Werkplan

Werkplanne Voorsien rigting vir werknemers

Benodig 'n werknemer en maatskappy vriendelike manier om werknemerbeskrywings, doelwitte en planne op datum te hou sonder menslike hulpbronintervensie? Oorweeg om 'n werkplan te skryf as 'n alternatief vir die tradisionele, gewoonlik nie-onlangse, lang werksbeskrywing.

Besit deur die werknemer, in samewerking met en onderhandel met sy of haar bestuurder, die werkplan los die mees algemene probleme op wat organisasies ondervind met werksbeskrywings.

Soortgelyk aan 'n werkprofiel, maar met meer besonderhede, definieer die werkplan die werknemer se werk duidelik.

Voordele van 'n Werknemersgeleide Werksplan

'N Werknemende werkplan is altyd op datum, is beskrywend van die werk wat die werknemer doen en besit word aan en belangrik vir die werknemer. Die werkplan is 'n verbetering bo 'n HR-geskrewe posbeskrywing wat gewoonlik buite-datum is, moeilik om te onderhou, en 'n dokument wat werknemers nie as 'n gids besit of gebruik nie.

Die geskrewe werksplan sal 'n werknemer se gebruik van sy of haar werk tyd lei en die werknemer inlig oor die prioriteite en benodigde uitkomste. Die werkplan, goed gedoen, beklemtoon 'n werknemer se belangrikste doelwitte en verwagtinge . Jy kan 'n werkplan gebruik om 'n werknemer se vordering oor doelwitte en kernverantwoordelikhede te assesseer.

Dit maak 'n nuttige beginbesprekingspunt tydens weeklikse een-tot-een vergaderings en in enige vergadering om die doelwitte te bepaal, die toekoms te beplan, of gewenste veranderinge in die werk van 'n werknemer.

Aangesien die werkplan met die bestuurder onderhandel word, voel hy of sy

Hoe om die werkplan te ontwikkel

Bestuurders werk met werknemers om seker te maak dat elke werknemer 'n individueel ontwikkelde werkplan het. Die dokument word gehandhaaf en opgedateer soos nodig deur die werknemer met die instemming van die werknemer se bestuurder.

Die dokument bevat 'n lys van die werknemer se verantwoordelikhede en die kernfunksies, doelwitte en verwagtinge vir prestasie. Dit is die werknemer se verantwoordelikheid om die werksplan met bestuursondersteuning en -ooreenkoms uit te voer.

Bestuurders werk met werknemers om te verseker dat werknemers toepaslike elemente van hul maatskappy se missie , doelwitte, doelwitte en riglyne in hul werkplanne het. Bestuurders werk ook saam met werknemers om te verseker dat gereelde prestasiebesprekings en terugvoering plaasvind in verhouding tot die kernfunksies, werksverwagtinge en doelwitte in die posplan.

Bestuurders werk met werknemers om te verseker dat elke werknemer toepaslike rekdoelwitte het wat beide die maatskappy en die werknemer in diens in hul werkplan dien.

Groepwerkplan

By die ontwikkeling van die posplan sal werknemers wat dieselfde werk met soortgelyke verantwoordelikhede het, as 'n span werk om die werkplan vir die werk te ontwikkel met die hulp en instemming van hul bestuurders. In die geval van 'n groepontwikkelde werksplan, kan elke werknemer ook verwag om individuele doelwitte te hê, wat spesifiek vir sy of haar posisie is.

Benewens hierdie kernverantwoordelikhede, aktiwiteite en funksies wat as 'n groep ooreengekom is, bepaal hierdie addisionele verwagtinge ook die omvang en verwagtinge van die individu se werk.

Wanneer 'n werknemer kernwerkplanfunksies en verantwoordelikhede uitvoer en werkplandoelwitte bereik, maak die werknemer 'n stewige bydrae tot sy of haar organisasie.

Algemene benadering tot die werkplan

Die werknemer wat die werk doen, lei die skryf van die posplan met behulp van hierdie werksplanformaat . Die doelwitte en planne wat die finale dokument word, word onderhandeld met die werknemer se bestuurder of toesighouer.

Vordering moet gereeld hersien word met die toesighouer en sukses op die werksplan en doelwitte moet die vergoedingsbesluite beïnvloed.

In teenstelling met prestasieontwikkelingsbeplanning , wat vir werknemersontwikkeling is, word die maatreëls van die werkplan vorder na doelwitbereiking. Die werkplan bied duidelike verwagtings vir werknemerprestasie.

Dit waarborg dat die werknemer en die bestuurder op dieselfde bladsy is en betekenis op die werknemer se prestasieverwagtinge deel.

Dit is 'n positiewe, kragtige manier om seker te maak dat werknemers gefokus is om te produseer wat die organisasie die meeste van hulle benodig.

Wil jy meer inligting oor werksbeskrywings?