Progressiewe Dissiplinêre Waarskuwingsvorm

Die Waarskuwingsvorm Dokumente die Werkgewer se Berading en Verwagtinge

Dissiplinêre optrede is soms nodig wanneer 'n werknemer se gedrag sy of haar werk of sy of haar kollegas se werk negatief beïnvloed. Oor die algemeen maak die werkplek minder effektief, harmonieus of produktief genoeg rede vir 'n werkgewer om progressiewe dissiplinêre optrede te begin.

Die dissiplinêre waarskuwing is 'n hulpmiddel wat 'n werkgewer gebruik om 'n werknemer se aandag te kry. Dit gaan gewoonlik oor 'n reeks vergaderings tussen die werknemer en hul bestuurder.

Tydens hierdie vergaderings afrig en bestuur die bestuurder die werknemer in 'n poging om die werknemer se prestasie te verbeter.

Die dissiplinêre aksie word geneem wanneer die uitslag van hierdie vergaderings nie die prestasie van werknemers verbeter nie. Werkgewers hoop dat deur die swak prestasie en voorstelle vir verbetering te dokumenteer dat hulle die aandag van die werknemer sal kry op 'n manier wat die berading nie bereik het nie.

Werkgewers moet onthou dat terwyl ander werknemers kan weet dat die werknemer wat 'n dissiplinêre waarskuwing ontvang, in die moeilikheid verkeer - gewoonlik omdat die werknemer hulle vertel - hulle vertroulikheid moet eerbiedig. Vanuit die werkgewer se oogpunt kan geen kommunikasie met personeel plaasvind nie .

Voorbereiding van die Dissiplinêre Aksie Vorm

Die dissiplinêre waarskuwingsvorm word vooraf voorberei op die bestuurder en die werknemervergadering. Dit word gewoonlik geskryf met die hulp van personeel van Human Resources wat ervare is om werkersprestasie te dokumenteer.

'N Vorm wat soortgelyk aan hierdie monster is, word gebruik of 'n formele brief word aan die werknemer geskryf. Werk óf.

Bestuurders mag slegs 'n dissiplinêre waarskuwing elke paar jaar skryf en dus is hulle onervare in die praktyk. MH, daarenteen, monitor alle werknemers dissiplinêre optrede. MH-personeel verseker dat werknemers billik, eties en soortgelyk behandel word vir dieselfde oortredings.

Hulle verseker die wettigheid van die writeups en hardloop hulle dikwels deur 'n regsadvokaat vir advies.

Wanneer die bestuurder die dissiplinêre aksievergadering skeduleer, is dit ook gebruiklik vir die personeellid se personeellid om by te woon. MH dien as 'n getuie en tree ook in wanneer die bestuurder sy pad verloor. Dit is normaal wanneer bestuurders gebrek aan ervaring in formele dissiplinêre prosedures het.

Hierdie dissiplinêre waarskuwingsvorm dokumenteer die dissiplinêre waarskuwing. Hierdie dissiplinêre waarskuwingsvorm dokumenteer en teken ook die afrigting- of beradingsbespreking wat die dissiplinêre waarskuwing vergesel.

Progressiewe Dissipline Voorbeeld Waarskuwingsvorm

Werknemer Naam: _____________________________

Datum: _______________________________

Departement: _________________________

Rede vir Dissiplinêre Aksie: (Kyk alles wat van toepassing is.)

___ Kwaliteit ___Produktiwiteit ___ Veiligheid ____Voordrag ___ Bywoning

____ Insubordinasie ___ Huishouding ___ Diverse

U ontvang hierdie dissiplinêre waarskuwing as gevolg van die volgende aksies. (Beskryf volledig in gedragsvoorwaardes.)

Tensy hierdie probleem reggestel word, sal verdere dissiplinêre optrede tot en met die beëindiging van u indiensneming ingesluit word. (Gaan die toepaslike stap in die progressiewe dissipline beleid.)

_____ Skriftelike Verbale Waarskuwing

_____ Skriftelike Waarskuwing

_____ 1-dag skorsing OF

_____ 3-dae skorsing OF

_____ 5-dag skorsing OF

_____ Diensbeëindiging

Handtekening van die studieleier: __________________________________

Datum: _______________

Ek het hierdie dissiplinêre optrede ontvang en verstaan ​​dat, tensy hierdie probleem reggestel word, verdere dissiplinêre optrede tot en met die beëindiging van my indiensneming sal plaasvind.

Werknemer se handtekening: ___________________________________

Datum: _______________

Menslike Hulpbronne Verteenwoordiger Handtekening: _________________

Datum: _______________

Berading Besprekingsplan

Beskryf die gedrag wat die behoefte aan hierdie dissiplinêre optrede veroorsaak het.

Beskryf die uitkoms of gevolg van hierdie gedrag. (Hoe beïnvloed produktiwiteit, werk beïnvloed, werknemers geraak of ongemaklik, koste beïnvloed as gevolg van die gedrag, ens.)

Beskryf die verlangde en verwagte gedrag.

Werknemersverklaring. (Beskryf enige hulp wat nodig is om te verbeter.)

Meer oor berading en werkafrigting