehire nie.

Beëindiging Deur Mutual Ooreenkoms
Beëindiging deur onderlinge ooreenkoms dek situasies waar beide die werkgewer en werknemer toestemming tot skeiding maak. Voorbeelde sluit in kontrakwerkers aan die einde van hul ooreenkoms, aftrede en gedwonge bedanking. Wederkerige ooreenkoms beteken nie noodwendig dat beide partye met die ooreenkoms gelukkig is nie. Dit beteken net dat hulle formeel ingestem het tot bepalings vir 'n skeiding.

Verkeerde beëindiging
Verkeerde beëindiging gebeur wanneer 'n werknemer weens onwettige redes ontslaan word of as 'n maatskappy se beleid geskend word wanneer die werknemer ontslaan word. Diskriminasie, kla oor werkplekkwessies en onwilligheid om 'n onwettige daad namens die werknemer te pleeg, is ander algemene voorbeelde.

Aftrede
Aftrede is 'n skeiding van indiensneming waarvolgens 'n werknemer ophou werk om te voldoen aan die ouderdoms- en verblyfregulasies wat deur die werkgewer uiteengesit is of deur die werkgewer en 'n vakbond onderhandel word. Baie mense beskou deeltydse werk nadat hulle afgetree het.

Verpligte Aftrede
Verpligte aftrede reëls is beperk tot 'n paar beroepe waar werknemers as 'n risiko vir die publiek of hulself beskou word, aangesien hulle na afloop van 'n bepaalde ouderdom verminderde vermoëns ervaar. Voorbeelde sluit in lugverkeersbeheerders, wetstoepassers en vlieëniers.

Phased Aftree
Fase-aftrede vind plaas wanneer ouer werknemers toegelaat word om hul werkure mettertyd te verminder, dikwels maande voor hul amptelike aftreedatum.

Het jy 'n vraag?

As jy nog nie seker is watter van hierdie situasies op jou van toepassing is nie, of as jy nog vrae het, kan hierdie algemene vrae oor die beëindiging van indiensneming help. Ingesluit in die onderwerpe wat gedek word: redes om ontslaan te word, werknemersregte wanneer u beëindig is, werkloosheid in te samel, onregmatige beëindiging, afskeid neem aan mede-werkers en meer.