Wat is ouderdomsdissriminasie in die werkplek?

Waarom Ouderdomsdiskriminasie moet vermy word deur werkgewers in enige werksituasie

Ouderdomsdiskriminasie is 'n ongunstige werkbehandeling van 'n werknemer op grond van 'n klas of kategorie waaraan die werknemer behoort aan werknemers oor die ouderdom van 40, eerder as op die individuele verdienste van die werknemer.

Mense wat 40 jaar en ouer is, word beskerm teen diskriminasie op grond van ouderdom op grond van die Wet op Ouderdomsdiskriminasie in Arbeidsverhoudinge (ADEA) van 1967. Die ADEA se beskerming is van toepassing op beide werknemers en mense wat aansoek doen om werk.

Ouderdomsdiskriminasie word verbied in enige term, voorwaarde of voorreg wat verband hou met indiensneming.

Ouderdomsdiskriminasie is onwettig in enige fase van indiensneming, insluitend posplasing , posbeskrywings , onderhoude, verhuring, salarisse, werksopdragte, merieteverhogings, prestasiebestuur en evaluering, opleiding, dissiplinêre aksies , bevorderings , demoties, voordele, indiensneming en ontslag.

Enige aksie wat 'n werkgewer tref wat 'n oneweredige aantal werknemers oor 40 beïnvloed, is ook ouderdomdiskriminasie. Trouens, volgens die USE se Gelyke Indiensnemingsgeleentheidskommissie (EEOC), "bied die ADEA werkgewers die geleentheid om ouer werkers op grond van ouderdom te bevoordeel, selfs wanneer dit negatiewe gevolge het vir 'n jonger werker wat 40 of jonger is."

Oefen nie-diskriminerende gedrag tydens 'n aflegging

Deelname aan 'n ontslag terwyl hulle probeer om 'n MH-direkteur vir 'n klientmaatskappy te huur, die belangrikste bespreking wat daarop gemik is om die afdanking behoorlik en wettig te doen.

Die prokureur vir indiensnemingsregte was uiters bekommerd dat daar nie 'n uiteenlopende behandeling plaasgevind het in die kwessie van wie vir die ontslag gekies is nie. ('N ontslag is beslis een van die gevalle waar jy 'n regsadvokaat wil aanstel sodat jy wettig optree.)

Dit het beteken dat die klassifikasies van elke moontlike afgetrede werknemer gekontroleer moes word vir moontlike diskriminasie.

Dit het beteken dat die werkgewer die ouderdomme van werknemers, hul ras, geslag en al die areas van potensiële diskriminasie moes kontroleer om seker te maak dat geen klas meer nadelig geraak word deur die ontslagbesluite nie.

Omdat baie van die werknemers langtermyn-mense was, was ouderdomsdiskriminasie die grootste kommer. Ouderdomsdiskriminasie-regsgedinge, terwyl dit nie so gereeld was as wat hulle van 2008 tot 2012 was toe die ekonomie so erg was nie, is steeds hoog en gaan vinniger in die nuwe omgewing van werknemersbewustheid, nuusbladverhale, die blitsverspreiding van inligting oor sosiale media. . Werkgewers wil nie by die EEOC betrokke raak nie.

Aan die einde van die storie, om selfs die verskyning van ouderdomsdiskriminasie in die ontslag te voorkom, is 'n jonger wit manlike werknemer gekies vir die ontslag. Die maatskappy het 'n ouer as 50 manlike werknemer behou.

Die maatskappy het ook besluit om 'n hele departement uit te skakel. Die meeste van die werknemers in die departement was ouer as 40 jaar. Deur die departement te elimineer, is ook ouderdomsdiskriminasie skuldigbevindings vermy.

Die ADEA verbied ook ouderdomsdiskriminasie onder werknemers wat ouer as 40 is. As voorbeeld kan werkgewers nie diskrimineer teen 'n 60-jarige werknemer ten gunste van 'n 50-jarige werknemer nie.

Die ADEA en sy verbod op ouderdom diskriminasie is van toepassing op alle privaat werkgewers wat 20 of meer werknemers en federale, staats- en plaaslike regerings het. Ouderdomsdiskriminasie word ook verbied in indiensnemingsagentskappe en arbeidsorganisasies.

Meer feite oor ouderdom diskriminasie

In die huurproses moet die ouderdom van aansoekers slegs vir 'n "bona fide beroepskwalifikasie" wees. Dit beteken dat die werkgewer moet bewys dat ouderdom 'n redelike vraag is wat noodsaaklik is vir die bedryf van die onderneming.

Werkgewers moet ook wegneem van die meer subtiele vorme van potensiële ouderdomsdiskriminasie. Terwyl u nie mag kies om te vra vir ouderdom of geboortedatum op u indiensnemingsaansoek nie, doen u die wiskunde wat gebaseer is op wanneer u voornemende werknemer gegradueer het, potensiaal diskriminerend is. U sou diskrimineer as u hierdie inligting gebruik om 'n kandidaat uit te skakel.

Die OVBPA het die ADEA gewysig om werkgewers te verbied om voordele aan werknemers oor 40 te weier. Daar is uitsonderings beskikbaar onder sekere omstandighede solank die koste van die versekering van ouer werknemers dieselfde is as die versekering van jonger werknemers.

In situasies met vroeë aftrede-aanbiedinge , werkkoopuitgawes , en ander uittree-aansporingsprogramme vir ouer werkers, werk nou saam met die EEOC en 'n prokureur vir indiensnemingsregte.

Ouderdomsdiskriminasie in 2016

Volgens die EEOC, "In die fiskale jaar 2016, het EEOC 20.857 aanklagte van ouderdom diskriminasie ontvang, 22,8 persent van alle aanklagte van indiensneming diskriminasie.

"Altesaam 97,443 heffings is opgelos deur EEOC, en meer as $ 482 miljoen vir slagoffers van diskriminasie in privaat-, federale en staats- en plaaslike regeringswerkplekke. Die agentskap het die werklading van hangende aanklagte verminder met 3,8% tot 73,508 - die laagste hangende loonbelasting in drie Die agentskap het gereageer op meer as 585,000 oproepe na sy tolvrye nommer en meer as 160,000 navrae in veldkantore, wat die beduidende openbare vraag na EEOC se dienste weerspieël. EEOC het voorheen die hoogtepunte van die fiskale jaar 2016 vrygestel. "