Voorbeeld van briewe van berisping

Voorbeeld van briewe van berisping vir swak werknemerprestasie

Moet u die gebruik van berisingsbriewe in u werkplek beter verstaan? Bestuurders is dikwels huiwerig om dissiplinêre optrede by die werk te neem. Hulle vrees dat dit hul verhouding met die werknemer sal beskadig en die persoon moontlik demotivateer .

Maar die realiteit van die situasie is dat as jy aan dissiplinêre optrede dink, is die trust alreeds so beskadig dat die trust 'n enorme inspanning en diep toewyding sal inneem .

'N Brief van berisping word aan 'n werknemer uitgereik wanneer die werknemer se bestuurder, in samewerking met personeel van personeel, 'n werknemer sien wat na verloop van tyd nie verbeterings vorder nie. Die brief volg gewoonlik berading en afrigting deur die bestuurder wat noukeurig gedokumenteer word om te verseker dat 'n papierroete bestaan.

Die papierroete is belangrik omdat dit bewys lewer dat die werknemer by elke stap van die verbeteringsproses ingelig en geraadpleeg is. Dit verseker eerstens dat die werknemer bewus was en ingelig is oor wat die organisasie gesien het as sy of haar tekortkominge. Dokumentasie is ook nuttig in die geval van 'n regsproses.

Finale vergaderings met 'n werknemer voordat 'n formele berisping uitgereik word, word dikwels deur MH-personeel bygewoon om te verseker dat die bestuurder die probleme effektief aan die werknemer kommunikeer. Die MH-personeel bied ook 'n getuie wat getuig van die bestaan ​​van die verbeteringsvergaderings.

Die doelwit in enige progressiewe dissiplinêre optrede is om te verseker dat die werknemer nie deur die berisping geblind word nie. Dit moet voorkom as 'n logiese uitbreiding van progressiewe dissipline om die werknemer te help om hul prestasie te verbeter.

Die volgende is 'n voorbeeld van berisping briewe

Hierdie steekproefbriewe sal as 'n handleiding dien as jy berisingsbriewe voorberei .

Gebruik hierdie steekproefverslae wanneer die werkverrigting van u werknemer 'n formele, amptelike, gedokumenteerde berisping regverdig.

1. Brief van berisping

Hierdie werknemer se berisping word uitgereik aan 'n bestuurder. Dit is 'n ernstige etiese oortreding vir 'n bestuurder om die vertroulikheid van werknemers te oor die hoof te bied. Bestuurders word tot 'n hoër standaard gehou as wat hierdie bestuurder uitgestal het.

'N Beredingsbrief aan 'n bestuurder is 'n seldsame gebeurtenis. Werkgewers sal gewoonlik 'n bestuurder verwyder wat prestasiestandaarde van sy of haar bestuursrol oortree voordat dissiplinêre optrede nodig was .

aan:

Van:

datum:

Re: Brief van berisping

Dit is 'n amptelike skriftelike berisping vir u versuim om die funksies van u posisie behoorlik te verrig om die vertroulike kennis wat u opgedoen het oor die werknemers wat aan u verslag doen, te beskerm. Die openbaarmaking van inligting wat deur 'n werknemer, ander werknemers, vertroulik met u gedeel is, oortree die vertroulikheidsregte van die werknemer.

Dit is ook 'n oortreding van u verwagte en toevertrou bestuursrol. Om die waarheid te sê, selfs al het die werknemer nie gespesifiseer dat die inligting wat met u gedeel is nie, vertroulik was, is dit onder geen omstandighede die werknemer se besigheid met 'n ander werknemer om u verwagte bestuursrol te vervul, te bespreek nie.

Die erns van u optrede regverdig die dissiplinêre optrede wat tot diensbeëindiging kan lei.

U het mondelinge berading ontvang vir 'n vroeëre oortreding waarin u vertroulike inligting aan u bekend gemaak het deur 'n werknemer. Met hierdie brief van berisping herinner ek jou aan die kritiese belangrikheid om vertroulike inligting te beskerm wat jou rol vereis.

