Voorbeeld Menslike Hulpbronne Bestuurder Posbeskrywing

HR Manager Algehele taakverantwoordelikhede gedefinieer

Posisie Beskrywing:

Die Menslike Hulpbronne Bestuurder lei en bestuur die algehele voorsiening van Menslike Hulpbronne-dienste, -beleid en -programme vir 'n maatskappy binne 'n klein tot middelgrote maatskappy, of 'n gedeelte van die Menslike Hulpbronne-funksie binne 'n groot maatskappy. Die hoofareas wat die Menslike Hulpbronne Bestuurder bestuur, kan insluit:

Die Menslike Hulpbronne Bestuurder studeer en lei menslike hulpbronne praktyke en doelwitte wat 'n werknemer-georiënteerde sal voorsien; hoëprestasie- kultuur wat klem lê op bemagtiging, gehalte, produktiwiteit en standaarde; doelwitbereiking, en die werwing en voortgesette ontwikkeling van 'n beter werksmag.

Die Menslike Hulpbronne Bestuurder is verantwoordelik vir die ontwikkeling van prosesse en statistieke wat die bereiking van die organisasie se besigheidsdoelwitte ondersteun.

Die Menslike Hulpbronbestuurder koördineer die implementering van menseverwante dienste, beleide en programme deur personeel van Menslike Hulpbronne; verslae aan die hoof uitvoerende beampte; en help en adviseer maatskappybestuurders oor Human Resources-kwessies.

Primêre doelstellings van die Menslike Hulpbronne Bestuurder:

Verantwoordelikhede van die Menslike Hulpbronne Bestuurder

Afhangende van die organisasie, kan die Menslike Hulpbronne-bestuurder of nie verantwoordelikheid hê vir gemeenskapsverhoudinge, filantropiese gee, gemeenskapsportspanne vir maatskappye en gebeurtenisborging, ruimtelike beplanning , voordele-hersiening en administrasie.

Afhanklik van die behoeftes van die organisasie kan sulke verantwoordelikhede deur die departement van finansies, fasiliteite, bemarking en openbare betrekkinge en / of administrasie uitgevoer word.

Maak nie saak watter departement die leierskapverantwoordelikheid vir die funksie het nie, die Menslike Hulpbronne-bestuurder is nou betrokke by besluite, implementering en hersiening.

So kan die verantwoordelikhede van die Menslike Hulpbronne-bestuurder die volgende insluit.

Ontwikkeling van die Menslike Hulpbronne Departement

Menslike Hulpbron Inligtingstelsels ( HRIS )

Opleiding en Ontwikkeling

indiensneming

Werknemersverhoudinge

vergoeding

voordele

wet

Organisasie Ontwikkeling

Die Menslike Hulpbronne Bestuurder aanvaar ander verantwoordelikhede soos deur die HUB toegewys.

Hierdie posbeskrywing is ontwerp om die algemene aard en vlak van werk wat werkgewers in die rol van Menslike Hulpbronne Bestuurder verrig, aan te dui.

Dit is nie ontwerp om te bevat of interpreteer te word as 'n omvattende inventaris van alle pligte, verantwoordelikhede en kwalifikasies van werknemers wat aan die werk toegewys is nie.

Om die Menslike Hulpbronne Bestuurder werk suksesvol te verrig, moet 'n werknemer elke noodsaaklike verantwoordelikheid bevredigend verrig. Hierdie vereistes is verteenwoordigend, maar nie allesomvattend, van die kennis, vaardighede en vermoëns wat nodig is om in die rol van die maatskappy Menslike Hulpbronne Bestuurder te lei.

Redelike akkommodasie kan gemaak word om individue met gestremdhede in staat te stel om hierdie noodsaaklike funksies uit te voer.

Menslike Hulpbronne Bestuurder Werksvereistes

Onderwys en ervaring benodig vir die Human Resources Manager Job

Fisiese Vereistes van die Menslike Hulpbronne Bestuurder Job

Hierdie fisiese eise is verteenwoordigend van die fisiese vereistes wat nodig is vir 'n werknemer om die noodsaaklike funksies van die Menslike Hulpbronbestuurder se werk suksesvol uit te voer. Redelike akkommodasie kan gemaak word om persone met gestremdhede in staat te stel om die noodsaaklike funksies van die Menslike Hulpbronne Bestuurder se werk te beskryf.

Terwyl die verantwoordelikhede van die Menslike Hulpbronne Bestuurder se werk verrig word, moet die werknemer praat en hoor. Die werknemer is dikwels verplig om sy of haar hande en vingers te sit en te gebruik, om te hanteer of te voel. Die werknemer is af en toe verplig om te staan, loop, bereik met arms en hande, klim of balanseer, en buk, kniel, kruip of kruip.

Visie vermoëns wat benodig word vir hierdie werk sluit in 'n noue visie.

Werksomgewing vir die Menslike Hulpbronbestuurder

Tydens die uitvoering van die verantwoordelikhede van die Menslike Hulpbronne Bestuurder se werk, is hierdie werksomgewing eienskappe verteenwoordigend van die omgewing wat die Menslike Hulpbronne Bestuurder sal ervaar. Redelike akkommodasie kan gemaak word om mense met gestremdhede in staat te stel om die noodsaaklike funksies van die Menslike Hulpbronne Bestuurder se werk te verrig.

Terwyl die pligte van hierdie werk verrig word, is die werknemer soms blootgestel aan bewegende meganiese dele en voertuie. Die geraasvlak in die werksomgewing is gewoonlik stil tot matig.

Afsluiting

Hierdie posbeskrywing is bedoel om inligting wat noodsaaklik is om die omvang van die Menslike Hulpbronne Bestuurder se posisie te verstaan, oor te dra en dit is nie bedoel om 'n volledige lys van ondervinding, vaardighede, pogings, pligte, verantwoordelikhede of werksomstandighede wat met die pos verband hou, te wees nie.

Disclaimer: Let asseblief daarop dat die inligting wat verskaf word, gesaghebbend is, nie gewaarborg word vir akkuraatheid en wettigheid nie. Die webwerf word gelees deur 'n wêreldwye gehoor en dienswette en regulasies verskil van staat tot land en land. Soek asseblief regshulp , of hulp van staats-, federale of internasionale regeringshulpbronne, om seker te maak dat u regsuitleg en besluite korrek is vir u plek. Hierdie inligting is vir leiding, idees en hulp.

Wil jy meer inligting oor werksbeskrywings ?