Wat is reisuitgawes en uitgawes?

Reisuitgawes is uitgawes wat 'n werknemer maak terwyl hy op maatskappybesigheid reis. Ondernemingsbesigheid kan konferensies, uitstallings, besigheidsvergaderings, kliënte- en klantevergaderings, werksbeurse, opleidingsessies en verkoopsoproepe insluit.

Uitgawes kan insluit verblyf, persoonlike motorverhoging , vlug, grondvervoer, wenke vir bellhops, etes, wenke vir kelners, kamerdiens en ander toevallige uitgawes wat 'n werknemer ondervind tydens die pad.

Uitgawes wat 'n organisasie sal vergoed, word gevind in die maatskappy se besigheids reisbeleid. Raak vertroud met u maatskappy se beleid, aangesien uitgawes wat wissel soos droogskoonmaak en gimnasium-lidmaatskap op uitgebreide reise gedek kan word.

Kliëntevermaak by konferensies, verkoopsoproepe en besoeke aan besoekers is nog 'n vergoedingskoste, maar ken die beleid van u maatskappy sodat u nie die perke wat op vermaaklikheidskoste geplaas word, oorskry nie.

Gewoonlik betaal organisasies werknemersreisekoste op hierdie drie maniere.

Werknemers wat vir besigheid reis, word aangeraai om op hoogte te bly van die maatskappy se reisbeleid en die koste wat vergoed word. Uitgawes wat buite die polisse val, word gewoonlik nie vergoed of gedek nie.

Ontvangste word vereis deur die meeste maatskappye behalwe vir diegene wat 'n per-diem betaal. Jou maatskappy het waarskynlik ook 'n vorm wat hulle van werknemers verwag om te gebruik om reisuitgawes te verander.

Om bo-op vergoedbare uitgawes te bly, word werknemers dikwels 'n sperdatum gegee waarvolgens hulle 'n uitgaweverslag moet indien en in toepaslike kwitansies moet verander. Die departement van finansies sal riglyne hê wat dit help om dit te bly.

As u vrae het oor wat behoorlike reisuitgawes in u organisasie uitmaak, kontak u bestuurder en MH.

Jy wil nie die geld spandeer en later 'n verrassing kry nie.

Meer: 10 wenke om die koste van besigheidsreise te verminder Moet werknemers deel kamers?