Hoekom om 'n leerlingskapsprogram te doen, kan vir jou sin maak

'N Leerlingprogram kombineer opleiding op die werk met akademiese onderrig vir diegene wat die werksmag betree. Ook genoem dubbele opleidingsprogramme as gevolg van die gekombineerde beroeps- en inklaskomponente, help vakleerlinge om individue hul akademiese vaardighede prakties in verskillende beroepe te stel.

Waar internskappe meestal kort termyn is, wat seldsame langer as een jaar duur, kan leerprogramme vir soveel as vier of vyf jaar duur.

Vakleerlingskappe verskil ook van internskappe in terme van monetêre wins. Die meeste vakleerlinge is betaal, met salarisverhogings soortgelyk aan werkers, aangesien die leerling vorentoe beweeg en verskillende dele van die program voltooi. Werk as vakleerling kan lei tot 'n permanente vakbond of 'n nie-unie posisie in jou veld.

Geregistreerde vakleerlingskapsprogramme

Die kantoor van vakleerlingskap binne die Departement van Arbeid se diens- en opleidingsadministrasie verskaf 'n aantal Geregistreerde Vakleerlingskapsprogramme. Dit is vakleerlingskappe wat deur die regering goedgekeur word, wat dikwels werkskema-ontwikkelings toelaes en belastingvoordele ontvang. Geregistreerde vakleerlingskapsprogramme bied loopbaanopleiding in gebiede soos timmerwerk, huisgesondheidsorg, elektriese werk, wetstoepassing, konstruksie, vervaardiging en tegnologie.

Hoe om 'n leerlingskapsprogram te vind

Die Departement van Arbeid het 'n instrument wat u kan gebruik om vakleerlingskappe naby u te vind.

Daarbenewens het Glass Door n instrument wat u kan gebruik om leerlingskappe / leerling-programme te vind. Die Glassdoor-instrument sluit sowel geregistreerde as nie-geregistreerde leerling- en vakleerlinggeleenthede in.

Die verskil tussen vakleerlinge en internskappe

As jy dink dat 'n internskap en vakleerling dieselfde of soortgelyk is, kan jy nie verder van die punt af kom nie.

Vakleerlingskappe is formele, betaalde, langtermyn-opleidingsprogramme wat waardevolle klaskameronderrig verskaf tesame met opleiding op die werk vir geskoolde hoë betalende werksgeleenthede. Hulle word ook ondersteun deur die Amerikaanse regering.

Interns, aan die ander kant, kan betaal word vir hul werk, maar waarskynlik werk hulle gratis vir die ervaring. Ook, die meeste interns is jong studente wat belangstel om 'n moontlike beroepskeuse uit te toets. En internskappe is vir 'n kort duur en verskaf geen formele sertifisering nie, alhoewel dit kan lei tot werksgeleenthede.

Data en Statistiek

Volgens die Amerikaanse regering kan 'n individuele werkgewer, groep van werkgewers, of 'n nywerheidsvereniging 'n registerleerlingskapsprogram borg, soms in vennootskap met 'n arbeidsorganisasie. Programme word op vrywillige basis bedryf en word dikwels ondersteun deur vennootskappe wat bestaan ​​uit 'n gemeenskapsgebaseerde organisasie, opvoedkundige organisasie, die arbeidsmagstelsel en ander belanghebbendes.

In die fiskale jaar 2016 het die Amerikaanse regering kennis geneem van die volgende deelnemers en tendense in geregistreerde leerlingprogramme:

Leerlinge en deelname neigings

Vakleerlinge Borge en tendense

Voorbeelde: George was vir vyf jaar in die elektriese werkersunie se leerlingskapsopleidingsprogram. Hy het gedurende die dag as vakleerling aan die werk gewerk en elke semester tussen twee en drie klasse geneem en verskeie aande per week by die skool bygewoon.

Verwante artikels: Wat is 'n internskap?