Punitiewe Artikels van die UCMJ

Artikel 111 UCM; Dronk of roekelose werking van voertuig, vliegtuig of vaartuig

Nota: Die vereistes van hierdie misdryf is op 14 Oktober 2005 deur President George Bush, by Uitvoerende Orde 12473, gewysig. Spesifiek, die bloedalkohollimiete is van 0.10 verander na die vlakke wat in onderafdeling b hieronder getoon word.

Teks .

"Enige persoon wat onderhewig is aan hierdie hoofstuk wie-

(1) 'n voertuig, vliegtuig of vaartuig op 'n roekelose of onbehoorlike wyse bestuur of fisies beheer of terwyl dit benadeel word deur 'n stof wat in artikel 912a (b) van hierdie titel beskryf word ( artikel 112a (b)) , of

(2) werk of is in werklike fisiese beheer van enige voertuig, vliegtuig of vaartuig terwyl dit dronk is of wanneer die alkoholkonsentrasie in die persoon se bloed of asem gelyk is aan of hoër is as die vlak wat onder subartikel (b) verbode is, soos aangetoon deur chemiese analise , sal gestraf word as 'n hofmag mag rig.

Subartikel b

(1) By die toepassing van subartikel (a) is die toepaslike vlak van die alkoholkonsentrasie in 'n persoon se bloed of asem soos volg:

(A) In die geval van die operasie of beheer van 'n voertuig, vliegtuig of vaartuig in die Verenigde State, is die vlak die bloedalkohol konsentrasie verbied onder die wet van die Staat waarin die optrede plaasgevind het, behalwe soos voorsien word onder paragraaf (b) (2) vir optrede op 'n militêre installasie wat in meer as een staat is, of die verbode alkoholkonsentrasievlak soos in paragraaf (b) (3) uiteengesit.

(B) In die geval van die operasie of beheer van 'n voertuig, vliegtuig of vaartuig buite die Verenigde State, is die vlak die bloedalkohol konsentrasie wat in paragraaf (b) (3) gespesifiseer word, of so 'n laer vlak as wat die Sekretaris van Verdediging mag by regulasie voorskryf.

(2) In die geval van 'n militêre installasie wat in meer as een staat is, indien daardie state verskillende vlakke het om hul verbode bloedalkoholkonsentrasies te bepaal onder hul onderskeie staatswette, kan die Sekretaris wat betrokke is by die installasie een so 'n vlak kies om aansoek te doen. eenvormig op daardie installasie.

(3) Vir die doeleindes van paragraaf (b) (1) is die vlak van alkoholkonsentrasie verbied in 'n persoon se bloed 0,10 gram of meer alkohol per 100 milliliter bloed en ten opsigte van alkoholkonsentrasie in 'n persoon se asem is 0,10 gram of meer alkohol per 210 liter asem, soos deur chemiese analise getoon. "

(4) In hierdie subartikel sluit die uitdrukking "Verenigde State" die Distrik van Columbia, die Gemenebes van Puerto Rico, die Maagde-eilande, Guam en Amerikaans Samoa in. Die term "Staat" sluit elk van daardie jurisdiksies in.

elemente

(1) Dat die beskuldigde bedryf of in fisiese beheer van 'n voertuig, vliegtuig of vaartuig was; en

(2) Dat terwyl die beskuldigde: operasioneel of in fisiese beheer van 'n voertuig, vliegtuig of vaartuig:

(a) dit op 'n onbehoorlike of roekelose manier gedoen het, of

(b) was dronk of verswak, of

(c) die alkoholkonsentrasievlak in die beskuldigde se bloed of asem, soos deur chemiese analise getoon, gelyk is aan of oorskry die toepaslike vlak wat in subartikel b hierbo verskaf word.

(3) Dat die beskuldigde daardeur die voertuig, vliegtuig of vaartuig veroorsaak het om 'n persoon te beseer.

verduideliking

(1) Voertuig. Sien - 1 USC § 4.

(2) Vaartuig. Sien - 1 USC § 3.

(3) Vliegtuie . Enige kontrivance wat gebruik word of ontwerp is vir vervoer in die lug.

(4) Bedryf . Die bestuur van 'n voertuig, vliegtuig of vaartuig sluit nie net 'n voertuig, vliegtuig of vaartuig in terwyl dit in beweging is nie, óf persoonlik óf deur die agentskap van 'n ander, maar ook die instelling van sy dryfkrag in aksie of die manipulasie van sy beheer sodat die betrokke voertuig, vliegtuig of vaartuig kan beweeg.

(5) Fisiese beheer en werklike fisiese beheer . Hierdie terme soos in die statuut gebruik, is sinoniem. Hulle beskryf die huidige vermoë en mag om die voertuig, vaartuig of vliegtuig te oorheers, reguleer of reguleer, hetsy persoonlik of deur die agentskap van 'n ander, ongeag of sodanige voertuig, vliegtuig of vaartuig bedryf word. Byvoorbeeld, die bedwelmde persoon wat agter die stuurwiel van 'n voertuig sit, met die sleutels van die voertuig in of naby die ontsteking, maar met die enjin wat nie aangeskakel is nie, kan in die werklike fisiese beheer van daardie voertuig beskou word.

