Job Aanbod Brief Voorbeeld vir Werkgewers

Hierdie voorbeeldbrief is geskik vir die meeste werkaanbiedings

Behoefte aan 'n gratis, voorbeeld werkaanbod wat geskik is vir die meeste werkaanbiedings ? Die werkaanbodbrief word verskaf aan die kandidaat wat u vir die pos gekies het. Meestal het die kandidaat en die organisasie mondeling onderhandel oor die huurvoorwaardes en die brief bevestig die verbale ooreenkomste.

Oor die algemeen het die kandidaat aangedui dat hy of sy die posisie, onder die voorgeskrewe terme, voor die opstel van die brief sal aanvaar.

Moenie die posisie aanvaar as tentatief nie, totdat die aanbodbrief en die vertroulikheidsooreenkoms , indien u een gebruik, onderteken word.

Job Offer Letter: Standard

Hierdie werksaanbiedingsbrief gebruik standaardkategorieë wat die meeste posisies van produksiewerker tot direkteur dek. Uitvoerende kontrakte is egter dikwels langer, aangesien die ooreenkomste bereik kan word, dek alles van vergoeding, bewegende uitgawes en die ondertekening van bonusse tot miljoene dollars in skeidingspakkette.

Raadpleeg u regsadvokaat oor enige werkaanbod wat ingewikkelder of meer uitgebrei is as hierdie steekproef. Die prokureur sal jou belange beskerm en jou goed bedien terwyl jy werkaanbiedings aan voornemende werknemers maak.

Voorbeeld Job Aanbod Briefformaat

datum

naam

adres

adres

Geagte __________________________________:

Dit is aangenaam om die volgende aanbod van werk aan u namens (u maatskappy se naam) uit te brei. Hierdie aanbod is afhanklik van u verloop van ons verpligte dwelmskerm, ons ontvangs van u kollegasafskrifte, en enige ander gebeurlikhede wat u moontlik wil vermeld.

Titel: ________________________________________________________

Rapporteringsverwantskap: Die posisie sal aanmeld by:

_____________________________________________________________

Posbeskrywing is aangeheg.

Basis Salaris : Sal betaal word in tweeweeklikse paaiemente van $ _________, wat jaarliks ​​gelykstaande is aan $ _______ en onderhewig is aan aftrekkings vir belasting en ander onttrekkings soos vereis deur die wet of die beleid van die maatskappy.

Bonus (of Kommissie ) Potensiaal : Doeltreffend na die bevredigende voltooiing van die eerste 90 dae van indiensneming, en gebaseer op die doelwitte en doelwitte wat ooreengekom is in die prestasieontwikkelingsbeplanningsproses met u bestuurder, kan u in aanmerking kom vir 'n bonus. Die bonusplan vir hierdie jaar en daarna, indien so 'n plan bestaan, sal gebaseer word op die formule wat deur die maatskappy vir daardie jaar bepaal is.

Nie- mededingende ooreenkoms : Ons standaard nie-kompeteerooreenkoms moet voor u aanvangsdatum geteken word.

Voordele: Die huidige, standaard maatskappy se gesondheids-, lewens-, ongeskiktheids- en tandheelkundige versekeringsdekking word gewoonlik per maatskappybeleid verskaf.

Kwalifisering vir ander voordele, insluitend die 401 (k) en onderrigvergoeding , sal oor die algemeen plaasvind per maatskappybeleid. Werknemersbydrae tot betaling vir voordeelplanne word jaarliks ​​bepaal.

Voorraadopsies: Spell enige opsies uit wat moontlik beskikbaar mag wees.

Vakansie- en persoonlike noodtyd: Vakansie is toegeval op x.xx uur per betaalperiode, wat gelykstaande is aan twee weke op 'n jaarlikse basis.

Persoonlike nooddae word oor die algemeen toegeval per maatskappybeleid.

Uitgawes: Bespreek enige bewegende of ander oorgangsuitgawes wat die maatskappy sal betaal.

Begindatum: _________________________________________________

Motor- / Telefoon- / Reisuitgawes: Normale en redelike uitgawes sal maandeliks per maatskappybeleid vergoed word.

U indiensneming met (Maatskappynaam) is op versoek en enige party kan die verhouding te eniger tyd met of sonder rede en met of sonder kennisgewing beëindig.

U erken dat hierdie aanbodbrief (saam met die finale vorm van enige verwysde dokumente) die volledige ooreenkoms tussen u en (Maatskappynaam) verteenwoordig en dat geen verbale of skriftelike ooreenkomste, beloftes of voorstellings wat nie spesifiek in hierdie aanbod vermeld word nie, is of sal bindend wees op (Maatskappynaam).

As u instem met die bogenoemde uiteensetting, teken asseblief hieronder. Hierdie aanbod is van krag vir vyf besigheidsdae.

handtekeninge:

__________________________________________________________

(Vir die Maatskappy: Naam)

__________________________________________________________

datum

__________________________________________________________

(Kandidaat se Naam)

__________________________________________________________

datum

Meer Sample Job Offer Letters