Ek herinner u ook aan die kritiese belangrikheid dat u oefening van betroubare goeie oordeel as 'n werknemer wat met bestuursverantwoordelikhede toevertrou is, vereis. As gevolg van jou posisie, is verdere toewyding in die uitvoering van jou verantwoordelikhede nodig vir die toekoms.

'N Verdere oortreding van ons vertroue in u vermoë om enige van u verwagte bestuursrolle uit te voer, sal lei tot addisionele dissiplinêre optrede tot en met die moontlikheid van indiensneming .

'N Afskrif van hierdie berisping sal in u amptelike personeellêer geplaas word .

Handtekening:

Toesighouer Naam:

datum:

Erkenning van kwitansie

Ek erken ontvangs van hierdie skriftelike berisping. My erkenning beteken nie noodwendig my ooreenkoms met die inhoud daarvan nie. Ek verstaan ​​dat 'n afskrif van hierdie berisping in my amptelike personeellêer geplaas sal word en dat ek die reg het om 'n skriftelike antwoord op te stel wat aan die oorspronklike berisingsbrief geheg sal word.

Handtekening:

Werknemer Naam:

datum:

2. Brief van berisping

Werknemers wat voortgaan met gedrag wat hulle misluk by hul werk, moet uiteindelik formeel hoor oor die probleme. Teen die tyd dat 'n toesighouer die punt bereik om 'n formele berisningsbrief te skryf, het hy of sy waarskynlik verskeie ure van afrigting en berading belê om die werknemer te help om haar prestasie te verbeter .

Die skep van die papierroete wat tot ontslag kan lei, is versigtig vir die werkgewer. Dit hou ook in dat die werknemer blindside word wanneer sy diens beëindig word. Dit is altyd die beste om die probleme, die potensiële uitkomste en die nodige prestasieverbetering op skrif te stel.

aan:

Van:

datum:

Re: Brief van berisping

Hierdie brief is 'n formele berisping vir die uitvoering wat u op die werk uitgestal het. Jou werk, ten spyte van aanmoediging en gereelde afrigting en voorstelle van jou studieleier, verbeter nie.

Ons het ook van u van ons mees ervare werknemers aan die werkopleiding verskaf, maar u het getoon dat u nie die werk leer nie. Jou prestasie is onbevredigend deur elke toegewysde werknemer-afrigter / mentors geëvalueer.

Jou uitset bly 30% onder die uitset van jou gemiddelde kollegas. Dus, jou spoed, konsekwentheid en betroubaarheid is 'n probleem wanneer ons probeer om klante bestellings te vul. Ons kan nie op u reken om u deel te doen nie.

U het ongeveer twee weke, maar as ons nie vroeë vordering sien nie, sal u nie die volle twee weke kry nie, om te demonstreer dat u hierdie werk kan leer en uitvoer. As u nie onmiddellike vordering toon nie, sal ons u diens beëindig.

Ons sal 'n afskrif van hierdie formele, skriftelike berisping plaas in u personeellêer in Menslike Hulpbronne.

Neem asseblief hierdie advies ernstig as ons voorkeur is om altyd te sien dat werknemers slaag.

Handtekening:

Toesighouer Naam:

datum:

Erkenning van kwitansie

Ek erken dat ek hierdie skriftelike berisping ontvang het. My erkenning beteken nie dat ek met die inhoud daarvan saamstem nie. Ek verstaan ​​dat u 'n afskrif van hierdie berisping in my amptelike personeellêer sal plaas. Ek erken ook dat ek die reg het om 'n skriftelike antwoord op te stel wat u aan die oorspronklike brief van berisping sal heg.

Handtekening:

Werknemer Naam:

datum:

Meer Sample Letters of Reprimand

Disclaimer: Let asseblief daarop dat die inligting wat verskaf word, gesaghebbend is, nie gewaarborg word vir akkuraatheid en wettigheid nie. Die webwerf word gelees deur 'n wêreldwye gehoor en dienswette en regulasies verskil van staat tot land en land. Soek asseblief regshulp , of hulp van staats-, federale of internasionale regeringshulpbronne, om seker te maak dat u regsuitleg en besluite korrek is vir u plek. Hierdie inligting is vir leiding, idees en hulp.