Die persoon in die agterste sitplek met die sleutels in sy of haar sak sal egter nie in die werklike fisiese beheer geag word nie. Fisiese beheer behels noodwendig operasie.

(6) Dronk of verswak . "Drunk" en "impaired" beteken enige dronkenskap wat voldoende is om die rasionele en volle oefening van die geestelike of fisiese fakulteite te benadeel. Die term dronk word gebruik in verband met dronkenskap deur alkohol. Die term gestremd word gebruik in verband met dronkenskap deur 'n stof wat in - Artikel 112 (a) , Uniform Code of Military Justice beskryf word.

(7) Roekeloos . Die operasie of fisiese beheer van 'n voertuig, vaartuig of vliegtuig is "roekeloos" wanneer dit 'n strafbare verontagsaming van voorsienbare gevolge vir ander uit die betrokke handeling of versuim toon. Roekeloosheid word nie uitsluitlik bepaal nie weens die besering van 'n besering of die inval van die regte van 'n ander nie, of slegs deur 'n bewys van oormatige spoed of wisselvallige werking nie, maar al hierdie faktore kan toelaatbaar en relevant wees as wat die uiteindelike vraag betref: of die beskuldigde se bedryfswyse of fisiese beheer van die voertuig, vaartuig of vliegtuig onder alle omstandighede van die onverskillige aard was wat dit werklik of onmiddellik gevaarlik vir die inwoners gemaak het, of vir die regte of veiligheid van ander. Dit bedryf of fisies beheer van 'n voertuig, vaartuig of vliegtuig met so 'n hoë mate van nalatigheid dat indien die dood veroorsaak word, die beskuldigde ten minste onwillekeurige manslag gepleeg het. Die aard van die toestande waarin die voertuig, vaartuig of vliegtuig bestuur word, die tyd van die dag of nag, die nabyheid en aantal ander voertuie, vaartuie of vliegtuie en die toestand van die voertuig, vaartuig of vliegtuig, is dikwels van belang in die bewys van 'n oortreding wat ingevolge hierdie artikel gehef word en waar dit van belang is, behoorlik beweer kan word.

(8) Wanton . "Wanton" sluit "roekeloos" in, maar in die beskrywing van die operasie of fisiese beheer van 'n voertuig, vaartuig of vliegtuig, kan "onwillekeurig", in 'n behoorlike geval, aanstootlike opset, of 'n verontagsaming van waarskynlike gevolge hê, en dus 'n meer verswarende oortreding.

(9) Oorsaak . Die beskuldigde se dronk of roekelose bestuur moet 'n nabye oorsaak van besering wees vir die beskuldigde om skuldig te wees aan dronk of roekelose bestuur wat lei tot persoonlike besering. Om naby te wees, moet die beskuldigde se optrede nie die enigste oorsaak van die besering wees nie, en moet ook nie die onmiddellike oorsaak van die besering wees nie, dit wil sê die laaste in die tyd en ruimte wat die besering voorafgaan. 'N Bykomende oorsaak word slegs nader beskou as dit 'n wesenlike rol speel in die slagoffer se besering.

(10) Afsonderlike oortredings . Terwyl dieselfde gedragskode oortredings van beide subartikels (1) en (2) van die artikel kan uitoefen, bv. Dronk en roekelose bedrywigheid of fisiese beheer, word hierdie gedrag as 'n afsonderlike misdryf beskryf wat in beide artikels beskryf word. afsonderlik gehef. Aangesien roekeloosheid egter 'n relatiewe saak is, kan getuienis van al die omliggende omstandighede wat die operasie gevaarlik gemaak het, hetsy beweer of nie, toelaatbaar wees. So, op 'n aanklag van roekelose bestuur, byvoorbeeld, kan getuienis van dronkenskap toelaatbaar wees as een aspek van roekeloosheid, en bewys dat die voertuig 'n veilige spoed oorskry het, op 'n relevante voorafgaande punt en tyd, kan toelaatbaar wees om ander te bevestig bewyse van die spesifieke roekeloosheid wat gehef word. Net so, op 'n aanklag van dronkbestuur, kan relevante bewyse van roekelose bewyse hê as bewys van dronkenskap.

Minder ingesluit oortreding

(1) Roekelose of onbehoorlike of verswakte operasie of fisiese beheer van 'n vaartuig. Artikel 110-onbehoorlike gevaar van 'n vaartuig.

(2) Dronk operasie van 'n voertuig, vaartuig of vliegtuig terwyl dit dronk is of met 'n bloed- of asemhalskonsentrasie in stryd is met die standaard wat beskryf word.

(a) Artikel 110-onbehoorlike gevaar van 'n vaartuig

(b) Artikel 112- gedrink aan diens

(c) Artikel 134 -drunk op stasie

Maksimum straf

(1) wat lei tot persoonlike besering . Ontevrede ontslag, verbeuring van alle betaal en toelaes, en bevalling vir 18 maande.

(2) Geen persoonlike besering betrokke nie . Slegte optrede ontslag, verbeuring van alle betaal en toelaes, en bevalling vir 6 maande.

Bo-inligting uit Handleiding vir Hofmoorde, 2002, Hoofstuk 4, Paragraaf 35