Beëindig van diensdefinisie

Wat beteken dit wanneer iemand beëindig word van indiensneming? Beëindiging is wanneer 'n werknemer se werk eindig. Daar is twee tipes werksafwykings.

Ontslag van werk

Ontslag uit diens (ook bekend as "ontslaan" of "loslaat") is die beëindiging van indiensneming teen die wil van die werknemer.

Gewone redes vir ontslag

Ontslag kan wees as gevolg van probleme met die werknemer se prestasie, maar dit kan ook wees as gevolg van faktore buite die werknemer se beheer, soos afskaling, herstrukturering van maatskappye of die uitskakeling van 'n posisie.

Enkele algemene redes vir ontslag sluit in swak prestasie of onbevoegdheid, bywoningsprobleme, en insubordinasie of ander gedragsprobleme. Wangedrag, of beëindiging vir rede, is nog 'n algemene rede vir 'n ontslag. Dit is wanneer werknemers ontslaan word as gevolg van etiese kwessies, soos leuens, vervalsing van inligting, steel of ander groot wangedrag in die werkplek.

Waarskuwingsbriewe of kennisgewings voor beëindiging

Baie werkgewers het prosedures ingestel wat bestuurders moet volg om 'n werknemer te beëindig.

Tipies sal toesighouers gevra word om enige probleme te dokumenteer, 'n prestasieplan te ontwikkel om kwessies aan te spreek en werknemers voorheen te waarsku voordat hulle beëindig word. Waarskuwings volg dikwels 'n kontinuum van erns wat begin met 'n mondelinge waarskuwing, tot 'n skriftelike waarskuwing en uiteindelik 'n finale waarskuwing.

Waarskuwingsbriewe verwys na spesifieke probleemgedrag, houdings, etiese of wetlike oortredings en prestasiekwessies. Doelwitte vir verbetering word gespesifiseer, en tydsraamwerke vir die aanvaarding van veranderinge word vasgestel. Waarskuwingsbriewe beskryf gevolge, insluitend beëindiging, omdat die verwagtinge nie nagekom is nie.

At-Will Employment en die wettigheid van beëindiging

Werkgewers word nie verplig om 'n rede vir die ontslag van 'n werknemer te verskaf nie. Dit is as gevolg van onwillige indiensneming , wat werkgewers die vryheid gee om werknemers te ontslaan, en werknemers om maatskappye te verlaat sonder om kennis te gee . Maar, afhangende van die maatskappy se beleid, kan u dalk appelleer .

Daar is geen wette aangewys vir die uitsluitlike doel om die onregverdige of onbillik werklose te beskerm nie. Maar beëindiging as gevolg van diskriminasie of vergelding is onwettig ingevolge die burgerregte wet. Sommige redes vir onregmatige beëindiging kan rasse- of godsdienstige diskriminasie, vergelding of terugbetaling insluit, of weier om 'n onwettige daad te pleeg.

Onwettige beëindiging van indiensneming

Ontslag uit 'n posisie is onwettig as 'n werkgewer 'n werknemer ontslaan, of om diskriminerende redes of in vergelding (om 'n klokkenluider te wees , om te kla, om te weier om 'n onwettige daad te pleeg, ens.).

Onwettige afdanking gebeur wanneer 'n werkgewer 'n werknemer op 'n manier verbreek wat hul kontrak of 'n indiensnemingswet verbreek. 'N Afwysing is ook onwettig indien 'n werkgewer nie die maatskappy se eie beëindigingsprosedures volg nie.

As 'n werknemer glo dat hy onwettig ontslaan is, kan hy 'n eis indien en sy saak hof toe neem. As hy die saak wen, kan hy monetêre vergoeding ontvang omdat hy onregmatig ontslaan word. In plaas van vergoeding, is 'n ander middel om die voormalige werknemer weer in die maatskappy te herstel.

Benewens enige vergoeding wat deur die werknemer gewen word, kan die wet ook regverdig om die werkgewer te betaal vir strafvergoeding. In die Verenigde State kan straf afhang van die ontelbare state en federale wette rondom hierdie onderwerp.

Hier is inligting oor die onregmatige beëindiging van 'n werk , en wanneer u ' n werkgewer kan dagvaar vir onregmatige beëindiging .

Werkloosheids- en Vergoedingsvoordele Na Beëindiging

Werkloosheid. Jou vermoë om werkloosheid en ander voordele te ontvang nadat jy ontslaan is, kan afhang van die redes vir jou ontslag sowel as jou staat. Vind meer uit oor hoe om werkloosheid in te samel as jy ontslaan word .

Skeidingsloon. Sommige maatskappye kan skeidingsvergoeding bied, veral as die ontslag weens maatskappyverwante veranderinge, soos herstrukturering, te wyte is.

Ontslagvergoeding. Baie maatskappye beskryf voordele vir ontslagvergoeding in hul nuwe huurhandboek. Sommige bied weeklikse vergoeding vir wisselende weke met 'n pet of plafon op die voordeel. Ander kan 'n enkelbedrag betaal. Daar is egter geen verpligting tot betaling totdat u gedek word deur 'n kontrak of diensooreenkoms wat daarvoor voorsiening maak nie.

Het jy 'n vraag?

Hier is antwoorde op die mees algemene vrae oor die beëindiging van werk, insluitende redes vir ontslag, werknemersregte wanneer u beëindig is, werkloosheid in te samel, onregmatige beëindiging, afskeid neem aan mede-werkers en meer.

Verwante artikels: Top 10 redes vir ontslag | Werknemersregte wanneer u werk beëindig word Soorte skeiding uit werkgeleenthede | Vrae om die werkgewer te vra wanneer jy ontslaan word